HomeWetgeving en beleid2.3.5 Campagnes en preventieve interventies

2.3.5 Campagnes en preventieve interventies

Los van het Preventieakkoord zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten en projecten uitgevoerd om het problematisch alcoholgebruik te voorkomen en/of terug te dringen, zoals:

 • Landelijke campagnes (o.a. NIX18, Ikpas/’40 dagen geen druppel’, BOB).
 • Kortdurende (online) alcoholinterventies (o.a. Jellinek Online Zelfhulp; Minder Drinken; Moti-4) 
  Verslavingskunde Nederland heeft een overzicht gepubliceerd met de hoogst erkende kortdurende (online) alcoholinterventies ​[1]​. Deze online interventies bereiken probleemdrinkers echter nog onvoldoende en er is weinig samenhang en afstemming. Het is binnen dit project de ambitie om daar verandering in te brengen.
 • Community of wijkgerichte interventies (o.a. de IJslandse aanpak, STAD-aanpak) ​[2]​.

Etikettering van alcoholhoudende dranken

In 2020 publiceerde de WHO een rapport over etikettering van alcoholhoudende dranken binnen de Europese regio van de WHO ​[3]​. Zij richtten zich daarbij op het beleid, industrie-afspraken, de toepassing en de effecten. Etikettering van alcoholhoudende dranken is in de meeste regio’s niet verplicht en voldoet meestal niet aan de aanbevelingen van de WHO.

 • Nederland heeft geen wetten over het vermelden van voedingswaarden, ingrediënten of gezondheidsinformatie van alcoholhoudende dranken. Het bestaan van beleid of industrie-afspraken op dit terrein verzekert volgens het onderzoek van de WHO niet de implementatie van etikettering. 
 • De laatste studie naar de daadwerkelijke toepassing van etikettering in verschillende landen stamt uit 2014 ​[4]​.
 • In het rapport worden verder belemmerende en bevorderende factoren voor effectief beleid rondom etikettering benoemd.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  De Bruijn T, Hoogervorst J. Digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek: Inventarisatierapport [Internet]. 2020. Available from: https://web.archive.org/web/20201126143356/https:/www.verslavingskundenederland.nl/projecten-preventieakkoord/project-vroegsignalering/subproject-a-landelijke-ehealth-keten.
 2. 2.
  Van Laar MW, Cruts AAN, Van Miltenburg CJA, Strada L, Ketelaars APM, Croes EA, et al. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2019 [Netherlands National Drug Monitor: 2019 Annual Report]. Utrecht/Den Haag: Trimbos-instituut/WODC; 2020.
 3. 3.
  WHO. Health Evidence Network synthesis report 68: What is the current alcohol labelling practice in the WHO European Region and what are barriers and facilitators to development and implementation of alcohol labelling policy? Copenhagen: WHO European Region; 2020.
 4. 4.
  Gfk-Belgium. State of play in the use of alcoholic beverage labels to inform consumers about health aspects: Action to prevent and reduce harm from alcohol. Leuven: Gfk Belgium; 2014.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype