HomeLaatste feiten en trends18.0 Laatste feiten en trends

18.0 Laatste feiten en trends

De laatste feiten en trends over psychedelica zijn:

 • Het gebruik van LSD (2,1% ooit), paddo’s (5,3% ooit) en truffels (2,6% ooit) komt onder de Nederlandse bevolking weinig voor. Het laatste-jaar-gebruik is minder dan 1%. Het gebruik van LSD lijkt de afgelopen jaren te zijn gestegen (§ 18.2).
 • Psychedelicagebruik onder Nederlandse scholieren (12-16 jaar) komt relatief weinig voor. Het gebruik van paddo’s onder scholieren (12-16 jaar) is sinds 2011 stabiel. Paddogebruik neem toe met leeftijd (§ 18.3).
 • Hoewel het gebruik van psychedelica in de algemene bevolking laag is, ligt het gebruik in bepaalde groepen, zoals psychonauten, uitgaanders (§ 18.3.4) of studenten (§ 18.3.3).
 • Onder studenten op de universiteit lag in 2020 het gebruik van zowel paddo’s en/of truffels en LSD hoger dan onder HBO-studenten (§ 18.3.3).
 • Vergeleken met andere drugs lijkt het gebruik van psychedelica relatief weinig voor te komen onder groepen kwetsbare jongeren. Over het algemeen is het gebruik van paddo’s hoger onder cluster 4 leerlingen en jongeren uit de residentiële jeugdzorg (RJZ) vergeleken met leerlingen uit het praktijk- en regulier voortgezet onderwijs (§ 18.3.5).
 • In de algemene bevolking van landen in Europa, Noord-Amerika en Australië is het aantal mensen dat psychedelica zoals LSD of paddo’s gebruikt, aanzienlijk lager dan het aantal mensen dat cannabis gebruikt (§ 18.5).
 • In vergelijking met Europese leeftijdgenoten lag in 2019 het ooitgebruik van LSD en andere hallucinogene middelen onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar iets onder het Europese gemiddelde (§ 18.5.2).
 • In 2021 werden er bij de Monitor Drugsincidenten relatief weinig acute gezondheidsincidenten met psychedelica gemeld (§ 18.6.2).
 • Het meest voorkomende ongewenste psychologische effect van psychedelica is de zogenaamde “bad trip”, waarbij er gevoelens van angst, paniek, dysforie en/of paranoia kunnen optreden (§ 18.7).
 • De gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters (stukje (snoep)papier, gedrenkt in vloeibare LSD) is in 2020 en 2021 gedaald ten opzichte van 2019 (§ 18.8)

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.