HomeGebruik: internationale vergelijking18.5 Internationale vergelijking

18.5 Internationale vergelijking

18.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: In de algemene bevolking van landen in Europa, Noord-Amerika en Australië is het aantal mensen dat psychedelica zoals LSD of paddo’s gebruikt, aanzienlijk lager dan het aantal mensen dat cannabis gebruikt.

Snel naar:

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, en Turkije ​[1]​. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​[2]​. In Canada bestaat er hiervoor de Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CTADS​[3]​ en in Australië is er het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) ​[4]​. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep en de manier waarop het gebruik van psychedelica is uitgevraagd.  

Onderstaande tabel presenteert gegevens over het gebruik van psychedelica in een aantal lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Turkije volgens de standaard leeftijdsgroepen van het EMCDDA (15-64 jaar en 15-34 jaar), tenzij anders aangegeven. Gegevens voor de Verenigde Staten, Canada en Australië staan in de tabel daaronder. Voor zover beschikbaar, zijn gegevens voor andere EU-lidstaten in bijlage C vermeld. Het Europees gemiddelde zoals berekend door het EMCDDA is daarbij een schatting die is gewogen op basis van de bevolkingsomvang. Landen met veel inwoners tellen daardoor zwaarder mee. Voor dit Europees gemiddelde zijn voor Nederland de cijfers van 2020 gebruikt. De cijfers van 2021 voor Nederland waren nog niet beschikbaar voor het EMCDDA.

Onderstaande gegevens hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van LSD, en voor een aantal landen ook hallucinogene paddenstoelen (paddo’s) of truffels of andere hallucinogene middelen.

Vergelijking tussen landen in Europa

 • Het ooitgebruik van LSD onder volwassenen van 15-64 jaar varieert van 0% in Turkije tot 5,7% in Ierland. In Nederland is het ooitgebruik 1,8% ​[1]​.
 • Onder jongvolwassenen van 15-34 varieerde het ooitgebruik van LSD van 0,1% in Turkije tot 6,6% in Ierland. Het ooitgebruik is 1,8% in Nederland ​[1]​.
 • Het laatste-jaar-gebruik van LSD onder 15-64-jarigen varieert van 0% in België, Tsjechië, Griekenland, Portugal en Turkije tot 1,4% in Oostenrijk. In Nederland ging het om 0,5% onder deze leeftijdsgroep ​[1]​.
 • Het laatste-jaar-gebruik van LSD onder 15-34-jarigen varieert van 0% in België, Tsjechië, Griekenland en Turkije tot 3,4% in Oostenrijk. In Nederland ging het om 0,8% onder deze leeftijdsgroep ​[1]​.
 • Het laatste-jaar-gebruik van hallucinogene paddenstoelen (paddo’s) was onder jongvolwassenen (15-34 jaar) in de meeste landen niet meer dan 1%, met uitzondering van Tsjechië (5,3%), Oostenrijk (3,8%), Finland (2,0%), Nederland (1,7%), Estland (1,6%) en Denemarken (1,5%) ​[1]​.
 • Het gebruik van paddo’s in de laatste maand was in bijna alle landen rond de 0,1% onder volwassenen (15-64 jaar) en 0-0,5% onder jongvolwassenen (15-34 jaar), met uitzondering van Ierland, Letland en Polen (15-64 jaar, zie onderstaande figuur) en Ierland en Letland (15-34 jaar, zie onderstaande figuur). Het laatste-maand-gebruik lag in Nederland onder beide leeftijdsgroepen op 0,1% ​[1]​.

Verenigde Staten

 • In 2020 had 1,0% van de bevolking van de Verenigde Staten (12 jaar en ouder) LSD gebruikt (laatste jaar), dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2002 (0,4%) ​[2]​.
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van paddo’s, truffels of andere psychedelica in de algemene bevolking van de Verenigde Staten.

Canada

 • Het laatste-jaar-gebruik van psychedelica in Canada is sinds 2013 stabiel (1,9%). Mannen (2,3%) en vrouwen (1,5%) gebruiken ongeveer even vaak psychedelica ​[3]​. De groep psychedelica omvat het gebruik van bijvoorbeeld LSD, PCP of psilocybine, maar het kan ook om andere psychedelische middelen gaan.
 • Het gebruik van psychedelica was twee tot drie keer hoger onder jongvolwassenen van 20-24 jaar (5,7%) dan onder jongeren van 15 tot 19 jaar (2,2%) en volwassenen van 25 jaar of ouder (1,5%) ​[3]​.

Australië

 • In het Australische bevolkingsonderzoek zijn psychedelica niet exact gespecificeerd: het kan gaan om LSD/psilocybine, paddo’s of truffels, ‘angel dust’ (PCP), DMT, mescaline, of peyote en/of andere psychedelische middelen. Tussen 2016 en 2019 is het ooitgebruik van deze psychedelica gestegen van 9,4% naar 10,4%. Deze stijging vond zowel onder twintigers als onder veertigplussers plaats ​[4]​.
 • In diezelfde periode steeg ook het gebruik in het laatste jaar van 1,0% naar 1,6%. Deze stijging vond met name plaats onder twintigers ​[4]​.
 • Ook de gebruiksfrequenties zijn tussen 2016 en 2019 gestegen:  maandelijks gebruik (of vaker) steeg van 3,0% naar 10,3% en minder dan maandelijks gebruik (een paar keer per jaar) steeg van 21% naar 34%. Daarentegen daalde de gebruiksfrequentie één of twee keer in het jaar van 76% naar 56% ​[4]​.
 • Mogelijk is de stijging te wijden aan een methodeverandering in het onderzoek: in 2019 zijn extra psychedelische middelen toegevoegd in de vraagstelling ​[4]​.
 • In 2019 had een op de 20 (5,0%) van de ondervraagde twintigers psychedelica gebruikt in het laatste jaar. Dit percentage is hoger dan voor (meth)amfetamine (zie § 7.5) ​[4]​.
 • De psychedelica die het meest in het laatste jaar gebruikt zijn, zijn LSD (73%) en paddo’s/psilocybine (61%) ​[4]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 2. 2.
  SAMHSA. Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2020 National Survey on Drug Use and Health. SAMHSA; 2021.
 3. 3.
  CTADS. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey: 2017 detailed tables [Internet]. 2018. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-alcohol-drugs-survey/2017-summary/2017-detailed-tables.html\#t13.
 4. 4.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2019. Canberra: AIHW; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.