HomeAmfetamine7.6.3 Incidenten

7.6.3 Incidenten

Snel naar:

Sinds 2009 houdt de Monitor Drugsincidenten (MDI, zie bijlage B3) actuele gegevens bij over de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende eerste hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door forensisch artsen of op de EHBO van een grootschalig evenement. De monitor is niet landelijk dekkend, maar rapporteert vanuit peilstationregio’s in Nederland (vier regio’s in 2009; acht sinds 2011) ​[1]​​​. De gegevens worden aangevuld met die van het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarin de behandelingen wegens intoxicaties of letsels na drugsgebruik op 14 SEH’s zijn opgenomen. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen. Bij beide bronnen worden intoxicaties niet analytisch/toxicologisch geverifieerd.

Monitor Drugsincidenten

Amfetamine-gerelateerde incidenten

Gezondheidsincidenten gerelateerd aan het gebruik van amfetamine worden relatief weinig geregistreerd.

 • In 2020 werden in totaal 3.541 drugsincidenten in de peilstations gemeld. Bij 108 gevallen (3%) werd amfetamine als enige drug gemeld (met of zonder alcohol). In 247 (7%) gevallen werd amfetamine gebruikt in combinatie met één of meerdere andere drug(s). Daarmee is amfetamine de drug die, in de registratie van de MDI, het hoogste aandeel combinatiegebruik van alle geregistreerde drugs heeft. De meeste mengintoxicaties van amfetamine waren met GHB (54%), cocaïne (25%) en/of met ecstasy (21%). In totaal werd gebruik van amfetamine dus gemeld bij 355 incidenten, 10% van het totaal. De gegevens over de gebruikte drugs zijn grotendeels afkomstig van zelfrapportage.

Kenmerken patiënten en incidenten gerelateerd aan gebruik van amfetamine

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle incidenten met amfetamine als enige drug voor het registratiejaar 2020. Tenzij anders vermeld, betreft onderstaande informatie alleen incidenten met amfetamine als enige drug.

 • Patiënten onder invloed van amfetamine waren in 2020 iets jonger (mediaan: 28 jaar) dan alle drugs samengenomen (mediaan: 30 jaar). Het aandeel vrouwen onder amfetaminepatiënten (20%) lag iets lager dan onder alle patiënten samengenomen (25%).
 • Alle incidenten zijn ingedeeld in een lichte, matige of ernstige mate van intoxicatie. De intoxicaties onder invloed van amfetamine als enige drug zijn op de EHBO-posten overwegend van licht aard (86%, data t/m maart 2020). De mate van intoxicatie met amfetamine is hoger bij patiënten gezien door de andere diensten: 69% van de patiënten van de ambulancediensten is matig of ernstig onder invloed van amfetamine, 59% van de patiënten op de SEH-afdelingen en 52% van de patiënten die door de forensisch artsen worden gezien zijn matig of ernstig onder invloed van amfetamine.
 • De cijfers over de bijdrage van amfetamine op het totaal aan incidenten, de regionale verdeling en de mate van intoxicatie schommelen licht over de jaren, maar laten geen duidelijke trend zien.

Tabel 7.6.1     Incidenten met amfetamine als enige drug geregistreerd door de Monitor Drugsincidenten (MDI) en het Letsel Informatie Systeem (LIS), 2020

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) voorziet artsen en andere hulpverleners van informatie over de mogelijke gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftiging ​[2]​.

 • Het aantal telefonisch gemelde blootstellingen met amfetamine (96) is lager dan middelen als ecstasy (176), cocaïne (182) of 3-MMC (162), maar hoger dan ketamine (76) of GHB (83) bij personen van 13 jaar en ouder.
 • Naast de telefonische raadplegingen kunnen ook risicoanalyses via de website www.vergiftigingen.info uitgevoerd worden. Deze website is vrij toegankelijk. Amfetamine stond hier op de vierde plaats met 370 risicoanalyses, na MDMA, cocaïne en GHB/GBL.
 • Het NVIC werd in 2020 geraadpleegd over 1.592 blootstellingen aan drugs. Het NVIC heeft een lichte daling van het aantal telefonische raadplegingen over amfetamine waargenomen (96 ten opzichte van 104 in 2020).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Schürmann L, Croes E, Vercoulen E, Valkenberg H. Monitor drugsincidenten: Factsheet 2020. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Van Velzen AG, Mulder-Spijkerboer HN, Visser CC, Dijkman MA, De Lange DW, et al. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC Jaaroverzicht 2021: NVIC Rapport 01/2022. Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.