HomeAmfetamine7.0 Laatste feiten en trends

7.0 Laatste feiten en trends

 • In 2020 gebruikten bijna 1 op de 20 Nederlanders (4,5%) van 18 jaar en ouder ooit amfetamine; een derde van hen (1,3%) gebruikte het in het afgelopen jaar (§ 7.2.1). Het gebruik van amfetamine in het laatste jaar lag het hoogst in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar.
 • Tussen 2015 en 2020 is het gebruik van amfetamine onder volwassenen in de algemene bevolking niet veranderd (§ 7.2.1). Rioolwateranalyses lieten in 2020 geen eenduidig beeld zien. Er is sprake van een daling in weekendgebruik in Amsterdam en Eindhoven, maar een stijging in Utrecht ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de hoeveelheid amfetamine in het rioolwater op weekdagen daalde in Amsterdam, maar bleven gelijk in Utrecht en Eindhoven (§ 7.5.1).
 • In het uitgaansleven ligt het laatste-jaar-gebruik van amfetamine (22,7%) iets lager dan het gebruik van cocaïne (26,2%) (§ 7.3.4). Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op uitgaanders in 2020 suggereert dat minder uitgaanders amfetamine gebruikte dan in 2019. Voor uitgaanders die wel amfetamine gebruikte, is het aandeel amfetaminegebruikers dat op minder dagen is gaan gebruiken groter dan het aandeel dat op meer dagen amfetamine is gaan gebruiken (§ 7.1.2)
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van amfetamine onder jongvolwassenen (15-34 jaar) en onder 15-64-jarigen ligt in Nederland ruim drie keer hoger dan het Europese gemiddelde (§ 7.5.1).
 • Het gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs is tussen 2003 en 2015 gehalveerd, en in 2019 gestabiliseerd (§ 7.3.1).
 • Er zijn signalen dat het gebruik van methamfetamine en het injecteren van drugs onder bepaalde groepen mannen die seks hebben met mannen toeneemt. Landelijke cijfers ontbreken en deskundigen schatten in dat de groep gebruikers klein is (§ 7.3.5).
 • In de algemene ziekenhuizen schommelde tussen 2015 en 2018 het aantal patiënten met een probleem met psychostimulantia tussen de 740 en 850 patiënten per jaar  (§ 7.6.2).
 • Gezondheidsincidenten na (alleen) amfetaminegebruik worden in 2019 relatief weinig gemeld. Wel is amfetamine bij de gezondheidsincidenten de drug waarbij het vaakst sprake is van combinatiegebruik, vooral met GHB en ecstasy (§ 7.6.3).
 • Het gehalte amfetamine in poeders aangekocht als amfetamine steeg tussen 2012 en 2013 en bleef tussen 2014 en 2019 stabiel hoog; ook de prijs is vanaf 2017 stabiel (§ 7.8.1 & § 7.8.2).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype