HomeEcstasy (MDMA)6.3.3 Studenten

6.3.3 Studenten

In het kort: Deze onderzoeken laten zien dat het ecstasygebruik onder MBO- en HBO-studenten tussen 2015 en 2019 is gedaald en niet hoger ligt dan onder leeftijdgenoten (16 en 17 jaar) in het reguliere voortgezet onderwijs. Onder studenten op de universiteit lag in 2020 het ecstasygebruik hoger dan onder HBO-studenten.

Snel naar:

Via de scholierenonderzoeken zoals beschreven in § 6.3, wordt een deel van de 16-jarige en veel 17- en 18-jarige jongeren gemist omdat zij al zijn doorgestroomd naar het MBO en HBO. Om een completer beeld te krijgen van het middelengebruik onder jongeren van 16 t/m 18 jaar, onderzoekt het Trimbos-instituut sinds 2015 elke twee jaar het middelengebruik onder MBO- en HBO-studenten in deze leeftijdsgroep met de Middelenmonitor MBO-HBO ​[1]​.

Daarnaast is in 2021 voor het eerst een grootschalig onderzoek verricht naar de mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten van het hoger onderwijs (HBO en WO). Ook deze monitor zal iedere twee jaar worden uitgevoerd. Deze Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GGD GHOR Nederland) en het Trimbos-instituut. Deze monitor is gestart vanwege zorgen over de mentale gezondheid, het middelengebruik en de interactie tussen die twee factoren onder studenten ​[2]​.

Er is een zekere mate van overlap tussen de doelgroepen in deze onderzoeken, bijvoorbeeld HBO-studenten. De onderzoeken zijn door verschillen in de methode van dataverzameling en leeftijdsgroepen niet vergelijkbaar.

De cijfers over het ecstasygebruik uit deze verschillende onderzoeken zijn samengevat in de tabel onderaan de pagina.

Studenten van het MBO en HBO

In 2019 is het gebruik van ecstasy voor de derde keer gemeten in een landelijk onderzoek onder 4.167 studenten van 16 t/m 18 jaar van het MBO en HBO (tabel 11.3.5) ​[1]​​​. Het ecstasygebruik onder 16- en 17-jarige studenten is daarnaast vergeleken met het ecstasygebruik onder hun leeftijdsgenoten van het regulier voortgezet onderwijs (VO), zoals verzameld in het Peilstationsonderzoek.

 • Eén op de veertien MBO- en HBO-studenten gebruikte ecstasy ooit in het leven (7,3%).
 • Het percentage MBO- en HBO-studenten dat ervaring heeft met ecstasy daalde tussen 2015 (9,9%) en 2017 (8,4%), en deze trend lijkt zich voort te zetten in 2019 (7,3%), maar het verschil tussen 2017 en 2019 was niet statistisch significant.
 • Meer jongens (8,6%) dan meisjes (6,1%) op het MBO en HBO hebben in het afgelopen jaar ecstasy gebruikt.
 • Het percentage 16-jarige MBO-studenten dat ooit ecstasy heeft gebruikt (3,8%) is niet verschillend van 16-jarige scholieren van het regulier voortgezet onderwijs (VMBOHAVOVWO) (4,3%).
 • Onder 17-jarigen is het ooitgebruik van ecstasy onder MBO-studenten (6,7%) hoger dan onder HBO-studenten (3,2%). Onder 18-jarigen zijn de ogenschijnlijke verschillen tussen MBO-studenten (9,5%) en HBO-studenten (11,2%) niet significant.

Studenten van het HBO en de universiteit

 • Bijna een op de vier (22,5%) studenten gebruikte ecstasy ooit in het leven. Dit percentage ligt op de universiteit (27,7%) aanzienlijk hoger dan in het HBO (18,6%).
 • Een kleiner deel (13,2%) gebruikte ecstasy in het afgelopen jaar; ook hier lag het gebruik bij studenten op de universiteit (17,2%) hoger dan studenten in het HBO (10,2%).
 • Het gebruik in de laatste maand kwam voor onder 3,3% van de ondervraagde studenten, met meer gebruikers onder studenten op de universiteit (4,2%) dan onder studenten in het HBO (2,6%).
 • Meer mannen (4,1%) dan vrouwen (2,5%) gebruikte in de laatste maand ecstasy, dit verschil tussen mannen en vrouwen werd zowel in het HBO (3,5 vs. 1,8%) als op de universiteit (5,0 vs. 3,5%) gevonden.
 • Het gebruik in de laatste maand onder studenten die zelfstandig wonen (4,5%) ligt hoger dan onder studenten die wonen bij hun ouders/verzorgers (1,9%). Dit verschil is nog groter onder studenten op de universiteit (5,3% vs. 1,7%) in vergelijking met studenten in het HBO (3,6% vs. 2,0%).
 • Het gebruik van ecstasy in de laatste maand hangt niet samen met het type opleiding (alfa, bèta of gamma), mentaal welbevinden, psychische klachten, ervaren stress, prestatiedruk, slaapproblemen, ervaren sociale steun of eenzaamheid. Voor sommige van deze indicatoren voor mentale gezondheid geldt dat zij wel samenhangen met alcoholgebruik (§ 11.3.5) of cannabisgebruik (§ 3.3.4).
 • Het gebruik van ecstasy in de afgelopen maand komt vaker voor onder studenten jonger dan 30 jaar dan vergeleken met oudere studenten.
 • Studenten met een studieschuld die hoger is dan €20.000,- gebruiken vaker maandelijks ecstasy dan studenten die minder dan €5.000,- studieschuld hebben.

Tabel 6.3.4        Percentage ecstasygebruikers onder andere groepen scholieren en studentenAanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Dopmeijer JM, Nuijen Jasper, Busch MCM, Tak NI. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Deelrapport II Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Utrecht, the Netherlands: RIVM, GGD GHOR, Trimbos-instituut; 2021 p. 1–123.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.