HomeOpioïden5.0 Laatste feiten en trends

5.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Heroïnegebruik ooit in het leven (2022)

0,3%

0,1%

0,5%

Gebruik van sterke (opioïde) pijnstillers met en (ook) zonder recept in het laatste jaar (2022)

6,2% met/zonder recept
0,7% (ook) zonder recept

7,8% met/zonder recept
0,9% (ook) zonder recept

4,7% met/zonder recept
0,5% (ook) zonder recept

 • In 2022 had 0,3% van de Nederlandse volwassenen ervaring met heroïne, dat zijn 50.000 mensen. Lees meer…
 • Het ooitgebruik van heroïne schommelde tussen 2015 en 2022 tussen 0,3% en 0,5%. Lees meer…
 • Van de volwassen Nederlanders had in 2022 19,5% ooit een sterke opioïde pijnstiller gebruikt, waarbij 14,1% ooit oxycodon, fentanyl, of buprenorfine had gebruikt en 9,1% ooit tramadol had gebruikt. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van een sterke pijnstiller lag op 6,2%, dit komt neer op 830.000 volwassenen. In het afgelopen jaar had 0,7% (ook) zonder recept een zware pijnstiller gebruikt, dit komt neer op 90.000 volwassenen. Lees meer…
 • Van de volwassenen die in het afgelopen jaar een zware pijnstiller hadden gebruikt, had bijna een kwart het middel langer dan 6 maanden gebruikt. Lees meer…
 • Vergeleken met andere landen in de Europese Unie heeft Nederland een laag aantal probleemgebruikers van opiaten, althans volgens cijfers voor Nederland uit 2012, alweer enige tijd geleden. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2019)

0,3%

Uitgaanders
16-35 jaar
ooit (2020)

0,7%

 • Het percentage scholieren dat heroïnegebruik rapporteert, is in alle peiljaren gering en vertoont een dalende trend sinds 2003. Lees meer…
 • Het gebruik van heroïne is de afgelopen jaren in vrijwel alle groepen van uitgaanders beperkt gebleven. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Sinds 2015 zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar voor het aantal primaire opiaatcliënten in de verslavingszorg. Hun aantal daalde gestaag tussen 2006 en 2015. Nog maar weinig opiaatcliënten waren jonger dan 30 jaar. Lees meer…
 • Het aandeel geregistreerde acute gezondheidsincidenten door heroïne of methadon blijft ook in 2021 laag; deze meldingen komen vooral van forensisch artsen. Lees meer…
 • Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) registreerde aanvankelijk in 2018 een toename van het aantal informatieverzoeken over een mogelijke intoxicatie met medische opioïden, met name oxycodon, maar deze stijging heeft zich in 2019 en 2020 niet verder voortgezet. Lees meer…

Ziekte en sterfte

 • Het aantal nieuwe en gemelde gevallen van hiv en hepatitis B en C onder injecterende drugsgebruikers is al jaren laag. Het aantal bestaande besmettingen met hepatitis C is in sommige steden hoog. Lees meer…
 • De stijging in het aantal geregistreerde sterftegevallen door (synthetische) opiaten tussen 2014 en 2017 had zich aanvankelijk in 2018 niet voortgezet, maar in 2019 en in 2020 vond er weer een stijging plaats die in 2021 is gestabiliseerd. De gemiddelde leeftijd bij overlijden blijft stijgen. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.