HomeKetamine14.3.3 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

14.3.3 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: In 2023 had bijna een kwart (24,6%) van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen ketamine gebruikt, dat is iets meer dan in 2020 (22,1%). Voor de meeste uitgaanders is het gebruik incidenteel: minder dan maandelijks.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van ketamine in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

  • Ketamine is een relatief veelgebruikte drug onder uitgaanders. In 2023 had iets meer dan een derde (34,7%) ooit ketamine gebruikt. Een kwart (24,6%) gebruikte ketamine in het laatste jaar.
  • Het laatste-jaar-gebruik van ketamine is in 2023 (24,6%) iets hoger dan in 2020 (22,1%). Deze trendgegevens moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd (zie Gegevensbronnen).
  • Het laatste-jaar-gebruik van ketamine is onder de uitgaanders hoger dan onder leeftijdsgenoten (15-34 jaar) in de algemene bevolking (2,3%).
  • Meer mannen (dan vrouwen) en laagopgeleiden (dan middelbaar en hoogopgeleiden) hebben in het laatste jaar ketamine gebruikt. In de jongste leeftijdscategorie (16 t/m 19 jaar) is het gebruik van ketamine relatief laag vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen, ketamine wordt vooral door 25-35-jarigen gebruikt. In de regio West is het gebruik van ketamine relatief hoog.
  • De meeste laatste-jaar-gebruikers gebruikten ketamine minder dan maandelijks (58,1%) of één keer (20,6%). Een kleinere groep gebruikte het eens (10,7%) of een paar keer (7,5%) per maand. De rest gebruikte het ten minste wekelijks (3,2%).

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.