HomeAmfetamine7.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

7.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Amfetamine wordt door minder uitgaanders gebruikt dan andere stimulerende middelen zoals ecstasy, 3-MMC en cocaïne.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van amfetamine in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

  • In 2023 had een derde van de uitgaanders (33,0%) ooit amfetamine gebruikt en 20,5% in het laatste jaar.
  • Het laatste-jaar-gebruik van amfetamine is in 2023 (20,5%) iets lager dan in 2020 (22,7%). Deze trendgegevens moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd (zie Gegevensbronnen).
  • Het laatste-jaar-gebruik van amfetamine is onder de uitgaanders duidelijk hoger dan onder leeftijdsgenoten (15 t/m 34 jaar) in de algemene bevolking (3,2%).
  • Het laatste-jaar-gebruik is hoger onder mannen dan vrouwen en onder de oudere (25 t/m 35 jaar) dan de jongere leeftijdsgroep (16 t/m 24 jaar). Ook is het percentage gebruikers hoger onder laag- dan middelbaar- en hoogopgeleiden. Daarnaast zijn er regionale verschillen met de hoogste percentages laatste-jaar-gebruikers in de regio’s Midden en West.
  • De meeste laatste-jaar-gebruikers gebruikten incidenteel: 26,9% had éénmaal amfetamine gebruikt in het afgelopen jaar en 55,0% minder dan maandelijks. Amfetamine werd door 9,3% maandelijks gebruikt en 8,8% gebruikte een paar keer per maand of vaker.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.