HomeEcstasy (MDMA)6.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

6.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

In het kort: Er zijn geen verschillen in ecstasygebruik tussen jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs. Ecstasygebruik hangt wel samen met leeftijd, migratieachtergrond, gezinswelvaart en gezinsvorm.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). In 2021 werd de HBSC-studie uitgevoerd in het voortgezet onderwijs in 288 klassen en konden de gegevens worden geanalyseerd van 5733 leerlingen, waaronder 5243 scholieren van 12 tot en met 16 jaar ​[1]​. In de HBSC-studie wordt het laatste-jaar-gebruik niet gerapporteerd, voor de NDM is het-laatste-jaar-gebruik op hoofdniveau geanalyseerd. Bij de uitsplitsingen naar schoolniveau, migratieachtergrond, gezinsvorm en gezinswelvaart rapporteert de NDM net zoals de HBSC-studie uitsluitend het ooitgebruik en het laatste-maand-gebruik.

Geslacht

Er was in 2021 geen verschil in het ecstasygebruik van jongens en meisjes ​[1]​.

Leeftijd

Het gebruik stijgt met de leeftijd. Van de 12-jarigen heeft 0,9% ervaring met ecstasy, van de 16-jarigen heeft 5,2% ervaring met ecstasy.

Figuur 6.3.2         Ecstasygebruik in het voortgezet onderwijs, naar leeftijd, 12 t/m 16 jaar (%). Peiljaar 2021

Schoolniveau

Het percentage leerlingen dat ervaring heeft met ecstasy is het laagst op het vwo, maar de verschillen tussen de schoolniveaus zijn niet significant.

Tabel 6.3.2           Gebruik van ecstasy onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar naar schoolniveau. Peiljaar 2021

Migratieachtergrond

Het percentage scholieren dat ecstasy gebruikt is hoger onder scholieren met een migratieachtergrond (westers of niet-westers) dan onder scholieren zonder migratieachtergrond.

Tabel 6.3.3           Ecstasygebruik in het voortgezet onderwijs, naar schoolniveau, 12 t/m 16 jaar (%). Peiljaar 2021

Gezinswelvaart

Ecstasygebruik hangt samen met gezinswelvaart. Scholieren uit een gezin met een lage gezinswelvaart hebben vaker ervaring met ecstasy dan scholieren uit gezinnen met een gemiddelde of hoge gezinswelvaart ​[1]​.

Gezinsvorm

De gezinsvorm hangt samen met ecstasygebruik, scholieren in een gezin zonder beide ouders hebben vaker ervaring met ecstasy dan scholieren die bij beide ouders wonen ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Boer M, Van Dorsselaer S, De Looze M, De Roos S, Brons H, Van den Eijnden R, et al. HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.