HomeAmfetamine7.0 Laatste feiten en trends

7.0 Laatste feiten en trends

 • In 2021 gebruikten ongeveer dan 1 op de 20 Nederlanders (5,3%) van 18 jaar en ouder ooit amfetamine; iets meer dan een op de honderd (1,3%) gebruikte het in het afgelopen jaar (§ 7.2.1). Het gebruik van amfetamine in het laatste jaar lag het hoogst in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar.
 • Tussen 2015 en 2021 is het laatste-jaar-gebruik van amfetamine onder volwassenen in de algemene bevolking niet veranderd (§ 7.2.1). Rioolwateranalyses lieten in 2021 geen eenduidig beeld zien. Waar in Eindhoven sprake was van een daling, steeg de hoeveelheid aangetroffen amfetamine in Utrecht terwijl in Amsterdam geen duidelijk trend waarneembaar was (§ 7.5.1).
 • In het uitgaansleven ligt het laatste-jaar-gebruik van amfetamine (22,7%) iets lager dan het gebruik van cocaïne (26,2%) (§ 7.3.4).
 • Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op uitgaanders in 2020 suggereert dat minder uitgaanders amfetamine gebruikte dan in 2019. Voor uitgaanders die wel amfetamine gebruikte, is het aandeel amfetaminegebruikers dat op minder dagen is gaan gebruiken groter dan het aandeel dat op meer dagen amfetamine is gaan gebruiken (§ 7.1.2)
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van amfetamine ligt in Nederland onder jongvolwassenen (15-34 jaar) twee maal zo hoog en ligt onder 15-64-jarigen drie maal zo hoog als het Europese gemiddelde (§ 7.5.1).
 • Het gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs is tussen 2003 en 2015 gehalveerd, en in 2019 gestabiliseerd (§ 7.3.1).
 • Er zijn signalen dat het gebruik van methamfetamine en het injecteren van drugs onder bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen toeneemt. Landelijke cijfers ontbreken en deskundigen schatten in dat de groep gebruikers klein is (§ 7.3.5).
 • In de algemene ziekenhuizen schommelde tussen 2015 en 2018 het aantal patiënten met een probleem met psychostimulantia tussen de 740 en 850 patiënten per jaar  (§ 7.6.2).
 • Het gebruik van alleen amfetamine komt in de Monitor Drugsincidenten (MDI) weinig voor. Amfetamine wordt vaak gecombineerd met andere drugs en is met name bij ambulancediensten en ziekenhuizen verantwoordelijk voor ernstige drugincidenten (§ 7.6.3).
 • Het gehalte amfetamine in poeders aangekocht als amfetamine stijgt sinds in 2016, van 44,5% in 2016 tot 50,8% in 2020 (§ 7.8.1).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.