HomeAmfetamine7.8 Aanbod en markt

7.8 Aanbod en markt

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) onderzoekt welke stoffen aanwezig zijn in drugsmonsters die bij instellingen voor verslavingszorg worden ingeleverd. Op sommige locaties kan amfetamine ook direct geanalyseerd worden met behulp van een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie). Monsters met een onbekende samenstelling worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Op Europees niveau wordt de drugsmarkt gemonitord door het EMCDDA in samenwerking met Europol ​[3]​.

Zowel het aantal samples aangeleverd bij het DIMS als het aantal bezoekers van de testservices is in 2020 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling hangt vermoedelijk samen met de COVID-19-pandemie. Tijdens de eerste lockdown waren testlocaties enkele weken gesloten en de periode daarna werden gebruikers geadviseerd hun gebruik uit te stellen als dat mogelijk was. Daarnaast lag het uitgaansleven stil en werd er door uitgaanders minder amfetamine gebruikt ​[1]​. Bij het interpreteren van de cijfers uit 2020 moet rekening gehouden worden met deze dynamiek als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Er werden in 2020 minder monsters die verkocht zijn als amfetamine ingeleverd, het percentage ingeleverde amfetamine monsters van het totaal aantal ingeleverde drugsmonster bij het DIMS is echter gelijk gebleven. Amfetamine wordt nog steeds vaak versneden met cafeïne, maar voor het eerst in zes jaar is het gemiddelde gehalte amfetamine in amfetaminemonsters hoger dan het gehalte cafeïne.

7.8.1 Samenstelling

Samenstelling amfetaminepoeders

In 2020 werden 543 poeders, die als speed (amfetamine) waren gekocht, aangeleverd bij het DIMS, dit is als percentage op alle ingeleverde monsters bij het DIMS ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.

 • In 2020 bevatte het overgrote deel (92,6%) van de speedsamples amfetamine (zonder methamfetamine), dit is de afgelopen jaren niet erg veranderd.
 • Methamfetamine werd slechts in één als ‘amfetamine/speed’ gekochte poeders aangetroffen. Daarnaast waren er 31 samples bij het DIMS ingeleverd die verkocht zijn als methamfetamine. De gemiddelde concentratie van methamfetamine in poeders die verkocht zijn als methamfetamine was in 2020 74,4% een stijging ten opzichte van de 66,2% in 2019. In welke mate deze cijfers betrekking hebben op de zuiverheid van methamfetamine op de markt is lastig te bepalen door het relatief lage aantal monsters dat er analyse is aangeboden.
 • In de eerste figuur hieronder wordt de trend van het percentage amfetamine in ingeleverde amfetaminepoeders die amfetamine bevatten weergegeven. Gemeten over heel 2020 bedroeg de concentratie amfetamine gemiddeld 50,8%. Dit komt redelijk overeen met de 49,5% in 2019 of de 48,0% in 2018. De interkwartiel afstand (Engels: interquartile range, IQR) is een maat die weergeeft binnen welke range 50% van de samples valt. In de Europese Unie lag de interkwartiel afstand voor de amfetamine concentratie tussen 9% en 34% ​[2]​. In Nederland ligt dit momenteel tussen de 34% en 70%. Hoewel in Nederland de speed dus gemiddeld veel meer amfetamine bevat dan gemiddeld in Europa, is de variatie in concentraties groot.
 • In de tweede figuur hieronder wordt de trend van het percentage cafeïne in ingeleverde amfetaminepoeders die amfetamine en cafeïne bevatten weergegeven. Cafeïne wordt vaak als versnijdingsmiddel aan de amfetamine toegevoegd om het te verzwaren en de effecten van amfetamine te simuleren. Versnijding met cafeïne is lucratief vanwege de veel lagere prijs vergeleken met amfetamine. In 2020 werd in 35,8% van de amfetaminepoeders naast amfetamine ook het versnijdingsmiddel cafeïne aangetroffen, meer dan in 2019 (33,8%). Het is wel van belang om op te merken dat dit percentage in 2011 en 2012 nog rond de 70% lag, er is dus wel sprake van een neerwaartse trend wat betreft het aandeel amfetaminepoeders waarin cafeïne werd aangetroffen.

Figuur 7.8.1         Percentage amfetamine in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin amfetamine is aangetroffen, vanaf 2011

Figuur 7.8.2         Percentage cafeïne in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin cafeïne is aangetroffen, vanaf 2011

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar MW. Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie van maart tot september 2020. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Monitoring Centre for Drugs E, Addiction D. European Drug Report 2020: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.