HomeLachgas13.6 Hulpvraag en incidenten

13.6 Hulpvraag en incidenten

13.6.1 Verslavingszorg

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal mensen dat hulp zoekt bij de verslavingszorg of wordt opgenomen in algemene ziekenhuizen vanwege het gebruik van lachgas.

In 2019 meldt instelling voor verslavingszorg Novadic Kentron in een nieuwsbericht dat “enkele jongeren zich hebben aangemeld voor hulp bij problematisch lachgasgebruik”. Er wordt gesproken van klachten van craving en gewenning, beide risicofactoren voor verslaving ​[1]​. In 2020 zijn er geen cijfers verschenen, maar in de media werd door verslavingsartsen wel opnieuw aandacht gevraagd voor de gevaren van een geestelijke, en een lichamelijke verslaving. Steeds vaker zien deze artsen nieuwe cliënten met een die behandeld moeten worden voor hun lachgasverslaving.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Ketelaars D. Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen [Internet]. 2019. Available from: https://www.novadic-kentron.nl/lachgas-leidt-steeds-vaker-tot-gezondheidsproblemen/

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype