HomeGebruik: jongeren en jongvolwassenen18.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

18.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

18.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

In het kort: Psychedelicagebruik onder Nederlandse scholieren (12-16 jaar) komt relatief weinig voor. In 2019 had 1,0% van hen ervaring met paddo’s en 0,3% had ervaring met LSD. Het gebruik van paddo’s onder scholieren (12-16 jaar) is sinds 2011 stabiel.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren (12-16 jaar) worden om de twee jaar alternerend verzameld in het Peilstationsonderzoek scholieren (zie bijlage B1) ​[1]​ en de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. De HBSC-studie vraagt echter niet naar het gebruik van psychedelica, waardoor cijfers over het gebruik van psychedelica (paddo’s en LSD) alleen in de jaren dat het Peilstationsonderzoek is uitgevoerd, beschikbaar zijn. Op dit moment zijn de kerncijfers gebaseerd op het Peilstationsonderzoek uitgevoerd in 2019.

Kerncijfers 2019

Voor scholieren van het regulier onderwijs zijn alleen gegevens beschikbaar voor paddo’s en LSD. Het percentage gebruikers van LSD in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen.

Het gebruik van psychedelica onder scholieren in het voortgezet onderwijs (12 tot en met 16 jaar) is beperkt. In 2019 had 1,0% van de Nederlandse scholieren ervaring met paddo’s en 0,3% had ervaring met LSD, vergeleken met 10,4% voor cannabis. Het gebruik van paddo’s in de laatste maand is 0,4% en voor LSD is dat percentage 0,2 ​[1]​.  

Trends in het gebruik van paddo’s

  • Het gebruik van paddo’s ooit in het leven onder scholieren uit het voortgezet onderwijs is sinds 1999 geleidelijk gedaald, maar is sinds 2011 stabiel rond de 1% ​[1]​. Deze daling zien wij ook voor het gebruik van andere drugs, zoals cannabis.
  • Er zijn geen trendgegevens beschikbaar voor LSD.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.