HomeOpioïden5.3.3 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

5.3.3 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Het gebruik van heroïne is de afgelopen jaren in vrijwel alle groepen van uitgaanders beperkt gebleven.

Snel naar:

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2020 ​[1]​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 4.824 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht. De gegevens werden tussen 28 april en 19 mei 2020 verzameld. Om vertekening door de impact van de coronamaatregelen te voorkomen, werd de respondenten gevraagd naar hun middelengebruik in de periode vóór 13 maart 2020, de dag van het invoeren van de coronamaatregelen. De respondenten van deze onderzoeken vormen geen representatieve steekproef van alle uitgaande jongeren en jongvolwassenen (zie bijlage B2). Voor het vergelijken van de resultaten met die uit een eerdere peiling uit 2016 ​[2]​ zijn aanvullende analyses uitgevoerd.

De Antenne-monitor volgt het middelengebruik in verschillende groepen jongeren in het uitgaansleven van Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek, zoals coffeeshops, cafés, trendy clubs, raves en festivals.

Bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen hebben vaker ervaring met het gebruik van drugs dan hun ‘doorsnee’ leeftijdsgenoten, maar het gebruik van heroïne is in vrijwel alle groepen beperkt. De tabel op deze pagina vat de resultaten samen van uiteenlopende lokale en landelijke studies onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. De cijfers zijn niet vergelijkbaar vanwege verschillen in leeftijdsgroepen en methoden van onderzoek. Bovendien zijn de responspercentages in onderzoeken onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen doorgaans laag (tussen 15% en 25%) en zijn zij ‘op locatie’ of online geworven in plaats van via een representatieve steekproef uit de bevolking, waardoor een vertekening van de resultaten kan optreden. De uitkomsten geven wel een indicatie van verschillen tussen groepen uitgaanders.

Uitgaanders in Nederland

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2020 ​[1]​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 4.824 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht.

 • In 2020 rapporteerde 0,7% van de uitgaanders dat ze ooit heroïne hadden gebruikt en rapporteerde 0,1% dat ze in het afgelopen jaar nog heroïne hadden gebruikt ​[1]​.
 • Van de uitgaanders gaf 1,0% aan ooit fentanyl te hebben gebruikt en 0,3% rapporteerde in het afgelopen jaar nog fentanyl te hebben gebruikt ​[1]​. Het is daarbij niet bekend of de fentanyl werd gebruikt op doktersrecept of zonder doktersrecept.

Uitgaanders in Amsterdam en Gooi & Vechtstreek

De Antenne-monitor volgt het middelengebruik in verschillende groepen jongeren in het uitgaansleven van Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek, zoals coffeeshops, cafés, trendy clubs, raves en festivals. In bepaalde kringen experimenteert een kleine minderheid met heroïne (zie onderstaande tabel). Het gebruik van heroïne is door de jaren heen in al deze groepen van uitgaanders echter beperkt gebleven.

 • In 2017 had in Amsterdam 1,1% van de bezoekers van clubs, raves en festivals ooit heroïne gebruikt (geen statistisch significant verschil met 2008 en 2013) ​[3]​. In 2018 lag het ooitgebruik onder cafébezoekers in Amsterdam op 0,2% ​[4]​. In Hilversum werd in 2017 onder bezoekers van feestcafés, clubs en poppodia een percentage gevonden van 1,9% ooitgebruik van heroïne ​[5]​. In 2018 lag in de samengenomen gemeenten Hilversum, Bussum, en Huizen het ooitgebruik van heroïne onder cafébezoekers op 1% ​[6]​. In Hilversum apart genomen lag het ooitgebruik onder de cafébezoekers op 1,6% (niet in tabel).
 • In eerdere jaren en in verschillende groepen uitgaanders (cafébezoekers, coffeeshopbezoekers) schommelde het ooitgebruik om en nabij de 1% ​[7,8]​.

Tabel 5.3.4       Ooitgebruik, laatste-jaar-gebruik en laatste-maand-gebruik van heroïne onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Monshouwer K, Van Miltenburg CJA, Van Beek RJJ, Den Hollander W, Schouten F, Blankers M, et al. Het Grote Uitgaansonderzoek 2020: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Monshouwer K, Van der Pol P, Drost YC, Van Laar MW. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016: Uitgaanspatronen, middelengebruik en preventieve maatregelen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen [Internet]. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Available from: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1494-het-grote-uitgaansonderzoek-2016
 3. 3.
  Nabben T, Luijk SJ, Korf DJ. Antenne 2017: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2018.
 4. 4.
  Korf DJ, Nabben T, Benschop A. Antenne 2018: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2019.
 5. 5.
  Luijk SJ, Nabben T, Korf DJ, Van Bakkum F, Krouwel J, Noijen J. Antenne Gooi en Vechtstreek 2017: Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder jongeren en jongvolwassenen in de regio. Amsterdam: Bonger Instituut voor Criminologie; 2018.
 6. 6.
  Korf DJ, Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek.; 2019.
 7. 7.
  Benschop A, Nabben T, Korf DJ. Antenne 2014: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2015.
 8. 8.
  Nabben T, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2015: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2016.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.