HomeLachgas13.2 Gebruik: algemene bevolking

13.2 Gebruik: algemene bevolking

13.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

In het kort: In 2021 had 1,6% in de bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar lachgas gebruikt, dit komt neer op 230 duizend volwassenen. Vergeleken met 2020 nam het laatste-jaar-gebruik af. De daling deed zich met name voor onder vrouwen, 18-24 jarigen, mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen in matig stedelijke gebieden.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van lachgas in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Deze cijfers geven geen informatie over veranderingen in problematisch lachgasgebruik en/of de frequentie van gebruik.

Kerncijfers 2021

Ongeveer een op de dertien mensen (7,9%) in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2021 ooit in het leven lachgas te hebben gebruikt. Dit komt neer op ruim 1 miljoen volwassen Nederlanders die ooit lachgas gebruikten. Circa 230 duizend volwassenen gebruikten lachgas in het afgelopen jaar en 90 duizend volwassenen deden dat de afgelopen maand.

Tabel 13.2.1 Percentage en absoluut aantal lachgasgebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in lachgasgebruik

Vanaf 2018 zijn jaarlijks vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van lachgas in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A1).

  • Het percentage volwassenen dat ervaring heeft met lachgas bleef in 2021 (7,9%) op hetzelfde niveau als in 2020 (7,4%).
  • In 2019 werd een toename in het gebruik geconstateerd (alleen onder mannen). In 2020 daalde het laatste-jaar- en laatste-maand-gebruik van lachgas. De daling in het laatste-jaar-gebruik heeft zich in 2021 voortgezet. Het laatste-maand-gebruik bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020. 
  • De daling in het laatste-jaar-gebruik van lachgas in 2021 deed zich met name voor onder vrouwen, 18-24 jarigen, mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen in matig stedelijke gebieden (zie § 13.2.2).

Figuur 13.2.1 Gebruik van lachgas in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2018, naar geslacht

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.