HomeGebruik: internationale vergelijking18.5 Internationale vergelijking

18.5 Internationale vergelijking

18.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: In de algemene bevolking van landen in Europa, Noord-Amerika en Australië is het aantal mensen dat psychedelica zoals LSD of paddo’s gebruikt relatief laag.

Snel naar:

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije ​[1]​. Het Europees gemiddelde zoals berekend door het EMCDDA is een schatting die is gewogen op basis van de bevolkingsomvang. Landen met veel inwoners tellen daardoor zwaarder mee. Voor dit Europees gemiddelde zijn voor Nederland de cijfers van 2021 gebruikt. De cijfers van 2022 voor Nederland waren nog niet beschikbaar voor het EMCDDA.

Onderstaande figuren presenteren gegevens over het gebruik van psychedelica in de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Turkije volgens de standaard leeftijdsgroepen van het EMCDDA (15-64 jaar en 15-35 jaar), tenzij anders aangegeven.

In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​[2]​. In Canada bestaat er hiervoor de Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CTADS​[3]​ en in Australië is er het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) ​[4]​. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep en de manier waarop het gebruik van psychedelica is uitgevraagd.  

Gegevens voor de Verenigde Staten, Canada en Australië staan in de tabel onderaan deze pagina.

Onderstaande gegevens hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van LSD, en voor een aantal landen ook op hallucinogene paddenstoelen (paddo’s) of truffels, of andere hallucinogene middelen.

Vergelijking tussen landen in Europa

 • Het gebruik van psychedelica, zoals LSD en hallucinogene paddenstoelen (paddo’s), is in Europa relatief laag ​[1]​.
 • Onder jongvolwassenen van 15-34 jaar is het laatste-jaar-gebruik van LSD en hallucinogene paddenstoelen (paddo’s) naar schatting gelijk aan of minder dan 1%. Uitzonderingen voor LSD zijn: Ierland (2,4% in 2019), Finland (2,0% in 2018), Estland (1,7% in 2018, 16-34 jaar), Letland (1,4% in 2020), Noorwegen (1,3% in 2020) en Nederland (1,2% in 2021). Uitzonderingen voor paddo’s zijn Tsjechië (2,7% in 2021), Finland (2,0% in 2018), Nederland (2,9% in 2021), Estland (1,6% in 2018, 16-34 jaar), Denemarken (1,5% in 2021), Spanje (1,2% in 2022) en Duitsland (1,1% in 2021) ​[1]​.

Verenigde Staten

 • In 2021 had 10,5% van de bevolking van de Verenigde Staten (12 jaar en ouder) ooit in het leven LSD gebruikt, 0,9% gebruikte in het laatste jaar en 0,2% gebruikte in de laatste maand ​[2]​.
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van paddo’s, truffels of andere psychedelica in de algemene bevolking van de Verenigde Staten.

Canada

 • In het Canadese bevolkingsonderzoek zijn psychedelica niet exact gespecificeerd: het kan gaan om bijvoorbeeld LSD, PCP of psilocybine, maar het kan ook om andere psychedelische middelen gaan. Het laatste-jaar-gebruik van psychedelica in Canada is sinds 2013 stabiel (1,9%). Mannen (2,3%) en vrouwen (1,5%) gebruiken ongeveer even vaak psychedelica ​[3]​.
 • Het gebruik van psychedelica was twee tot drie keer hoger onder jongvolwassenen van 20-24 jaar (5,7%) dan onder jongeren van 15 tot 19 jaar (2,2%) en volwassenen van 25 jaar of ouder (1,5%) ​[3]​.

Australië

 • In het Australische bevolkingsonderzoek zijn psychedelica niet exact gespecificeerd: het kan gaan om LSD/psilocybine, paddo’s of truffels, ‘angel dust’ (PCP), DMT, mescaline, of peyote en/of andere psychedelische middelen. Tussen 2016 en 2019 is het ooitgebruik van deze psychedelica gestegen van 9,4% naar 10,4%. Deze stijging vond zowel onder twintigers als onder veertigplussers plaats. In diezelfde periode steeg ook het gebruik in het laatste jaar van 1,0% naar 1,6%. Deze stijging vond met name plaats onder twintigers ​[4]​. Mogelijk is de stijging te wijden aan een methodeverandering in het onderzoek: in 2019 zijn extra psychedelische middelen toegevoegd in de vraagstelling.
 • Ook de gebruiksfrequenties zijn tussen 2016 en 2019 gestegen: maandelijks gebruik (of vaker) steeg van 3,0% naar 10,3% en minder dan maandelijks gebruik (een paar keer per jaar) steeg van 21% naar 34%. Daarentegen daalde de gebruiksfrequentie van één of twee keer in het jaar van 76% naar 56% ​[4]​.
 • In 2019 had 5,0% van de ondervraagde twintigers psychedelica gebruikt in het laatste jaar. Dit percentage is hoger dan voor bijvoorbeeld (meth)amfetamine ​[4]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
 2. 2.
  SAMHSA. Results from the 2021 National Suvey on Drug Use and Health: Detailed Tables [Internet]. 2022. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2021-nsduh-detailed-tables
 3. 3.
  CTADS. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs Survey: 2017 detailed tables [Internet]. 2018. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-tobacco-alcohol-drugs-survey/2017-summary/2017-detailed-tables.html\#t13.
 4. 4.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2019. Canberra: AIHW; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.