HomeAmfetamine7.8 Aanbod en markt

7.8 Aanbod en markt

In het kort: Het aandeel ingeleverde amfetamine-monsters bij DIMS ten opzichte van het totaal aantal ingeleverde drugsmonsters daalde de laatste vier jaar. Een groot aandeel van de ingeleverde amfetamine-monsters bevatte amfetamine, maar als het middel versneden werd met cafeïne dan was het aandeel cafeïne vaak aanzienlijk.

7.8.1 Samenstelling

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) onderzoekt welke stoffen aanwezig zijn in drugsmonsters die bij instellingen voor verslavingszorg worden ingeleverd. Op sommige locaties kan amfetamine ook direct geanalyseerd worden met behulp van een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie). Monsters met een onbekende samenstelling worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Op Europees niveau wordt de drugsmarkt gemonitord door het EMCDDA in samenwerking met Europol ​[1]​.

Zowel het aantal samples aangeleverd bij het DIMS als het aantal bezoekers van de testservices is in 2020 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling hangt vermoedelijk samen met de COVID-19-pandemie. Tijdens de eerste lockdown waren testlocaties enkele weken gesloten en de periode daarna werden gebruikers geadviseerd hun gebruik uit te stellen als dat mogelijk was. Daarnaast lag het uitgaansleven stil en werd er door uitgaanders minder amfetamine gebruikt ​[2]​. Bij het interpreteren van de cijfers uit 2020 moet rekening gehouden worden met deze dynamiek als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Samenstelling amfetaminepoeders

In 2021 werden in totaal 10.302 monsters ingeleverd bij het DIMS. Iets meer dan een op de twintig (5,8%) ingeleverd monsters beftrof een monster dat aangekocht was als amfetamine, het ging in totaal om 601 monsters. Daarmee ligt het aantal amfetamine-monsters wel op een hoger niveau dan in 2020, maar nog niet op het niveau van voor de coronapandemie ​[3]​.

 • In 2020 bevatte het overgrote deel (92,8%) van de amfetamine-monsters bevatte ook daadwerkelijk amfetamine. Dit is de afgelopen jaren niet erg veranderd.
 • In het figuur hieronder wordt de trend van het percentage amfetamine in ingeleverde amfetaminepoeders die amfetamine bevatten weergegeven. Gemeten over heel 2021 bedroeg de concentratie amfetamine gemiddeld 51,7%. De stijging van de concentratie amfetamine in ingeleverde amfetamine-monsters die in 2016 begon zet zich verder door.
 • Vergeleken met andere Europese landen behoort Nederland daarmee tot de top 3 van landen met de hoogste concentratie amfetamine in amfetamine-poeders ​[4]​.
 • Methamfetamine werd slechts in één als ‘amfetamine/speed’ gekochte poeders aangetroffen. Daarnaast waren er 41 samples bij het DIMS ingeleverd die verkocht zijn als methamfetamine. De gemiddelde concentratie van methamfetamine in poeders die verkocht zijn als methamfetamine was in 2021 74,5% een stijging ten opzichte van de 74,4% in 2020. In welke mate deze cijfers betrekking hebben op de zuiverheid van methamfetamine op de markt is lastig te bepalen door het relatief lage aantal monsters dat er analyse is aangeboden.

Figuur 7.8.1         Percentage amfetamine in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin amfetamine is aangetroffen, vanaf 2012

 • Cafeïne wordt vaak als versnijdingsmiddel aan de amfetamine toegevoegd om het te verzwaren en de effecten van amfetamine te stimuleren. Versnijding met cafeïne is lucratief vanwege de veel lagere prijs vergeleken met amfetamine. In 2021 werd in een derde (32,3%) van de amfetaminepoeders naast amfetamine ook het versnijdingsmiddel cafeïne aangetroffen, meer dan in 2019 (33,8%). Dit percentage lag in 2011 en 2012 nog rond de 70% lag, er is dus wel sprake van een neerwaartse trend wat betreft het aandeel amfetaminepoeders waarin cafeïne werd aangetroffen.
 • Andere versnijdingsmiddelen werden nauwelijks aangetroffen.
 • Als amfetamine-poeder versneden worden met cafeïne, dan is het aandeel cafeïne aanzienlijk. In 2021 bestonden amfetamine-monsters waarin cafeïne aangetroffen werd voor 46,6% uit cafeïne (zie figuur hieronder).

Figuur 7.8.2         Percentage cafeïne in bij het DIMS ingeleverde amfetaminepoeders waarin cafeïne is aangetroffen, vanaf 2012

Aanvullende informatie

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 2. 2.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar MW. Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie van maart tot september 2020. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 3. 3.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2021 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 4. 4.
  EMCDDA. Statistical Bulletin 2022 — price, purity and potency [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/ppp_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.