HomeLachgas13.5 Gebruik: internationale vergelijking

13.5 Gebruik: internationale vergelijking

13.5.1 Algemene bevolking internationaal

Gegevensbronnen

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, maar hierin wordt lachgas niet meegenomen. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​[1]​​. De cijfers uit het Verenigd Koninkrijk zijn afkomstig uit de British Crime Survey 2018 ​[2]​ en 2020 ​[3]​. Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Van invloed is onder andere de leeftijdsgroep.  

Vergelijking tussen landen

Onderstaande tabel presenteert gegevens over het gebruik van lachgas in Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales).

 • Voor zover vergelijkbaar, ligt het ooitgebruik van lachgas in Nederland hoger dan in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.
 • In de Verenigde Staten zijn een beperkte toename te zien in gebruik van 2016 naar 2017, over alle leeftijdsklassen. Het gebruik is het hoogst onder 26+-jarigen. In de VS is er voor het ooitgebruik sprake van een kleine stijging sinds 2016.
 • In Engeland en Wales is het laatste-jaar-gebruik sinds 2013 stabiel gebleven. De prevalentie van lachgasgebruik in 2017-2018 was 2,3% onder volwassenen tussen de 16 en 59 jaar (725.000 mensen). Net zoals bij andere drugs was het gebruik van lachgas het hoogst onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar (8,7%, 521.000 mensen). Ook dit aantal is stabiel sinds 2013 (7,6%).

Tabel 13.5.1 Gebruik van lachgas onder de algemene bevolking van een aantal landen: verschillende leeftijdsgroepen

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  SAMHSA. Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health. Rockville, MD: SAMHSA; 2020.
 2. 2.
  Office H. Drug Misuse: Findings from the 2017/18 Crime Survey for England and Wales [Internet]. 2018. Available from: https://www.gov.uk/government/statistics/announcements
 3. 3.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.