HomeAlcohol11.0 Laatste feiten en trends

11.0 Laatste feiten en trends

 • Drinken volgens de richtlijn: geen alcohol of niet meer dan één glas per dag.
 • Overmatig drinken: meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen).
 • Zwaar drinken: minimaal één keer per week 6 of meer glazen (mannen) of 4 of meer glazen (vrouwen) alcohol op één dag.
 • Binge drinken: minimaal een keer drinken van vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid in de afgelopen maand.

Volwassenen

Alcoholgebruik in het laatste jaar (2022)

ten minste één keer

77,5%
72,5%
82,8%

volgens de richtlijn

43,5%
53,3%
33,5%

overmatig

6,5%
4,9%
8,0%

zwaar

8,3%
6,5%
10,1%

 • Bijna acht op de tien volwassenen drinkt wel eens alcohol, dat zijn 10.870.000 mensen. In 2022 drinkt 43,5% van de volwassenen volgens de richtlijn, dat zijn 6.100.000 mensen. Het percentage mensen dat overmatig drinkt is 6,5% (900.000 mensen) en voor zwaar drinken gaat het om 8,3% (1.150.000 mensen). Lees meer…
 • Het alcoholgebruik onder volwassenen is tussen 2021 en 2022 niet veranderd. Lees meer…
 • Meer mannen drinken alcohol dan vrouwen. Lees meer…
 • Onder 18-24-jarigen is het wel eens, overmatig en zwaar drinken het hoogst. Lees meer…

Jongeren en jongvolwassenen

Scholieren
12-16 jaar
(2021)

41,4% laatste jaar
27,8% laatste maand
74,7% binge drinken in de laatste maand

Uitgaanders
16-35 jaar
(2020)

7,9 glazen voor mannen
5,3 glazen voor vrouwen
tijdens het uitgaan

 • Het alcoholgebruik (laatste jaar) onder scholieren is tussen 2003 en 2015 gehalveerd (van 77% naar 37,%) maar deze daling is sindsdien gestopt. Lees meer…
 • Er waren in 2020 geen duidelijke verschillen in alcoholgebruik tussen jongeren uit het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en de residentiële jeugdzorg (RJZ) vergeleken met jongeren uit het regulier onderwijs. Alleen het ooitgebruik van alcohol ligt in de residentiële jeugdzorg beduidend hoger. Lees meer… 
 • Mannelijke uitgaanders drinken gemiddeld meer dan vrouwelijke uitgaanders. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Internationaal gezien lag het alcoholgebruik onder Nederlandse 15-16-jarige scholieren in 2019 boven het gemiddelde van 35 Europese landen. Het aandeel Nederlandse 15-16-jarigen dat het gemakkelijk vindt om aan alcohol te komen lag in 2019 op het Europees gemiddelde. Beide bevindingen zijn vergelijkbaar met wat in 2015 werd gevonden. Lees meer…

Hulpvraag, incidenten en sterfte

 • Het aantal patiënten dat minimaal één keer is opgenomen in de algemene ziekenhuizen met een probleem gerelateerd aan alcohol als hoofddiagnose of nevendiagnose, was tussen 2015 en 2018 gestegen van 20.585 naar 21.630 alcoholpatiënten. Lees meer…
 • Het aantal SEH-behandelingen gerelateerd aan alcohol (alcoholvergiftiging en letsel) was tussen 2010 en 2019 flink toegenomen. In 2020 daalde dit aantal, waarschijnlijk onder invloed van de coronamaatregelen. Lees meer…
 • In 2019 waren er 279 meldingen van alcoholintoxicaties onder jongeren in 12 ziekenhuizen die gegevens aanleveren. In 2007 waren dat er nog 79. Lees meer…
 • Het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in 2020 werd door het RIVM geschat op 2.500 (marges: 1.900-3.900). Lees meer..

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.