HomePsychedelica18.0 Laatste feiten en trends

18.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Psychedelicagebruik in het laatste jaar
LSD, paddo’s (2021) en truffels (2020)

0,5% LSD
0,8% paddo’s
0,5% truffels

0,3 % LSD
0,6% paddo’s
0,3% truffels

0,7% LSD
1,1% paddo’s
0,8% truffels

 • In 2021 heeft 0,5% van de volwassenen in het laatste jaar LSD gebruikt en 0,8% gebruikte in dat jaar paddo’s, dat zijn respectievelijk 70.000 en 110.000 mensen. Lees meer…
 • In 2020 heeft 0,5% van de volwassenen in het laatste jaar truffels gebruikt, dat komt neer op 70.000 mensen. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken LSD, paddo’s en truffels dan vrouwen. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar LSD heeft gebruikt is in 2021 gestegen ten opzichte van de periode 2015-2019. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar paddo’s heeft gebruikt schommelt sinds 2016 zonder duidelijke trend. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar truffels heeft gebruikt was 2020 onveranderd ten opzichte van eerdere metingen in 2016 en 2018. Lees meer…
 • Het gebruik van LSD, paddo’s en/of truffels komt het meest voor onder twintigers. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voorgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2019)

1,0% paddo’s
0,3% LSD

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

22,9% truffels
7,8% paddo’s
7,7% LSD

 • Het gebruik van paddo’s ooit in het leven onder scholieren is sinds 1999 geleidelijk gedaald, maar bleef tussen 2011 en 2019 stabiel. Lees meer…
 • Onder studenten op de universiteit lag in 2020 het gebruik van zowel paddo’s en/of truffels en LSD hoger dan onder HBO-studenten. Lees meer…
 • Vergeleken met andere drugs lijkt het gebruik van psychedelica relatief weinig voor te komen onder groepen kwetsbare jongeren. Over het algemeen is het gebruik van paddo’s hoger onder cluster 4 leerlingen en jongeren uit de residentiële jeugdzorg (RJZ) vergeleken met leerlingen uit het praktijk- en regulier voortgezet onderwijs. Lees meer…
 • Hoewel het gebruik van psychedelica in de algemene bevolking zeer laag is, ligt het gebruik hoger in bepaalde groepen, zoals psychonauten, uitgaanders of studenten. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het laatste-jaar-gebruik van LSD onder 15-64 jarigen varieert van 0% in België, Tsjechië, Griekenland, Portugal en Turkije tot 1,4% in Oostenrijk. In Nederland was het laatste-jaar-gebruik onder 15-64 jarigen 0,5%. Lees meer…
 • In vergelijking met Europese leeftijdgenoten lag in 2019 het ooitgebruik van LSD en andere hallucinogene middelen onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar iets onder het Europese gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Er werden in 2022 weinig incidenten gemeld bij de Monitor Drugsincidenten (MDI) met alleen LSD of paddo’s/truffels. Ook bij het NVIC zijn er relatief weinig informatieverzoeken over vermoede vergiftigingen met LSD of paddo’s/truffels vergeleken met andere drugs. Lees meer…
 • De meest voorkomende psychische bijwerking van psychedelica is de zogenaamde “bad trip”, waarbij er gevoelens van angst, paniek, dysforie en/of paranoia kunnen optreden. Lees meer…

Aanbod en markt

 • In 2022 is het aantal en aandeel LSD-monsters aangeleverd bij het DIMS opnieuw afgenomen, net als in 2021. DMT, mescaline en paddodruppels werden vrijwel niet ingeleverd bij de testlocaties. Lees meer…
 • De gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters (stukje (snoep)papier, gedrenkt in vloeibare LSD) is na 2019 gedaald, een blotter bevatte in 2022 gemiddeld 71µg. Lees meer…
 • De gemiddelde prijs voor LSD-blotter was 6,40 euro in 2022. De prijs van truffels wordt niet landelijk bijgehouden. Een portie paddo’s kostte gemiddeld 40 euro, een gram DMT kost tussen de 60-80 euro. Nieuw op de Amsterdamse drugsmarkt zijn vloeibare psychedelica: een flesje ‘liquid mushrooms’ kost 130 euro. Een flesje met vloeibare LSD kost 300 euro. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.