HomeWetgeving en beleid2.2.5 Lokaal tabaksbeleid

2.2.5 Lokaal tabaksbeleid

Vanaf 2016 hebben meer dan 100 gemeenten het gedachtengoed van de Rookvrije Generatie omarmd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten met beleid voor de Rookvrije Generatie waren mede-ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord.

Per gemeente wordt gekeken welke kansen er liggen om rookvrije locaties tot stand te brengen (onder andere rookvrije scholen, speeltuinen, sportverenigingen, en kinderopvangplaatsen). Het sluiten van lokale of regionale preventieakkoorden wordt expliciet door het NPA gestimuleerd. Hierbij worden de gemeenten ondersteund door het VNG-ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden. Om gemeenten bij te staan in het kader van de Rookvrije Generatie is een stappenplan voor gemeenten ontwikkeld om roken op een positieve manier op de agenda te zetten en invulling aan tabaksbeleid te geven.

Gemeenten hebben momenteel vier instrumenten tot hun beschikking die kunnen worden ingezet om het roken in openbare ruimten te verbieden:

  • de gemeentelijke verordening;
  • het subsidiebeleid;
  • de bestemmingsplanologie;
  • het eigenaarschap.

De GGD GHOR Nederland heeft een eigen ondersteuningstraject waarin GGD’en subsidie kunnen aanvragen ter ondersteuning van gemeenten in het komen tot rookvrije omgevingen. Vanuit het ondersteuningstraject stelt GGD GHOR NL, via een toekenning van VWS, financiële middelen beschikbaar. Vanwege de coronacrisis werden in juni 2020 webinars over rookvrije omgevingen in gemeenten georganiseerd door de VNG in samenwerking met de GGD GHOR en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype