HomeCocaïne4.8.2 Prijzen

4.8.2 Prijzen

Het DIMS-project en de Amsterdamse Antenne-monitor geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een gram cocaïne.

 • De prijs voor een gram cocaïne is in verhouding tot andere drugs behoorlijk hoog. In 2020 werd voor een gram cocaïne gemiddeld 50 euro betaald ​[1]​. Meer dan de helft van de consumenten die in 2020 hun cocaïnemonster hebben aangeleverd bij het DIMS-project, betaalden voor een gram cocaïnepoeder precies 50 euro, minder dan een kwart van de aanleveraars betaalde meer dan dit, en minder dan een kwart betaalde minder (zie onderstaande tabel).
 • Ondanks de toegenomen zuiverheid is de prijs van cocaïne niet gestegen, maar schommelt de gemiddelde prijs van cocaïnepoeders al sinds 2008 rond 50 euro per gram; vergeleken met 2014 is de prijs van cocaïne zelfs wat gedaald (onderstaande tabel).
 • In Amsterdam werd een daling gesignaleerd in de ‘groothandelsprijzen’ op kilo niveau, van 35.000 euro in 2014 naar 25.000 euro in 2017, hoewel deze daling niet werd doorgerekend aan de consument ​[2]​, maar sinds 2018 stijgen de prijzen weer. In 2019 was de kiloprijs gemiddeld 32.000 euro.
 •  In 2019 betaalden mensen in Amsterdam, volgens de Antenne-monitor, gemiddeld 54 euro voor een gram cocaïne ​[3]​. In datzelfde jaar betaalden mensen uit de Gooi en Vechtstreek gemiddeld 48 euro voor een gram cocaïne ​[4]​.
 • Uit het European Drug Report blijkt dat de gemiddelde prijs van een gram cocaïne in 2019 in Nederland één van de laagste was in Europa. Van de landen die in 2019 gegevens over de prijs hadden aangeleverd, was alleen in Portugal de prijs voor een gram cocaïne lager (34 euro) ​[5]​.
 • Mogelijk duiden de stabiliteit van de prijs en de toename van de zuiverheid op een toegenomen beschikbaarheid van cocaïne. Dit is in lijn met waarnemingen van het EMCDDA ​[6–8]​.

Tabel 4.8.1            Prijs (euro) per gram cocaïne op consumentenniveau, vanaf 2010

Meer informatie

 • Voor de strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar cocaïne en heroïne, zie § 16.2.
 • Voor de smokkelroutes van cocaïne, zie § 16.2.2.
 • Voor de conflicten onder cocaïnehandelaren, zie § 16.2.3.
 • Voor de inbeslagnames van cocaïne, zie § 16.3.
 • Voor het effect van de coronamaatregelen op de cocaïnehandel, zie § 16.2.2.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2020 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Luijk SJ, Nabben T, Korf DJ, Van Bakkum F, Krouwel J, Noijen J. Antenne Gooi en Vechtstreek 2017: Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren en jongvolwassenen in de regio. Amsterdam: Bonger Instituut voor Criminologie; 2018.
 3. 3.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 4. 4.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2019: Zicht op middelengebruik onder jonge mensen in de regio. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek; 2020.
 5. 5.
  EMCDDA. European Drug Report 2021: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2021.
 6. 6.
  Monitoring Centre for Drugs E, Addiction D. European Drug Report 2020: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2020.
 7. 7.
  EMCDDA. EU Drug Market: Cocaine [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine\_en\#section1
 8. 8.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.