HomeLachgas13.6 Hulpvraag en incidenten

13.6 Hulpvraag en incidenten

Gegevensbronnen

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal mensen dat hulp zoekt bij de verslavingszorg of wordt opgenomen in algemene ziekenhuizen vanwege het (chronisch) gebruik van lachgas. Er zijn wel gegevens beschikbaar over acute gezondheidsincidenten door lachgasgebruik. De acute hulpvraag wordt geregistreerd in de Monitor Drugsincidenten (MDI). Deze monitor beschrijft de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door politieartsen, of op de EHBO van een grootschalig evenement. Daarnaast registreert het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals over vermoede blootstellingen aan middelen.

13.6.1 Verslavingszorg

In 2019 meldt instelling voor verslavingszorg Novadic Kentron in een nieuwsbericht dat “enkele jongeren zich hebben aangemeld voor hulp bij problematisch lachgasgebruik”. Er wordt gesproken van klachten van craving en gewenning, beide risicofactoren voor verslaving ​[1]​. Hoewel landelijke cijfers ontbreken werd in de media door verslavingsartsen de afgelopen jaren meerdere keren aandacht gevraagd voor de voor de gevaren van een geestelijke, en een lichamelijke verslaving. Steeds vaker zien deze artsen cliënten die behandeld moeten worden voor hun lachgasverslaving.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Ketelaars D. Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen [Internet]. 2019. Available from: https://www.novadic-kentron.nl/lachgas-leidt-steeds-vaker-tot-gezondheidsproblemen/

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.