HomeAmfetamine7.0 Laatste feiten en trends

7.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Amfetaminegebruik in het laatste jaar (2022)

1,4%

0,9%

1,9%

 • In 2022 heeft 1,4% van de volwassenen in het laatste jaar amfetamine gebruikt, dat zijn 200.000 mensen. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar amfetamine heeft gebruikt ligt al sinds 2015 op ongeveer hetzelfde niveau. Lees meer…
 • Meer mannen dan vrouwen gebruiken amfetamine. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van amfetamine is het hoogst onder jongvolwassenen. Lees meer…
 • De meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers van amfetamine gebruikte in 2022 niet meer dan een paar keer per jaar. Lees meer…
 • Er zijn signalen dat het gebruik van methamfetamine en het injecteren van drugs onder bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen toeneemt. Landelijke cijfers ontbreken en deskundigen schatten in dat de groep gebruikers klein is. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2019)

0,9%

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

4%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

20,5%

 • Het gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs is tussen 2003 en 2015 gehalveerd, en in 2019 gestabiliseerd. Lees meer…
 • Het gebruik van amfetamine onder 16- tot 18-jarige mbo en hbo-studenten daalt al jaren en ligt ook in 2021 (2,0% ooit) lager dan in de jaren daarvoor. Deze afname werd tussen 2016 en 2021 ook onder mbo-studenten in Amsterdam waargenomen. Onder hbo- en wo-studenten van 16 jaar en ouder had in 2023 8% ooit amfetamine gebruikt en 4% gebruikte in het afgelopen jaar. Lees meer…
 • Amfetamine wordt door minder uitgaanders gebruikt dan andere stimulerende middelen zoals ecstasy, 3-MMC en cocaïne. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het gebruik van amfetamine onder volwassenen in Nederland ligt boven het Europese gemiddelde. Nederland staat zowel bij jongvolwassenen (15-34 jaar) als bij volwassenen (15-64 jaar) in de top vijf. Ook resultaten van Europees rioolwateronderzoek wijzen erop dat het gebruik in Nederland relatief hoog is. Lees meer…
 • Het gebruik van amfetamine en methamfetamine onder de Nederlandse scholieren (15 en 16 jaar) ligt ongeveer op het Europese gemiddelde. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • In de algemene ziekenhuizen schommelde tussen 2015 en 2018 het aantal patiënten met een probleem met psychostimulantia tussen de 740 en 850 patiënten per jaar. Lees meer…
 • Amfetamine-incidenten zijn merendeels mengintoxicaties met andere (uitgaans)drugs. Amfetamine behoort (samen met cannabis, MDMA, cocaïne en GHB) tot de drugs (exclusief NPS) met de meeste telefonische informatieverzoeken bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Lees meer…

Aanbod en markt

 • Het gehalte amfetamine in poeders aangekocht als amfetamine steeg tijdens de jaren 2020 en 2021, maar is daarna weer afgenomen naar 47,9% in 2022. Lees meer…
 • De gemiddelde prijs (€8,50 per gram in 2022) van amfetamine is al jaren redelijk constant. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.