HomeLachgas13.2 Gebruik: algemene bevolking

13.2 Gebruik: algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over lachgasgebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

Gegevensbronnen

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van lachgas in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het lachgasgebruik in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsenquête kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019. Meer informatie over de impact van de coronapandemie op het gebruik van lachgas is te vinden in § 13.1.

13.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Kerncijfers 2020

Ongeveer een op de dertien mensen (7,4%) in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2020 ooit in het leven wel eens lachgas te hebben gebruikt. Dit komt neer op ongeveer 1 miljoen volwassen Nederlanders die ooit lachgas gebruikten. Circa 290 duizend volwassenen gebruikten lachgas in het afgelopen jaar en 70 duizend volwassenen deden dat de afgelopen maand nog.

Tabel 13.2.1 Percentage en absoluut aantal lachgasgebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in lachgasgebruik

Vanaf 2018 zijn jaarlijks vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van lachgas in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A1).

  • Hoewel in 2019 nog een toename in het gebruik werd geconstateerd (onder mannen), lag in 2020 het gebruik van lachgas lager dan in voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor het gebruik in het afgelopen jaar, als voor het gebruik in de laatste maand.
  • De daling in het laatste-jaar-gebruik van lachgas deed zich met name voor onder mannen, twintigers (20-29 jaar) en mensen in (zeer) sterk stedelijke gebieden (zie § 13.2.2).
  • Het ooitgebruik (7,4%) bleef tussen 2018 en 2020 op hetzelfde niveau.

Figuur 13.2.1 Gebruik van lachgas in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2018, naar geslacht

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.