HomeAmfetamine7.2 Gebruik: volwassenen

7.2 Gebruik: volwassenen

7.2.1 Kerncijfers en trends volwassen bevolking

Let op: Er zijn nieuwe kerncijfers over amfetaminegebruik in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: Iets meer dan 1 op de 100 volwassen (1,4%) Nederlanders heeft in 2022 amfetamine gebruikt, dat komt neer op ongeveer 200 duizend volwassenen. Dit aantal ligt al sinds 2015 op ongeveer hetzelfde niveau. Het gebruik van amfetamine is het hoogst onder mannen, jongvolwassenen (18 t/m 29 jaar), hoogopgeleiden, volwassenen met een Europese herkomst en mensen die wonen in (zeer) sterk stedelijke gebieden (§ 7.2.2).

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld. De cijfers op deze pagina gaan over amfetamine, meer informatie over methamfetamine vindt u in § 7.3.5.

Kerncijfers over amfetaminegebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2015 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Kerncijfers 2022

Ongeveer één op twintig (5,1%) volwassenen van 18 jaar en ouder heeft in 2022 ooit amfetamine gebruikt en iets meer dan één op de honderd (1,4%) gebruikte in het afgelopen jaar. Dat komt neer op 720 duizend volwassen Nederlanders die ooit amfetamine gebruikten en 200 duizend die dat in het laatste jaar nog deden. Een klein percentage (0,5%) van de volwassenen gebruikte amfetamine in de laatste maand, dat komt neer op ongeveer 80.000 volwassenen.

Tabel 7.2.1           Percentage en aantal amfetaminegebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2021.

Trends in amfetaminegebruik

  • Het ooitgebruik van amfetamine onder volwassenen is gestegen van 4,0% in 2015 tot 5,1% in 2022.
  • Het laatste-jaar-gebruik van amfetamine onder volwassenen is ten opzichte van 2015 niet veranderd.
  • Het gebruik in de laatste maand is al jaren op ongeveer hetzelfde niveau, rond de 0,5%.
  • Het gebruik van amfetamine wordt ook gemonitord in rioolwateronderzoek. Uit deze onderzoeken lijkt het gebruik van amfetamine en methamfetamine te stijgen (zie § 7.5).

Figuur 7.2.1         Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.