HomeAlcohol11.0 Laatste feiten en trends

11.0 Laatste feiten en trends

 • Drinken volgens de richtlijn: geen alcohol of niet meer dan één glas per dag.
 • Overmatig drinken: meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen).
 • Zwaar drinken: minimaal één keer per week 6 of meer glazen (mannen) of 4 of meer glazen (vrouwen) alcohol op één dag.
 • Binge drinken: minimaal een keer drinken van vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid in de afgelopen maand.

Volwassenen

Alcoholgebruik in het laatste jaar (2022)

ten minste één keer

77,5%
72,5%
82,8%

volgens de richtlijn

43,5%
53,3%
33,5%

overmatig

6,5%
4,9%
8,0%

zwaar

8,3%
6,5%
10,1%

 • Bijna acht op de tien volwassenen drinkt wel eens alcohol, dat zijn 10.870.000 mensen. In 2022 drinkt 43,5% van de volwassenen volgens de richtlijn, dat zijn 6.100.000 mensen. Het percentage mensen dat overmatig drinkt is 6,5% (900.000 mensen) en voor zwaar drinken gaat het om 8,3% (1.150.000 mensen). Lees meer…
 • Het alcoholgebruik onder volwassenen is tussen 2021 en 2022 niet veranderd. Lees meer…
 • Meer mannen drinken alcohol dan vrouwen. Lees meer…
 • Onder 18-24-jarigen is het wel eens, overmatig en zwaar drinken het hoogst. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Scholieren
12-16 jaar
(2021)

41,4% laatste jaar
27,8% laatste maand
74,7% binge drinken in de laatste maand onder drinkers

Hbo-wo-studenten
≥16 jaar
(2023)

16% zwaar drinken
10% overmatig drinken

Uitgaanders
16-35 jaar
(2023)

7,2 glazen voor mannen
5,0 glazen voor vrouwen
tijdens het uitgaan

 • Het alcoholgebruik onder 12-16-jarige scholieren van het regulier onderwijs is tussen 2003 en 2015 gehalveerd, maar deze daling is sindsdien gestopt. Het percentage binge drinkers onder scholieren die alcohol drinken steeg in diezelfde periode en is sindsdien onveranderd hoog. Lees meer…
 • Het alcoholgebruik onder 16-18-jarige mbo- en hbo-studenten is in 2021 vergeleken met de eerste meting in 2015 ongeveer gelijk gebleven. Onder mbo-studenten komt het drinken van grote hoeveelheden alcohol (>10 glazen op een weekenddag) vaker voor dan onder hbo-studenten. Onder hbo en universiteitsstudenten (16 jaar en ouder), is één op de tien studenten een overmatige en één op de zes studenten een zware drinker. Deze cijfers zijn niet veranderd vergeleken met de eerste meting in 2021. De kans op zwaar en overmatig drinken verschilt niet tussen hbo- en wo-studenten. Lees meer…
 • Vrijwel alle uitgaande jongeren en jongvolwassenen drinken alcohol. De hoeveelheid alcohol die tijdens het uitgaan wordt gebruikt is fors. Daarentegen wordt gesignaleerd dat veel uitgaanders (ook) kiezen voor alcoholvrije (0%) drankjes. Lees meer…
 • Er waren in 2020 geen duidelijke verschillen in alcoholgebruik tussen jongeren uit het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en de residentiële jeugdzorg (RJZ) vergeleken met jongeren uit het regulier onderwijs. Alleen het ooitgebruik van alcohol ligt in de residentiële jeugdzorg beduidend hoger. Lees meer… 

Internationale vergelijking

 • Het alcoholgebruik in Europa ligt wereldwijd op het hoogste niveau. Vergeleken met andere Europese landen ligt de alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland onder het Europees gemiddelde. Echter, het aandeel van de bevolking dat alcohol drinkt is in Nederland hoger dan het Europees gemiddelde; Nederland kent de meeste wekelijkse drinkers van Europa. Lees meer…
 • Internationaal gezien lag het alcoholgebruik onder Nederlandse 15-16-jarige scholieren in 2019 boven het gemiddelde van 35 Europese landen. Het aandeel Nederlandse 15-16-jarigen dat het gemakkelijk vindt om aan alcohol te komen lag in 2019 op het Europees gemiddelde. Beide bevindingen zijn vergelijkbaar met wat in 2015 werd gevonden. Lees meer…

Hulpvraag, incidenten en sterfte

 • Het aantal patiënten dat minimaal één keer is opgenomen in een algemeen ziekenhuis met een probleem gerelateerd aan alcohol als hoofddiagnose of nevendiagnose, was tussen 2015 en 2018 gestegen van 20.585 naar 21.630 alcoholpatiënten. Lees meer…
 • In 2022 zijn naar schatting 5.100 mensen vanwege een alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp (SEH). Dat is meer dan in het coronajaar 2020 maar minder dan in 2019. In 2022 werden naar schatting 23.900 personen op een SEH-afdeling behandeld voor een letsel waarbij, voor zover bekend, alcohol betrokken was. Lees meer…
 • In 2019 waren er 279 meldingen van alcoholintoxicaties onder jongeren in 12 ziekenhuizen die gegevens aanleveren. In 2007 waren dat er nog 79. Lees meer…
 • Het aantal alcoholgerelateerde sterftegevallen wordt in 2021 geschat op 2.390. Alcoholgebruik is een belangrijke oorzaak van vroegtijdige sterfte. De alcoholgerelateerde sterfte is hoger onder mannen dan onder vrouwen. Belangrijke oorzaken van alcoholgerelateerde sterfte zijn psychische ziekten gerelateerd aan alcohol, een beroerte en kanker. Lees meer..

Aanbod en markt

 • Het merendeel van de officiële verkooppunten zijn fysieke horecazaken. Daarnaast vormen sportkantines een belangrijk verkooppunt van alcohol. Lees meer…
 • De naleving van de leeftijdsgrens voor de alcoholverkoop is in 2022 gestegen ten opzichte van 2020. De naleving is het hoogst in slijterijen en ketensupermarkten. In horecagelegenheden, cafetaria’s en via thuisbezorgkanalen wordt de leeftijdsgrens bij slechts een minderheid van de aankooppogingen nageleefd. Lees meer…
 • Er zijn verschillende accijnstarieven voor bier, wijn en gedestilleerd in Nederland. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.