HomeKetamine14.3.2 Studenten

14.3.2 Studenten

In het kort: Onderstaande onderzoeken laten zien dat het percentage MBO- en HBO-studenten dat ervaring heeft met ketamine tussen 2017 en 2019 gelijk is gebleven. Er zijn signalen dat het gebruik van ketamine hoger is onder WO-studenten dan onder HBO studenten.

Snel naar:

Om een beeld te krijgen van het middelengebruik onder jongeren van 16 t/m 18 jaar, onderzoekt het Trimbos-instituut sinds 2015 elke twee jaar het middelengebruik onder MBO- en HBO-studenten in deze leeftijdsgroep met de Middelenmonitor MBO-HBO ​[1–3]​. Deze monitor onderzocht in 2017 en 2019 het ketaminegebruik onder 16-18 jarige studenten van het MBO en het HBO. Het gaat om een landelijk onderzoek. In 2019 namen 4.167 studenten deel aan het onderzoek [3]​.

Daarnaast is in 2021 voor het eerst een grootschalig landelijk onderzoek verricht naar de mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten van het hoger onderwijs (HBO en WO). Ook deze monitor zal iedere twee jaar worden uitgevoerd. Deze Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GGD GHOR Nederland) en het Trimbos-instituut. Deze monitor is gestart vanwege zorgen over de mentale gezondheid, het middelengebruik en de interactie tussen die twee factoren onder studenten ​[4,5]​. In 2021 namen 28.442 studenten deel, verdeeld over 15 instellingen voor hoger onderwijs ​[5]​. Het middelengebruik werd vergeleken tussen studenten in het HBO en studenten op de universiteit, maar is voor ketamine niet getoetst op statistische significantie.

Er is een zekere mate van overlap tussen de doelgroepen in deze onderzoeken, bijvoorbeeld HBO-studenten. De onderzoeken zijn door verschillen in de methode van dataverzameling en leeftijdsgroepen niet vergelijkbaar.

De cijfers over het ketaminegebruik uit deze verschillende onderzoeken zijn samengevat in de tabel onderaan de pagina.

Studenten van het MBO en HBO

De Middelenmonitor MBO-HBO gaf voor het ketaminegebruik in 2017 en 2019 het volgende beeld ​[1]​:

 • In 2019 had 2,2% van de MBO-HBO studenten ooit in het leven ketamine gebruikt. Het laatste-maand-gebruik lag op 0,9% (zie tabel hieronder).
 • Het gebruik is tussen 2017 en 2019 op hetzelfde niveau gebleven. Dit geldt voor zowel het ooitgebruik als het gebruik in de laatste maand.
 • Het percentage MBO en HBO studenten dat ervaring heeft met ketamine is vergelijkbaar met dat van 2C-B en amfetamine.
 • Meer jongens (3,0%) dan meisjes (1,3%) hebben ervaring met ketamine.
 • Er is geen significant verschil in ketaminegebruik ooit in het leven voor MBO studenten (2,3%) en HBO studenten (1,8%).

Studenten van het HBO en de universiteit

 • In 2021 had een op de tien (9,4%) studenten in het HBO en op de universiteit ooit in het leven ketamine gebruikt. Er waren iets minder ooit-gebruikers onder studenten van het HBO (7,3%) dan onder studenten van de universiteit (12,2%) (zie tabel hieronder). 
 • Een kleiner deel van de studenten (5,8%) gebruikte ketamine in het afgelopen jaar. Laatste-jaar-gebruik kwam minder vaak voor onder studenten van het HBO (4,2%) dan onder studenten van de universiteit (8,1%).
 • In totaal gaf 1,8% van de studenten aan ketamine in de laatste maand te hebben gebruikt. Ook laatste-maand-gebruik kwam minder vaak voor onder studenten van het HBO dan onder studenten van de universiteit (1,3% versus 2,6%).
 • Studenten van het HBO en de universiteit gebruikten iets vaker ketamine in het afgelopen jaar (6%) dan hun leeftijdsgenoten (18-29-jarigen) in de algemene bevolking (0-5%), hoewel de leeftijdsgroep in de Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs iets afwijkt (18+) ten opzichte van deze leeftijdsgroep (18-29).

Tabel 14.3.1 Gebruik van ketamine onder verschillende groepen studenten

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.