HomeAmfetamine7.6.3 Incidenten

7.6.3 Incidenten

In het kort: Het gebruik van alleen amfetamine komt in de Monitor Drugsincidenten (MDI) weinig voor. Amfetamine wordt vaak gecombineerd met andere drugs en is met name bij ambulancediensten en ziekenhuizen verantwoordelijk voor ernstige drugincidenten. Bij informatieverzoeken aan het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht wordt amfetamine minder vaak genoemd dan cocaïne of ecstasy.

Snel naar:

Sinds 2009 houdt de Monitor Drugsincidenten (MDI, zie bijlage B3) actuele gegevens bij over de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende eerste hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door forensisch artsen of op de EHBO van een grootschalig evenement. De monitor is niet landelijk dekkend, maar rapporteert vanuit peilstationregio’s in Nederland (vier regio’s in 2009; acht sinds 2011) ​[1]​. De gegevens worden aangevuld met die van het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarin de behandelingen wegens intoxicaties of letsels na drugsgebruik op 14 SEH’s zijn opgenomen. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen. Bij beide bronnen worden intoxicaties niet analytisch/toxicologisch geverifieerd.

Monitor Drugsincidenten

In 2021 werden in totaal 3.984 drugsincidenten geregistreerd. Het gebruik van amfetamine werd bij 125 (3%) van de incidenten gemeld, waarvan 35% als enige gebruikte drug (monogebruik) met of zonder alcohol. Bij de rest werd amfetamine in combinatie met één of meer andere drugs gebruikt, meestal met GHB (45%), cocaïne (28%), ecstasy (20%) en/of cannabis (19%).

Kenmerken patiënten en incidenten gerelateerd aan gebruik van amfetamine

 • In 2021 werd 28% van de geregistreerde incidenten met amfetamine gemeld door ambulancediensten, 10% door MDI-ziekenhuizen, 39% door LIS-ziekenhuizen, 5% door EHBO-diensten en 18% door forensisch artsen.
 • Incidenten die worden geregistreerd bij de MDI worden ingedeeld naar de mate van intoxicatie (licht, matig of ernstig). In het LIS wordt de mate van intoxicatie niet bijgehouden. In 2021 waren de meeste patiënten die werden behandeld door ambulancepersoneel (65%) ernstig onder invloed na het gebruik van amfetamine. Bij deze patiënten was vaak sprake van cardiovasculaire complicaties als snelle hartslag en bloeddruk, hartritmestoornissen of een verlaagd bewustzijn. Amfetamine-patiënten die op EHBO-posten worden behandeld zijn doorgaan minder zwaar onder invloed (zie tabel hieronder). Lichte intoxicaties zijn voornamelijk gekenmerkt door opwinding of angst, pijn op de borst en hartkloppingen.
 • Bij 43% van de in 2021 geregistreerde incidenten met amfetamine als enige gebruikte drug werd ook alcohol gebruikt.
 • Patiënten met een amfetamine intoxicatie zijn relatief oud. De mediane leeftijd van patiënten met een amfetamine-intoxicatie bedroeg in 2021 33 jaar. Ter vergelijking, de mediane leeftijd van de gemiddelde patiënt die werd gezien voor een drugsintoxicatie bedroeg 31 jaar.

Tabel 7.6.1     Incidenten met amfetamine als enige drug geregistreerd door de Monitor Drugsincidenten (MDI) en het Letsel Informatie Systeem (LIS), 2020

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voorziet artsen en andere hulpverleners van informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftiging ​[2]​.

 • Het aantal telefonisch gemelde blootstellingen met amfetamine (96) is lager dan middelen als ecstasy (176), cocaïne (182) of 3-MMC (162), maar hoger dan ketamine (76) of GHB (83) bij personen van 13 jaar en ouder.
 • Naast de telefonische raadplegingen kunnen ook risicoanalyses via de website www.vergiftigingen.info uitgevoerd worden. Deze website is vrij toegankelijk. Amfetamine stond hier op de vierde plaats met 370 risicoanalyses, na MDMA, cocaïne en GHB/GBL.
 • Het NVIC werd in 2020 geraadpleegd over 1.592 blootstellingen aan drugs. Het NVIC heeft een lichte daling van het aantal telefonische raadplegingen over amfetamine waargenomen (96 ten opzichte van 104 in 2020).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Schürmann L, Valkenberg H, Croes E. Monitor drugsincidenten: Factsheet 2021. Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 2. 2.
  Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, De Lange DW, et al. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC Jaaroverzicht 2021: NVIC Rapport 01/2022. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.