HomeAmfetamine7.0 Laatste feiten en trends

7.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Amfetaminegebruik in het laatste jaar (2021)

1,3%

1,0%

1,5%

 • In 2021 heeft 1,3% van de volwassenen in het laatste jaar amfetamine gebruikt, dat zijn 170.000 mensen. Lees meer…
 • Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in het gebruik van amfetamine. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar amfetamine heeft gebruikt is sinds 2015 ongeveer stabiel, met uitzondering van de piek in 2019. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van amfetamine is het hoogst onder twintigers. Lees meer…
 • Bijna de helft van de laatste-jaar-gebruikers gebruikt amfetamine minder dan maandelijks. Lees meer…
 • Er zijn signalen dat het gebruik van methamfetamine en het injecteren van drugs onder bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen toeneemt. Landelijke cijfers ontbreken en deskundigen schatten in dat de groep gebruikers klein is. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
laatste jaar (2019)

0,9%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

22,7%

 • Het gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs is tussen 2003 en 2015 gehalveerd, en in 2019 gestabiliseerd. Lees meer…
 • In het uitgaansleven ligt het laatste-jaar-gebruik van amfetamine (22,7%) iets lager dan het gebruik van cocaïne (26,2%). Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Het gebruik van amfetamine onder jongvolwassenen in Nederland ligt boven het Europese gemiddelde, Nederland staat zowel bij jongvolwassenen (16-34 jaar) als bij volwassenen (15-64 jaar) in de top vijf. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • In de algemene ziekenhuizen schommelde tussen 2015 en 2018 het aantal patiënten met een probleem met psychostimulantia tussen de 740 en 850 patiënten per jaar. Lees meer…
 • Het gebruik van alleen amfetamine komt in de Monitor Drugsincidenten (MDI) weinig voor. Amfetamine wordt vaak gecombineerd met andere drugs en is met name bij ambulancediensten en ziekenhuizen verantwoordelijk voor ernstige drugincidenten. Lees meer…

Aanbod en markt

 • Het gehalte amfetamine in poeders aangekocht als amfetamine steeg tijdens de jaren 2020 en 2021 maar is daarna weer afgenomen naar 47,9% in 2022. Lees meer…
 • De gemiddelde prijs (€8,50 per gram in 2022) van amfetamine is al jaren redelijk constant. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.