HomeEcstasy6.3.3 Studenten

6.3.3 Studenten

Studenten van het MBO en HBO

De Middelenmonitor MBO-HBO onderzocht in 2015, 2017 en 2019 het middelengebruik onder 16-18 jarige studenten van het MBO en het HBO. Het gaat om een landelijk onderzoek. In 2019 namen 4.167 studenten deel aan het onderzoek (tabel 3.3.6) ​[1]​. Het middelengebruik wordt voor de 16- en 17-jarigen vergeleken met het gebruik onder hun leeftijdsgenoten van het voortgezet onderwijs (VO) verzameld in het Peilstationsonderzoek.

 • Een op de veertien studenten gebruikte ecstasy ooit in het leven (7,3%).
 • Het percentage studenten dat ervaring had met ecstasy daalde tussen 2015 (9,9%) en 2017 (8,4%), en daalde in 2019 verder, maar het verschil tussen 2017 en 2019 was niet statistisch significant.
 • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy is hoger onder mannen (8,6%) dan vrouwen (6,1%).
 • Het percentage 16-jarigen MBO-studenten dat ooit ecstasy had gebruikt (3,8%) is niet verschillend van 16-jarige scholieren op regulier voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) (4,3%).
 • Onder 17-jarigen is het ooitgebruik van ecstasy van MBO-studenten (6,7%) wel hoger dan dat van HBO-studenten (3,2%). Onder 18-jarigen zijn de verschillen tussen MBO-studenten (9,5%) en HBO-studenten (11,2%) niet verschillend.

Gebruik in Amsterdam onder scholieren op HAVO en VWO en studenten van het MBO

In (zeer) stedelijke gebieden is het ecstasygebruik hoger dan in matig- of niet-stedelijke gebieden. Ook onder 1.076 Amsterdamse HAVO/VWO-scholieren en 1.972 MBO-studenten is gebleken dat het ecstasygebruik hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (tabel 6.3.4) ​[2,3]​. Er zijn echter verschillen in meetmethoden, waardoor een directe vergelijking niet mogelijk is.

 •  Van deze Amsterdamse studenten had 20% ooit ecstasy gebruikt, 15% in het afgelopen jaar, en 7% in de afgelopen maand. De gemiddelde leeftijd van het eerste gebruik lag op 17 jaar. Van de laatste-jaar-gebruikers had een derde op 1 of 2 dagen ecstasy gebruikt in het hele jaar.

Tabel 6.3.4           Percentage ecstasygebruikers onder andere groepen scholieren en studentenAanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Dijkshoorn H, Schilthuis W, Van Bakkum F. Jeugd en genotmiddelen 2016: Onderzoek naar alcohol- en druggebruik in klas 5 en 6 van havo & vwo in Amsterdam. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2016.
 3. 3.
  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype