HomeEcstasy (MDMA)6.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

6.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Ecstasy (XTC) is de meest gebruikte drug onder jongeren die uitgaan. Van de jongeren uit het Grote Uitgaansonderzoek heeft in 2023 meer dan de helft het middel gebruikt. Er zijn signalen dat het ecstasygebruik onder uitgaanders licht is toegenomen vergeleken met 2020. De meeste uitgaanders (bijna 90%) gebruiken het middel enkele keren per jaar.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van ecstasy in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart ​[1]​. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

 • In 2023 had 64,3% van de uitgaanders ooit ecstasy gebruikt en 53,8% in het laatste jaar. Ecstasy is daarmee de drug met het hoogste percentage laatste-jaar-gebruikers onder de uitgaanders.
 • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy is in 2023 (53,8%) hoger dan in 2020 (44,0%). Deze trendgegevens moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd (zie Gegevensbronnen).
 • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy is onder de uitgaanders duidelijk hoger dan onder leeftijdsgenoten (15 t/m 34 jaar) in de algemene bevolking (9,8%).
 • Meer mannen (dan vrouwen) en laag en hoog (dan middelbaar) opgeleide uitgaanders hebben in het laatste jaar ecstasy gebruikt. In de jongste leeftijdscategorie (16 t/m 19 jaar) is het gebruik van ecstasy relatief laag vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen. Er zijn ook regionale verschillen: in de regio West is het gebruik van ecstasy relatief hoog vergeleken met de andere regio’s.
 • De meeste laatste-jaar-gebruikers gebruikten incidenteel: 15,3% had éénmaal ecstasy gebruikt in het afgelopen jaar en 73,3% minder dan maandelijks. Door 7,9% werd ecstasy maandelijks gebruikt en 3,5% gebruikte vaker dan één keer per maand.
 • Op een gebruiksdag gebruiken de laatste-jaar-gebruikers gemiddeld 1,8 pillen op een uitgaansdag. Op een niet-uitgaansdag is het aantal pillen iets lager (1,5 pillen).
 • Op een dag dat niet wordt uitgegaan is er weinig verschil tussen mannen en vrouwen in het gemiddeld aantal pillen dat men neemt (1,6 versus 1,3). Tijdens het uitgaan is het verschil groter: mannen nemen gemiddeld 2,0 en vrouwen 1,5 pillen.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.