HomeLachgas13.0 Laatste feiten en trends

13.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Lachgasgebruik in het laatste jaar (2022)

1,3%

0,9%

1,6%

 • In 2022 heeft 1,3% van de volwassenen in het laatste jaar lachgas gebruikt, dat zijn 180.000 mensen. Lees meer…
 • In 2022 lijkt het laatste-jaar-gebruik verder te zijn gedaald, maar het verschil tussen 2021 en 2022 is niet statistisch significant. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken lachgas dan vrouwen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van lachgas is het hoogst onder jongvolwassenen. Lees meer…
 • De meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers gebruikt lachgas incidenteel. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2021)

4,7%

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
laatste jaar (2023)

5%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2023)

15,0%

 • Het gebruik van lachgas daalde tussen 2019 en 2021 onder scholieren van het voortgezet onderwijs. Lees meer…
 • Alhoewel het lachgasgebruik tussen 2019 en 2021 is gedaald onder 16-18-jarige mbo en hbo-studenten, is onder degenen die wel gebruikten het percentage dat tien ballonnen per keer of meer gebruikte juist toegenomen. Ook onder mbo-studenten in Amsterdam (16 jaar en ouder) daalde het lachgasgebruik tussen 2016 en 2021, maar nam onder degenen die wel lachgas gebruikten de frequentie van gebruik toe. In 2023 had één op de vijf studenten van 16 jaar en ouder van het hbo en de universiteit ervaring met lachgas, één op de twintig studenten gebruikte lachgas in het afgelopen jaar. Lees meer…
 • Het lachgasgebruik ligt onder uitgaanders hoger dan in de algemene bevolking. In 2023 is het lachgasgebruik onder uitgaanders verder gedaald. Van de uitgaanders die nog wel lachgas gebruiken valt op dat het aantal ballonnen dat zij gebruiken op een avond dat zij niet uitgaan is gestegen. Lees meer…
 • Het gebruik onder leerlingen van het speciaal onderwijs (cluster 4) is in 2019 hoger dan onder leerlingen van het praktijkonderwijs en VMBO-b. Lees meer…
 • Er zijn indicaties dat in plaats van gebruik van losse lachgaspatronen er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van lachgas uit grote tanks. Dit leidt soms tot een hogere dosering (meer lachgasballonnen per sessie) en frequentie van gebruik. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Er zijn signalen dat een deel van de lachgasgebruikers tekenen van verslaving vertoont. Lees meer…
 • Na een jarenlange stijging daalde in 2022 het aantal meldingen bij de Monitor Drugsincidenten van patiënten met een acute vergiftiging met lachgas. Wel waren er meer meldingen van patiënten die neurologische schade opliepen na excessief lachgasgebruik. Ook bij het NVIC daalde het aantal telefonische informatieverzoeken over lachgas in 2022, maar was bij ruim een derde van de informatieverzoeken sprake van aan lachgas gerelateerde neurologische klachten. In 2020 rapporteerde de politie een toename in het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas vermoedelijk een rol speelde. Op 1 januari 2023 is het lachgasverbod in werking getreden. Het is nog niet duidelijk wat de invloed van het verbod is op het gebruik van lachgas (in het verkeer) en het aantal incidenten. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.