HomeKetamine14.2.3 Gebruikspatronen

14.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: De meeste gebruikers van ketamine gebruiken het middel incidenteel, maar er is ook een groep die ten minste maandelijks ketamine gebruikt.

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van ketamine in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A), uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. De LSM-A is een onderzoek dat parallel loopt aan de Gezondheidsenquête en dieper ingaat op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en andere middelen.

In de LSM-A is gevraagd naar de mate van gebruik van ketamine. Omdat het hier om relatief kleine aantallen respondenten gaat moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Mate van gebruik

  • Van de laatste-jaar-gebruikers van ketamine in 2022 gebruikte 36,2% het middel één keer in het afgelopen jaar. Een kleine meerderheid (54,5%) gebruikte ketamine een paar keer, maar minder dan maandelijks. Iets minder dan een tiende (9,3%) gebruikte ten minste maandelijks ketamine.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.