HomeAmfetamine7.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

7.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

7.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

In het kort: Het percentage scholieren dat ervaring heeft met amfetamine daalt al sinds 2003.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). Om de vier jaar wordt het Peilstationsonderzoek Scholieren uitgevoerd, de laatste meting vond plaats in 2019 ​[1]​. In de HBSC-studie wordt het gebruik van amfetamine niet uitgevraagd, daarom zijn de gegevens op deze pagina van het Peilstationsonderzoek uit 2019.

Kerncijfers 2019

In 2019 rapporteert 1,2% van de leerlingen ooit wel eens amfetamine te hebben gebruikt. Dit is lager dan het ooitgebruik van ecstasy (1,7% in dezelfde studie in 2019).

Tabel 7.3.1           Percentage amfetaminegebruikers onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar. Peiljaar 2019

Trends in het gebruik van amfetamine

Sinds het midden van de jaren tachtig wordt het middelengebruik onder scholieren gemonitord. De figuur hieronder toont gegevens vanaf 2003.

  • Tussen 2003 en 2015 halveerde het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ervaring had met amfetamine van 2,0% naar 1,1% en in 2019 stabiliseerde dit percentage op 1,2%.
  • Evenals voor andere harddrugs het geval is, bleef het percentage scholieren dat in de afgelopen maand amfetamine had gebruikt in alle jaren laag. In 2019 had 0,7% in de afgelopen maand nog amfetamine gebruikt.

Figuur 7.3.1         Gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar,  vanaf 2003

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.