HomeKetamine14.3.2 Studenten

14.3.2 Studenten

Gebruik onder studenten van het MBO en HBO

De Middelenmonitor MBO-HBO onderzocht in 2017 en 2019 het ketaminegebruik onder 16-18 jarige studenten van het MBO en het HBO. Het gaat om een landelijk onderzoek. In 2019 namen 4.167 studenten deel aan het onderzoek (tabel 14.3.1) ​[1]​.

 • Het ooitgebruik van ketamine onder studenten van het MBO en HBO is 2,2%  en het laatste-maand-gebruik is 0,9% (tabel 14.3.1).
 • Het gebruik is tussen 2017 en 2019 op hetzelfde niveau gebleven. Dit geldt voor zowel het gebruik ooit in het leven en in de laatste maand (tabel 14.3.1).
 • Het percentage MBO en HBO studenten dat ervaring heeft met ketamine is vergelijkbaar met dat van 2C-B en amfetamine.
 • Meer jongens (3,0%) dan meisjes (1,3%) hebben ervaring met ketamine .
 • Er is geen significant verschil in ketaminegebruik ooit in het leven voor MBO studenten (2,3%) en HBO studenten (1,8%)

Gebruik in Amsterdam onder studenten van het MBO

In een lokale studie onder 1.972 Amsterdamse MBO-studenten in 2016 ​[2]​ is gebleken dat het ketaminegebruik in deze groep hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (tabel 14.3.1), en ook hoger is dan het landelijke onderzoek onder MBO en HBO studenten . Bij de interpretatie hiervan is het belangrijk om rekening te houden met verschillen in meetmethoden, waardoor een directe vergelijking niet mogelijk is.

 • Het aandeel laatste-jaar-gebruikers van ketamine stijgt met de leeftijd.
 • Er zijn geen statistisch significante verschillen naar geslacht en etniciteit.
 • De groep laatste-jaar-gebruikers onder niveau 1 en niveau 4 studenten van het MBO is groter dan bij niveau 2 en niveau 3.

Tabel 14.3.1 Gebruik van ketamine onder verschillende groepen studenten

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype