HomeLaatste feiten en trends18.0 Laatste feiten en trends

18.0 Laatste feiten en trends

Psychedelica zijn bewustzijnsveranderende middelen. In de wetenschappelijke literatuur bestaat er geen eenduidige definitie van psychedelica. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen de klassieke psychedelica en atypische psychedelica. Atypische psychedelica verschillen qua chemische structuur en farmacologische eigenschappen van de klassieke psychedelica. Dit hoofdstuk behandelt vooral de klassieke psychedelica, met name LSDpaddo’s en truffels, en in mindere mate ayahuasca/DMT of andere klassieke psychedelica. Lees meer

Volwassenen

Psychedelicagebruik in het laatste jaar
LSD, paddo’s en truffels (2022)

0,4% LSD
0,9% paddo’s
0,8% truffels

0,2% LSD
0,6% paddo’s
0,6% truffels

0,5% LSD
1,1% paddo’s
1,0% truffels

 • In 2022 heeft 0,4% van de volwassenen in het laatste jaar LSD gebruikt, 0,9% gebruikte in dat jaar paddo’s en 0,8% gebruikte truffels. Dat zijn respectievelijk 50.000, 120.000 en 110.000 mensen. Lees meer…
 • Ten opzichte van de eerste metingen in 2015 (paddo’s, LSD) en 2016 (truffels) is het laatste-jaar-gebruik van alle drie de middelen in 2022 toegenomen. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken paddo’s en truffels dan vrouwen. Lees meer…
 • Het gebruik van paddo’s en truffels komt het meest voor onder jongvolwassenen. Lees meer…
 • De meeste gebruikers van psychedelica (paddo’s en truffels) gebruiken paddo’s en/of truffels één of enkele keren per jaar. Lees meer…
 • Hoewel het gebruik van psychedelica in de algemene bevolking zeer laag is, ligt het gebruik hoger in bepaalde groepen, zoals psychonauten, uitgaanders of studenten. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voorgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2019)

1,0% paddo’s
0,3% LSD

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

5% paddo’s/truffels
1% LSD

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

9,7% truffels
2,9% paddo’s
3,9%
LSD

 • Het gebruik van paddo’s ooit in het leven onder scholieren is sinds 1999 geleidelijk gedaald, maar bleef tussen 2011 en 2019 stabiel. Lees meer…
 • Onder 16-18-jarige mbo- en hbo-studenten gebruikte in 2021 2,9% ooit paddo’s en 1,4% gebruikte ooit LSD. Minder dan 1% gebruikte deze middelen in de laatste maand. Onder hbo- en wo-studenten van 16 jaar en ouder lagen deze percentages in 2023 hoger: 9% had ervaring met psychedelica (13% paddo’s/truffels, 7% 2C-B, 3% LSD), 8% gebruikte psychedelica in het laatste jaar (5% paddo’s/truffels, 3% 2C-B, 1% LSD) en 2% gebruikte (één van) deze middelen in de afgelopen maand. Lees meer…
 • Hoewel psychedelica geen typische uitgaansdrugs zijn, worden ze wel gebruikt door uitgaanders. In 2023 heeft een op de tien uitgaanders (9,7%) truffels gebruikt, 3,9% gebruikte LSD en 2,9% gebruikte paddo’s in het laatste jaar. Het laatste-jaar-gebruik van DMT en ayahausca is minder dan 1%. Paddo’s en truffels worden door de meeste uitgaanders incidenteel gebruikt. Lees meer…
 • Vergeleken met andere drugs lijkt het gebruik van psychedelica relatief weinig voor te komen onder groepen kwetsbare jongeren. Over het algemeen is het gebruik van paddo’s hoger onder cluster 4 leerlingen en jongeren uit de residentiële jeugdzorg (RJZ) vergeleken met leerlingen uit het praktijk- en regulier voortgezet onderwijs. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het laatste-jaar-gebruik van LSD onder 15-64-jarigen varieert van 0% in België, Tsjechië, Griekenland, Portugal en Turkije tot 1,4% in Oostenrijk. In Nederland was het laatste-jaar-gebruik onder 15-64 -jarigen 0,5%. Lees meer…
 • LSD of andere hallucinogenen zijn, na cannabis en ecstasy, de meest gebruikte drugs onder Europese scholieren. Over het algemeen ligt het gebruik van psychedelica hoger onder jongens dan onder meisjes. Het percentage Nederlandse scholieren dat ervaring heeft met psychedelica ligt iets onder het Europees gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Hulpvragen voor problemen door psychedelicagebruik bij de verslavingszorg zijn voor zover bekend gering. Er zijn aanwijzingen dat sommige psychedelica mogelijk gebruikt kunnen worden als hulpmiddel bij de behandeling van middelenstoornissen. Lees meer…
 • Er werden in 2022 weinig incidenten gemeld bij de Monitor Drugsincidenten (MDI) met alleen LSD of paddo’s/truffels. Ook bij het NCIV zijn er relatief weinig informatieverzoeken over vermoede vergiftigingen met LSD of paddo’s/truffels vergeleken met andere drugs. Lees meer…
 • De meest voorkomende psychische bijwerking van psychedelica is de zogenaamde “bad trip”, waarbij er gevoelens van angst, paniek, dysforie en/of paranoia kunnen optreden. Lees meer…

Aanbod en markt

 • In 2022 is het aantal en aandeel LSD-monsters aangeleverd bij het DIMS opnieuw afgenomen, net als in 2021. DMT, mescaline en paddodruppels werden vrijwel niet ingeleverd bij de testlocaties. Lees meer…
 • De gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters is na 2019 gedaald, een blotter bevatte in 2022 gemiddeld 71µg. Lees meer…
 • De gemiddelde prijs voor een LSD-blotter was 6,40 euro in 2022. De prijs van truffels wordt niet landelijk bijgehouden. Een portie paddo’s kost in Amsterdam gemiddeld 40 euro en een gram DMT kost tussen de 60-80 euro. Nieuw op de Amsterdamse drugsmarkt zijn vloeibare psychedelica: een flesje ‘liquid mushrooms’ kost 130 euro. Een flesje met vloeibare LSD kost 300 euro. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.