HomeWetgeving en beleid2.2.7 Internationale ontwikkelingen

2.2.7 Internationale ontwikkelingen

De recente ontwikkelingen rondom tabaksontmoediging bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie worden hier kort besproken.

 • Het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)-verdrag van de WHO werd op 27 februari 2005 van kracht. In de zomer van 2020 waren 182 landen partij bij het verdrag, dat gericht is op het verminderen van tabaksgebruik. Nederland heeft in 2005 het FCTC-kaderverdrag geratificeerd. Elke twee jaar komen de verdragslanden bijeen om de voortgang van het FCTC-verdrag te bespreken tijdens de zogenaamde “Conference of the Parties (COP)”. De negende COP zou aanvankelijk in het najaar van 2020 in Den Haag plaatsvinden, maar is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 8 tot en met 17 november 2021, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus ​[1]​.
 • Het WHO Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products is het eerste verdrag dat de internationale smokkel van tabaksproducten wil bestrijden. Het werd opgesteld in 2012. Aan de aanbodzijde wordt er onder andere een wereldwijd volg- en traceersysteem ontwikkeld. Het Protocol is op 25 september 2018 in werking getreden. Het wereldwijde volg- en traceersysteem van het Protocol sluit aan bij de artikelen 15 en 16 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD), de enige maatregelen van de TPD die nog niet in 2016 geïmplementeerd waren. Alle vanaf 20 mei 2019 geproduceerde tabaksproducten moeten vanaf die datum in de EU voorzien zijn van unieke identificatiemarkeringen (ten behoeve van een volg- en traceersysteem) en veiligheidskenmerken ​[2]​. Momenteel zijn 60 landen partij bij dit protocol.
 • Het tweejaarlijkse voortgangsrapport uit 2019 van de WHO over de implementatie van het FCTC-verdrag geeft aan dat steeds meer effectieve tabaksontmoedigingsmaatregelen wereldwijd worden ingevoerd. Maar de stoppen-met-roken voorzieningen voldoen in slechts 23 landen aan de best-practice normen. Wereldwijd zijn er naar schatting nog steeds 1,1 miljard rokers, waarvan 80% woont in midden- en lage inkomenslanden ​[3]​ .

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  T.K.32793-479. Preventief gezondheidsbeleid: Brief regering: Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2020.
 2. 2.
  T.K.35204-3. Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2019.
 3. 3.
  WHO. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019. Geneva: WHO; 2019.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype