HomeKetamine14.3.4 Kwetsbare groepen jongeren

14.3.4 Kwetsbare groepen jongeren

Gegevensbronnen

Binnen de groep jongeren zijn bepaalde groepen extra kwetsbaar. Jongeren met leer- of opvoedingsproblemen en jongeren in de jeugdzorg hebben vaak een combinatie van risicofactoren voor middelengebruik, waaronder ernstige gedragsproblemen, emotionele stoornissen, leerproblemen en een kwetsbare familieachtergrond, zoals een gebroken gezin of (een geschiedenis van) huiselijk geweld en misbruik.

Deze pagina geeft een samenvatting van de resultaten uit twee studies naar het ketaminegebruik in verschillende groepen kwetsbare jongeren. In de Antenne Monitor werden jongeren in de jeugdzorg uit Amsterdam en omstreken geïncludeerd. De Antenne Regiomonitor onderzocht groepen jongeren uit verschillende regio’s in Nederland.

Ketaminegebruik in kwetsbare groepen

Er is nog weinig bekend over het gebruik van ketamine in kwetsbare groepen. Mogelijk is er sprake van een toenemende belangstelling voor het middel, maar prevalentiecijfers ontbreken.

Jongeren in de (residentiële) jeugdzorg

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het ketaminegebruik onder jongeren in de residentiële jeugdzorg. Vanuit de Antenne-monitor uit 2019 zijn specifiek gegevens beschikbaar over ketaminegebruik onder jongeren in de (brede) jeugdzorg in Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek. De ondervraagde jongeren waren merendeels 16-19 jaar oud (87%), de rest was 15 of tussen de 20 en 28 jaar ​[1,2]​.

Vier van de onderzochte jongeren in Amsterdam hadden ooit ketamine gebruikt (3%). Slechts 1 jongere uit de Gooi- en Vechtstreek had ooit ketamine gebruikt. Er zijn verder geen aanvullende vragen gesteld over ketamine.

Kwetsbare jongeren in de regio

De Antenne-monitor Nederland onderzoekt het middelengebruik op kwalitatieve wijze onder groepen kwetsbare jongeren in diverse regio’s van Nederland ​[3]​. In 2019 werden via een panelstudie, waaraan 8 preventiewerkers deelnamen, in totaal 27 groepen jongeren onderzocht uit dorpen en steden verspreid over heel Nederland. De groepen varieerden van 10 tot 50 jongeren en bestonden gemiddeld uit 25 jongeren. In totaal ging het naar schatting van de panelleden om 700 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar ​[3]​.

 • In 16 van de 27 netwerken wordt ketamine niet gebruikt. In 11 netwerken wordt volgens de professionals wel ketamine gebruikt.
 • In 4 netwerken gebruikt de helft of meer (50-75%) en in 4 een kwart tot de helft (25-50%) in de overige gebruikersnetwerken een enkeling.
 • In 7 van de 11 netwerken is het gebruik van ketamine in het laatste jaar gestegen. De preventiewerkers zien een toenemende belangstelling voor ketamine. Het heeft de belangstelling omdat “de effecten uniek zijn en met weinig andere middelen kan worden vergeleken”. Tegelijkertijd zijn de jongeren ook angstig voor de mogelijke negatieve ervaringen (K-hole, out gaan).
 • In tegenstelling tot de bevindingen uit de algemene bevolking, komt het gebruik van ketamine in kwetsbare groepen meer voor  in dorpen dan in steden.
 • De jongeren in risicogroepen gebruiken ketamine op dezelfde plekken als uitgaanders: zowel op feesten maar ook op thuisfeesten en ‘afters’.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2019: Zicht op middelengebruik onder jonge mensen in de regio. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek; 2020.
 2. 2.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 3. 3.
  Nabben T. Antenne Nederland: Regiomonitor drugs en risicojongeren 2019. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype