HomeAlcohol11.2.4 Verkoopcijfers

11.2.4 Verkoopcijfers

Verkoopcijfers

Verkoopcijfers geven een indicatie van de hoeveelheid alcohol die jaarlijks per hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd ​[1]​.

  • In 2019 werd per hoofd van de bevolking (let op: vanaf 0 jaar) 6,9 liter pure alcohol geconsumeerd. De meeste alcohol wordt gedronken in de vorm van bier (3,3 liter).
  • De consumptie van alcohol, berekend op basis van de verkoopcijfers, was in Nederland het grootst in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Tot 2014 was er sprake van een consistente daling; na 2014 is deze daling gestagneerd (tabel 11.2.4).
  • De consumptie van bier en gedistilleerd in Nederland nam vanaf 1980 tot en met 2010 af en stabiliseerde daarna; de consumptie van wijn nam vanaf 1980 tot en met 2010 toe en stabiliseerde daarna ook.

Tabel 11.2.5          Bier, wijn en gedistilleerd per hoofd van de hele bevolking (in liters pure alcohol). Vanaf 1960

Verkoopcijfers alcoholvrij bier

  • De verkoop van alcoholvrij bier is daarentegen de laatste jaren gestegen. Uit de bierconsumptiecijfers van de Nederlandse brouwers blijkt dat in 2018 de verkoop van alcoholvrij bier is gestegen met 32,4% ten opzichte van 2017 ​[2]​. In 2019 is de verkoop gestegen met 6,5% ten opzichte van 2018. In 2019 werd 680.108 hectoliter alcoholvrij bier verkocht.

Cijfers over het gebruik van andere alcoholvrije dranken, zoals alcoholvrije wijnen, alcoholvrije cocktails of alcoholvrije gedestilleerde dranken, zijn niet bekend.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    STAP. Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking (bier, wijn, gedistilleerd en totaal) en per hoofd van de bevolking van 15 jaar en ouder (totaal), 1960-2019 in liters pure alcohol (versie april 2020) [Internet]. 2020. Available from: https://www.stap.nl/content/bestanden/alcoholconsumptie-1960-2019-tabel—versie-april-2020.pdf
  2. 2.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype