HomeIllegale handel, bezit en productie16.4.2 Verdachten van Opiumwetdelicten bij de politie

16.4.2 Verdachten van Opiumwetdelicten bij de politie

 • Het aantal geregistreerde verdachten van een Opiumwetdelict bij politie of KMar werd tot 2015 geregistreerd in het HKS. Door discontinuering van het registratiesysteem HKS is er een trendbreuk in de ontwikkeling van het aantal geregistreerde verdachten van een Opiumwetdelict (zie § 16.1). De ontwikkeling van geregistreerde verdachten van Opiumwetmisdrijven is wel met data van het CBS inzichtelijk te maken.
 • De CBS-informatie over het aantal geregistreerde verdachten van Opiumwetmisdrijven toont vanaf 2012 een dalende tendens tot en met het jaar 2017. Ten opzichte van 2012 gaat het in 2017 om een daling van afgerond 29%. Hoewel het nog voorlopige cijfers betreft, lijkt het aantal geregistreerde verdachten in 2018 en 2019 weer licht te stijgen naar ruwweg 19.400 verdachten in 2019.
 • Op basis van CBS-informatie kan gesteld worden dat het aandeel geregistreerde verdachten van een Opiumwetmisdrijf op alle geregistreerde verdachten voor misdrijven tussen 2013 en 2017 ruwweg constant blijft rond 6,8%. Dat wil zeggen dat de daling van het aantal verdachten voor een Opiumwetmisdrijf tot en met 2017 steeds in lijn is met de daling van het totale aantal verdachten voor misdrijven. De recentere voorlopige CBS-cijfers suggereren een ander beeld: het aandeel geregistreerde verdachten van een Opiumwetmisdrijf stijgt harder in 2019 (naar 7,4%) dan het totaal aantal geregistreerde verdachten van misdrijven. Over de gehele periode 2010-2019 is een stijgende trend zichtbaar in het aandeel geregistreerde verdachten van een Opiumwetmisdrijf ten opzichte van alle geregistreerde verdachten van misdrijven. Mogelijk wordt dit beeld vertekend door gewijzigde registratievoorschriften bij de Politie, waardoor vanaf juli 2018 meerdere delicten niet meer in één registratie – van het zwaarste feit – mogen worden vastgelegd.
 • Het aantal geregistreerde Opiumwetmisdrijven daalde in de jaren 2013-2017. De afname in deze periode is (afgerond) 26%. Deze afname is vergelijkbaar met de daling in het aantal geregistreerde verdachten voor Opiumwetmisdrijven in die periode (28%). Na 2017 lijkt het aantal Opiumwetmisdrijven toe te nemen. De voorlopige cijfers van het CBS laten in 2017-2019 een stijging van 17% zien en een toename van 7% in het aantal geregistreerde unieke verdachten voor drugsmisdrijven over dezelfde periode.
 • Het aandeel Opiumwetmisdrijven in het totaal aantal misdrijven schommelde in de periode 2010-2017 rond 1,5%. In 2018 en 2019 steeg dit aandeel naar 1,8% in 2019.  Net als bij het aantal Opiumwetmisdrijven kan hierbij een registratie-effect een rol spelen: sinds juli 2018 kunnen meerdere delicten niet meer onder één registratie worden vastgelegd.
 • De toename van het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 2019 (ten opzichte van 2018) is mogelijk (mede) veroorzaakt doordat het eenvoudiger is geworden om aangifte via internet te doen ​[1]​. Dit kan geen verklaring zijn voor de toename van het aantal geregistreerde Opiumwetmisdrijven, aangezien opiumdelicten doorgaans niet via aangiften ter kennis van de Politie komen.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Meijer RF, Van den Braak SW, Choenni R. Criminaliteit en rechtshandhaving 2019: Ontwikkelingen en samenhangen: Cahier 2020-16. Den Haag: WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype