HomeAmfetamine7.8.2 Prijs

7.8.2 Prijs

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) onderzoekt welke stoffen aanwezig zijn in drugsmonsters die bij instellingen voor verslavingszorg worden ingeleverd. Op sommige locaties kan amfetamine ook direct geanalyseerd worden met behulp van een FT-IR (Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie). Monsters met een onbekende samenstelling worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. Op Europees niveau wordt de drugsmarkt gemonitord door het EMCDDA in samenwerking met Europol ​[1]​.

Zowel het aantal samples aangeleverd bij het DIMS als het aantal bezoekers van de testservices is in 2020 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling hangt vermoedelijk samen met de COVID-19-pandemie. Tijdens de eerste lockdown waren testlocaties enkele weken gesloten en de periode daarna werden gebruikers geadviseerd hun gebruik uit te stellen als dat mogelijk was. Daarnaast lag het uitgaansleven stil en werd er door uitgaanders minder amfetamine gebruikt ​[2]​. Bij het interpreteren van de cijfers uit 2020 moet rekening gehouden worden met deze dynamiek als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De Amsterdamse Antenne-monitor en het DIMS-project geven een indicatie van de prijs die een consument betaalt voor een gram amfetamine. Vaak zijn drugs in Amsterdam en andere grootstedelijke gebieden duurder dan in andere delen van Nederland.

 • Consumenten die bij DIMS hun drugsmonster lieten testen, betaalden in 2021 gemiddeld €7,90 per gram amfetamine. De gemiddelde prijs van amfetamine is al jaren redelijk constant ​[3]​.
 • In Amsterdam werd in 2019 doorgaans 10 euro betaald voor een gram amfetamine binnen een prijsrange van 5 tot 15 euro ​[4]​. Echter, de winstmarge is laag, “waardoor kopers ten minste 5 gram af moeten nemen” ​[4]​.
 • In de Europese Unie staat Nederland in de top 3 van landen waar amfetamine per gram het goedkoopste is ​[5]​.
 • Methamfetamine kostte in Amsterdam in 2019 doorgaans 80 euro per gram binnen een prijsrange van 60 tot 80 euro ​[4]​. Over de prijs van methamfetamine zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

Tabel 7.8.1           Prijzen (euro)I van amfetamine op consumentenniveau, vanaf 2012II

Justitiële gegevens

In hoofdstuk 14 worden justitiële gegevens gerapporteerd over de markt voor synthetische drugs, waaronder amfetamine en methamfetamine.

 • Voor de productie van synthetische drugs in Nederland, zie § 14.2.
 • Voor de inbeslagnames van amfetamine en methamfetamine, zie § 14.3.
 • Voor de inbeslagnames van (pre-)precursoren, zie § 14.3.
 • Voor ontmantelde productielocaties van synthetische drugs en drugsdumpingen, zie § 14.3.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2022: Trends and Developments. Lisbon: Publications Office of the European Union; 2022.
 2. 2.
  Van Beek RJJ, Van Miltenburg CJA, Blankers M, Van Laar MW. Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie van maart tot september 2020. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 3. 3.
  Vrolijk R, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2021 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 4. 4.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 5. 5.
  EMCDDA. Statistical Bulletin 2022 — price, purity and potency [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/ppp_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.