HomeOpioïden5.5 Gebruik: internationale vergelijking

5.5 Gebruik: internationale vergelijking

5.5.1 Algemene bevolking internationaal

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije ​[1,2]​. Daarbij definieert het EMCDDA ‘probleemgebruik’ als injecterend drugsgebruik, of het langdurig/regelmatig gebruik van opioïden, cocaïne en/of amfetamine. De Europese Unie telde in 2021 naar schatting een miljoen probleemgebruikers van opioïden ​[1]​. Dat zijn er circa 33 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar.

Vergelijking tussen landen

Onderstaande tabel geeft de laagste en hoogste cijfers voor probleemgebruikers van opioïden voor een aantal lidstaten van de EU-14, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (alleen voor Engeland). Vanwege verschillen in definities en methodes dienen de gegevens voorzichtig te worden geïnterpreteerd.

In onderstaande tabel met enkele landen uit de EU-14, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (alleen Engeland) waarvoor nationale schattingen beschikbaar zijn, variëren de aantallen van 13 tot 77 probleemgebruikers van opiaten per 10.000 inwoners van 15-64 jaar ​[1]​. Samen met Spanje en Griekenland staat Nederland (met de schatting uit 2012) onderaan in deze lijst. Finland, Italië en het Verenigd Koninkrijk (Engeland) gaan aan kop.

Tabel 5.5.1           Probleemgebruikers van opiaten in een aantal lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (alleen Engeland)

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
  2. 2.
    EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.