HomeCocaïne4.8.2 Prijzen

4.8.2 Prijzen

Het DIMS en de Amsterdamse Antenne-monitor geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een gram cocaïne.

 • De prijs voor een gram cocaïne is in verhouding tot andere drugs behoorlijk hoog. In 2021 werd voor een gram cocaïne gemiddeld €51,80 betaald ​[1]​. De helft van de bij het DIMS aangeleverde cocaïnepoeders kostte in 2021 tussen de 50 en de 60 euro (zie onderstaande tabel).
 • Ondanks de toegenomen zuiverheid is de prijs van cocaïne niet gestegen, maar schommelt de gemiddelde prijs van cocaïnepoeders al sinds 2008 rond de 50 euro per gram (onderstaande tabel).
 • In Amsterdam werd een daling gesignaleerd in de ‘groothandelsprijzen’ op kilo niveau, van 35.000 euro in 2014 naar 25.000 euro in 2017, hoewel deze daling niet werd doorgerekend aan de consument ​[2]​, maar sinds 2018 stijgen de prijzen weer. In 2019 was de kiloprijs gemiddeld 32.000 euro.
 • In 2020 betaalden mensen in Amsterdam, volgens de Antenne-monitor, gemiddeld tussen de 50 en 60 euro voor een gram cocaïne ​[3,4]​. In 2019 betaalden mensen uit de Gooi en Vechtstreek gemiddeld 48 euro voor een gram cocaïne ​[5]​.
 • Uit het European Drug Report blijkt dat de gemiddelde prijs van een gram cocaïne in 2019 in Nederland één van de laagste was in Europa. Van de landen die in 2019 gegevens over de prijs hadden aangeleverd, was alleen in Portugal de prijs voor een gram cocaïne lager (34 euro) ​[6]​.
 • Mogelijk duiden de stabiliteit van de prijs en de toename van de zuiverheid op een toegenomen beschikbaarheid van cocaïne. Dit is in lijn met waarnemingen van het EMCDDA ​[7–9]​.

Tabel 4.8.1            Prijs (euro) per gram cocaïne op consumentenniveau, vanaf 2010

Meer informatie

 • Voor de strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar cocaïne en heroïne, zie § 16.2.
 • Voor de smokkelroutes van cocaïne, zie § 16.2.2.
 • Voor de conflicten onder cocaïnehandelaren, zie § 16.2.3.
 • Voor de inbeslagnames van cocaïne, zie § 16.3.
 • Voor het effect van de coronamaatregelen op de cocaïnehandel, zie § 16.2.2.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2021 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 2. 2.
  Luijk SJ, Nabben T, Korf DJ, Van Bakkum F, Krouwel J, Noijen J. Antenne Gooi en Vechtstreek 2017: Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren en jongvolwassenen in de regio. Amsterdam: Bonger Instituut voor Criminologie; 2018.
 3. 3.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 4. 4.
  Nabben T, Benschop A. Antenne Amsterdam 2020: Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2021.
 5. 5.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2019: Zicht op middelengebruik onder jonge mensen in de regio. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek; 2020.
 6. 6.
  EMCDDA. European Drug Report 2021: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2021.
 7. 7.
  Monitoring Centre for Drugs E, Addiction D. European Drug Report 2020: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2020.
 8. 8.
  EMCDDA. EU Drug Market: Cocaine [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine\_en\#section1
 9. 9.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.