HomeLachgas13.0 Laatste feiten en trends

13.0 Laatste feiten en trends

Volwassenen

Lachgasgebruik in het laatste jaar (2021)

1,6%

1,2%

2,1%

 • In 2021 heeft 1,6% van de volwassenen in het laatste jaar lachgas gebruikt, dat zijn 230.000 mensen. Vergeleken met 2020 nam het laatste-jaar-gebruik af. Lees meer…
 • Meer mannen gebruiken lachgas dan vrouwen. Lees meer…
 • Het laatste-jaar-gebruik van lachgas is het hoogst onder jongvolwassenen van 18-19 jaar en twintigers. Lees meer…
 • De meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers gebruikt lachgas incidenteel. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
12-16 jaar
ooit (2021)

4,7%

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

35,2%

 • Het gebruik van lachgas daalde tussen 2019 en 2021 onder scholieren van het voortgezet onderwijs. Lees meer…
 • Alhoewel het lachgasgebruik tussen 2019 en 2021 is gedaald onder MBO- en HBO-studenten, is onder degenen die wel gebruikten het percentage dat tien ballonnen per keer of meer gebruikte juist toegenomen. Lees meer…
 • Het gebruik onder leerlingen van het speciaal onderwijs (cluster 4) is in 2019 hoger dan onder leerlingen van het praktijkonderwijs en VMBO-b. Lees meer…
 • Er zijn indicaties dat in plaats van gebruik van losse lachgaspatronen er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van lachgas uit grote tanks. Dit leidt soms tot een hogere dosering (meer lachgasballonnen per sessie) en frequentie van gebruik. Lees meer…
 • Het lachgasgebruik ligt onder uitgaanders hoger dan onder hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Lees meer…

Hulpvraag en incidenten

 • Er zijn signalen dat een deel van de lachgasgebruikers tekenen van verslaving vertoont. Lees meer…
 • In de Monitor Drugsincidenten werd tussen 2017 en 2021 een toename in het aandeel gemelde gezondheidsincidenten met lachgas op de spoedeisende hulp geregistreerd. In tenminste 10% van de in 2021 gemelde incidenten met lachgas was sprake van (ernstige) neurologische uitvalsverschijnselen. Lees meer…
 • Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is het aantal telefonische gemelde blootstellingen aan lachgas na een jarenlange stijging in 2021 gedaald. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.