HomeAmfetamine7.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

7.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

In het kort: Jongens hebben vaker ervaring met amfetamine dan meisjes. Naarmate scholieren ouder worden stijgt het aandeel dat ervaring heeft met amfetamine. Het percentage scholieren dat ervaring heeft met amfetamine ligt het hoogst op het vmbo en het laagst op het vwo.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). Om de vier jaar wordt het Peilstationsonderzoek Scholieren uitgevoerd, de laatste meting vond plaats in 2019. In de HBSC-studie wordt het gebruik van amfetamine niet uitgevraagd, daarom zijn de gegevens op deze pagina van het Peilstationsonderzoek uit 2019.

Geslacht

In 2019 had van de jongens 1,6% ervaring met amfetamine, van de meisjes 0,8%.

Leeftijd

In 2019 had op 12-jarige leeftijd 0,3% van de leerlingen ooit amfetamine gebruikt en op 16-jarige leeftijd was dat 1,7%.

Figuur 7.3.2         Gebruik van amfetamine onder scholieren van 12-16 jaar van het voortgezet onderwijs naar leeftijd. Peiljaar 2019.

Schoolniveau

In 2019 zijn tussen schoolniveaus geen statistisch significante verschillen gevonden in het gebruik van amfetamine.

Tabel 7.3.2           Gebruik van amfetamine onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar naar schoolniveau. Peiljaar 2019.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.