HomeAlcohol11.2.3 Alcoholvrije dranken

11.2.3 Alcoholvrije dranken

Alcoholhoudende dranken zijn in de Alcoholwet gedefinieerd als dranken die meer dan 0,5% volumeprocent alcohol bevatten bij een temperatuur van 20 graden Celsius. Voor alcoholvrije dranken bestaat geen eenduidige bij de wet vastgelegde definitie. In dit hoofdstuk worden met alcoholvrije dranken bedoeld: dranken die normaal gesproken alcohol bevatten, maar waar een alcoholvrije variant van bestaat, zoals alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn of alcoholvrije cocktails. Een aantal definities is wel in de wet vastgelegd (Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, 1998). Alcoholvrij bier omvat bieren met ten hoogste 0,1% volumeprocent alcohol. Alcoholarm bier omvat bieren met minimaal 0,1% en maximaal 2,2% volumeprocent alcohol (art. 7c & 7d, Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, 1998).

In de tweejaarlijkse LSM-A wordt sinds 2018 gevraagd naar de consumptie van alcoholvrij bier. In 2020 is voor het eerst ook gevraagd naar de consumptie van alcoholvrije wijn en cider.

  • In 2020 dronk 13,1% van de volwassenen minstens maandelijks alcoholvrij bier of alcoholvrije wijn.
  • Bijna één op de 8 volwassenen (12,2%) in Nederland dronk in 2020 tenminste maandelijks alcoholvrij bier. In 2018 lag dat percentage op 9,6% ​[2]​.
  • Er zijn meer mannen (16,9%) dan vrouwen (7,5%) die maandelijks alcoholvrij bier drinken
  • Personen uit de leeftijdsgroepen 25 tot 29 (14,7%), 30 tot 39 (14,8%) en 40 tot 49 jaar (13,7%) dronken het vaakst alcoholvrij bier. Jongvolwassenen van 18-29 jaar (7,8%) en 75-plussers (8,3%) dronken minder vaak alcoholvrij bier.
  • Het gebruik van alcoholvrij bier verschilt naar opleidingsniveau: hoogopgeleiden dronken het vaakst minstens maandelijks alcoholvrij bier (17,2%), gevolgd door middelbaar- (10,3%) en laagopgeleiden (6,8%).

Meer informatie over alcoholvrije dranken op Expertisecentrum Alcohol

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.