HomeLachgas13.5 Gebruik: internationale vergelijking

13.5 Gebruik: internationale vergelijking

In het kort: er worden geen standaard gegevens verzameld over het gebruik van lachgas onder de algemene bevolking in de landen van de Europese Unie. Hierdoor is het niet goed mogelijk om een internationale vergelijking te maken.

13.5.1 Algemene bevolking internationaal

Gegevensbronnen

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Turkije, maar hierin wordt lachgas niet meegenomen ​[1]​. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​​[2]​. De cijfers uit het Verenigd Koninkrijk zijn afkomstig uit de Crime Survey for England and Wales uitgevoerd door het Office for National Statistics (ONS) ​[3]​. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep.  

Vergelijking tussen landen

Het EMCDDA verzamelt geen structurele gegevens over het gebruik van lachgas onder de algemene bevolking in de Europese Unie ​[1]​. In een rapport van het EMCDDA uit 2022 wordt echter vermeld dat sommige landen zoals Denemarken, Ierland, Frankrijk, Litouwen, Portugal en Nederland signalen waarnemen die kunnen wijzen op een toename in de beschikbaarheid en het recreatief gebruik van lachgas ​[4]​. Hoewel in Nederland in 2019 nog een toename werd gezien in het lachgasgebruik (alleen onder mannen), daalde het laatste-jaar-gebruik in 2020 en 2021 (zie voor meer informatie § 13.2.1).

Onderstaande tabel presenteert gegevens over het gebruik van lachgas in Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales).

 • Voor zover vergelijkbaar, ligt het ooitgebruik van lachgas in Nederland hoger dan in de Verenigde Staten.
 • In de Verenigde Staten lag het ooitgebruik van lachgas in 2019 en 2021 rond de 5%. Vanwege methodologische wijzigingen in de dataverzameling kunnen deze jaren echter niet een op een met elkaar worden vergeleken.
 • In 2020-2021 had 1,3% van de volwassenen tussen de 16 en 59 jaar in Engeland en Wales in het afgelopen jaar lachgas gebruikt, dat komt neer op 444.000 mensen. Vergeleken met 2019-2020 (2,4%) nam het laatste-jaar-gebruik af. Ook onder jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) daalde het laatste-jaar-gebruik van 8,7% in 2019-2020 naar 3,9% in 2020-2021. Mogelijk is de daling een gevolg van de COVID-19 pandemie en de coronamaatregelen.

Tabel 13.5.1 Gebruik van lachgas onder de algemene bevolking van een aantal landen: verschillende leeftijdsgroepen

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2023: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2023.
 2. 2.
  SAMHSA. Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2021 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: SAMHSA; 2022.
 3. 3.
  Drug misuse in England and Wales: year ending June 2022. An overview of the extent and trends of illicit drug use. [Internet]. Office for National Statistics – Crime Survey for England and Wales; 2022 p. 1–14. Available from: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/drugmisuseinenglandandwales/yearendingjune2022
 4. 4.
  EMCDDA. Recreational use of nitrous oxide: a growing concern for Europe [Internet]. 2022. Available from: www.emcdda.europa.eu

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.