HomeAmfetamine7.8 Aanbod en markt

7.8 Aanbod en markt

In het kort: Het aandeel ingeleverde amfetamine-monsters bij DIMS ten opzichte van het totaal aantal ingeleverde drugsmonsters daalde de laatste vier jaar. Een groot aandeel van de ingeleverde amfetamine-monsters bevatte amfetamine, maar als het middel versneden werd met cafeïne dan was het aandeel cafeïne vaak aanzienlijk.

7.8.1 Samenstelling

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) onderzoekt welke stoffen aanwezig zijn in drugsmonsters die bij instellingen voor verslavingszorg worden ingeleverd ​[1]​. Op sommige locaties kan amfetamine ook direct geanalyseerd worden met behulp van een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie). Monsters met een onbekende samenstelling worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Op Europees niveau wordt de drugsmarkt gemonitord door het EMCDDA in samenwerking met Europol ​[2]​.

Amfetaminemonsters ingeleverd bij testlocaties

 • In 2022 werden in totaal 17.929 monsters ingeleverd bij het DIMS. Iets minder dan een op de twintig (4,9%) ingeleverde monsters betrof een monster dat aangekocht was als amfetamine, het ging in totaal om 871 monsters. Daarmee ligt het aantal amfetamine-monsters wel op een hoger niveau dan in 2020 en 2021, maar nog niet op het niveau van voor de coronapandemie ​[1]​.

Samenstelling amfetaminemonsters

 • In 2022 bevatte het overgrote deel (85,6%) van de amfetamine-monsters bevatte ook daadwerkelijk amfetamine. Dit is het laagste percentage sinds 2013, het percentage lag de afgelopen tien jaar meestal rond de 95%.
 • In het figuur hieronder wordt de trend van het percentage amfetamine in ingeleverde amfetaminepoeders die amfetamine bevatten weergegeven. Gemeten over heel 2022 bedroeg de concentratie amfetamine gemiddeld 47,9%. De stijging van de concentratie amfetamine in ingeleverde amfetamine-monsters die in 2016 begon zette zich niet verder door.
 • Vergeleken met andere Europese landen behoorde Nederland in 2020 tot de top 3 van landen met de hoogste concentratie amfetamine in amfetamine-poeders ​[3]​.
 • In 2022 werden daarnaast 34 samples bij het DIMS ingeleverd die verkocht zijn als methamfetamine. De gemiddelde concentratie van methamfetamine in poeders die verkocht zijn als methamfetamine, was met 76,1% in 2022 het hoogste percentage sinds 2018. In welke mate deze cijfers betrekking hebben op de zuiverheid van methamfetamine op de Nederlandse markt is lastig te bepalen door het relatief lage aantal monsters dat er analyse is aangeboden.

Figuur 7.8.1         Percentage amfetamine in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin amfetamine is aangetroffen, vanaf 2013

 • Iets meer dan de helft (53,0%) van de amfetamine-poeders die in 2022 ingeleverd werden bevat alleen amfetamine. Minder dan een derde (29,8%) van de ingeleverde amfetamine-poeders bevat behalve amfetamine ook cafeïne. Minder dan een op de zes (14,4%) bevatte helemaal geen amfetamine. De overige monsters bevatten amfetamine, cafeïne en nog een ander middel (1,9%) of amfetamine en een ander middel (0,9%).
 • Als amfetamine-poeder versneden wordt met cafeïne, dan is het aandeel cafeïne aanzienlijk. In 2022 bestonden amfetamine-monsters waarin ook cafeïne aangetroffen werd, gemiddeld voor 55,0% uit cafeïne.
 • Bij ingeleverde amfetamine-poeders die geen amfetamine bevatten werd meestal cafeïne aangetroffen (58%), daarnaast werd ook regelmatig methamfetamine aangetroffen (41%).

Figuur 7.8.2         Percentage cafeïne in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin cafeïne is aangetroffen, vanaf 2012

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hutten N, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2022 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2023.
 2. 2.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 3. 3.
  EMCDDA. Statistical Bulletin 2022 — price, purity and potency [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/ppp_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.