HomeAlcohol11.2.3 Alcoholvrije dranken

11.2.3 Alcoholvrije dranken

In het kort: Het gebruik van alcoholvrij bier is tussen 2020 en 2022 gestegen. Alcoholvrij bier is in 2022 veruit de meest gebruikte alcoholvrije drank (gedefinieerd als drank die normaal gesproken alcohol bevat, maar waar een alcoholvrije variant van bestaat).

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van alcoholvrije dranken in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) (zie bijlage A1 en A2).

Alcoholhoudende dranken zijn in de Alcoholwet gedefinieerd als dranken die meer dan 0,5% volumeprocent alcohol bevatten bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Voor alcoholvrije dranken, met uitzondering van alcoholvrij bier, bestaat geen eenduidige bij de wet vastgelegde definitie. In dit hoofdstuk worden met alcoholvrije dranken bedoeld: dranken die normaal gesproken alcohol bevatten, maar waar een alcoholvrije variant van bestaat, zoals alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn alcoholvrije cider of alcoholvrije cocktails. Een aantal definities is wel in de wet vastgelegd (Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, 1998). Alcoholvrij bier omvat bieren met ten hoogste 0,1% volumeprocent alcohol. Alcoholarm bier omvat bieren met minimaal 0,1% en maximaal 1,2% volumeprocent alcohol (art. 7c & 7d, Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, 1998).

In de tweejaarlijkse LSM-A wordt sinds 2018 gevraagd naar de consumptie van alcoholvrij bier. In 2020 en 2022 is ook gevraagd naar de consumptie van alcoholvrije wijn en cider.

  • In 2022 dronk 16,2% van de volwassenen minstens maandelijks alcoholvrij bier of alcoholvrije wijn. Dat is een toename vergeleken met 2020 (13,1%).
  • In 2022 dronk 15,6% van de volwassenen in Nederland tenminste maandelijks alcoholvrij bier. Dat is een toename vergeleken met 2020 (12,2%) en 2018 (9,6%) ​[2]​. Het tenminste maandelijks gebruik van alcoholvrije wijn en cider ligt veel lager dan van alcoholvrij bier en bleef in 2022 (1,4%) op hetzelfde niveau als in 2020 (1,7%).
  • Er zijn meer mannen (21,0%) dan vrouwen (10,4%) die tenminste maandelijks alcoholvrij bier drinken
  • Jongvolwassenen van 18-24 jaar en 75-plussers dronken minder vaak tenminste maandelijks alcoholvrij bier dan andere leeftijdsgroepen.
  • Het gebruik van alcoholvrij bier verschilt naar opleidingsniveau: hoogopgeleiden dronken het vaakst tenminste maandelijks alcoholvrij bier (23,5%), gevolgd door middelbaar- (12,3%) en laagopgeleiden (7,3%).

Meer informatie over alcoholvrije dranken op Expertisecentrum Alcohol

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.