HomeEcstasy6.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

6.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

Geslacht

Meer jongens dan meisjes hebben ervaring met ecstasy (figuur 6.3.1) ​[1]​, ook in 2019.

  • Ook voor het gebruik in de afgelopen maand zijn deze verschillen zichtbaar. In 2015 was het verschil kleiner en niet statistisch significant.

Leeftijd

Het gebruik stijgt met de leeftijd. Van de 12-jarigen heeft 0,3% ervaring met ecstasy, van de 16-jarigen heeft 4,4% ervaring met ecstasy (figuur 6.3.2)

Figuur 6.3.2         Gebruik van ecstasy onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs naar
leeftijd.
Peiljaar 2019

Schoolniveau

Evenals voor andere harddrugs het geval is, hebben scholieren van het VMBO-b (2,3% ooit in het leven) vaker ervaring met ecstasy dan scholieren van het VWO (1,1%). De percentages ooitgebruikers voor het VMBO-t en HAVO liggen hier tussen in (tabel 6.3.2).

Tabel 6.3.2           Gebruik van ecstasy onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar naar schoolniveau. Peiljaar 2019

Migratieachtergrond

Er is geen statistisch significant verschil in het ooitgebruik van ecstasy dat samenhangt met de migratieachtergrond van scholieren (tabel 6.3.3).

Tabel 6.3.3           Gebruik van ecstasy onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2019

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.