HomeCannabis3.3.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

3.3.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

In 2019 werd het Peilstationsonderzoek Scholieren in het basisonderwijs en regulier voortgezet onderwijs uitgevoerd ​[1]​.

Mate van consumptie

Ongeveer 1 op de 20 scholieren van 12-16 jaar gebruikte in de laatste maand cannabis.

 • Ongeveer de helft van de laatste-maand-gebruikers blowde niet meer dan één of twee keer, en ongeveer de helft gebruikte minder dan 1 joint per keer. Minder dan een vijfde blowde frequent (meer dan negen keer in de afgelopen maand) of 3 of meer joints per keer.
 • Gemiddeld wordt 1,4 joint per keer gerookt, jongens evenveel als meisjes.

Tabel 3.3.4     Mate van cannabisgebruik onder scholieren van 12-16 jaar die de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt, naar geslacht en totaal. Peiljaar 2019

Wijze van verkrijgen

In het Peilstationsonderzoek van 2019 is gevraagd waar jongeren hun cannabis verkrijgen.

 • Het grootste deel (46%) van de laatste-maand-gebruikers krijgt hun cannabis meestal of rookt het met anderen mee, 16% zegt het meestal door vrienden of anderen te laten kopen, en 16% koopt het zelf. Vijftien procent van de cannabisgebruikers noemt alle drie de opties (zelf kopen, krijgen, en laten kopen).
 • Wanneer naar het kopen van cannabis gevraagd wordt, geeft meer dan twee derde van de laatste-maand-gebruikers aan nooit zelf te kopen; meisjes vaker dan jongens. De rest koopt wel eens zelf cannabis.
 • De meesten kopen hun wiet of hasj ‘bij een dealer thuis’ en ‘op straat, park, etc.’. Zes procent van de laatste-maand-gebruikers van 12-16 jaar zegt de cannabis (weleens) in een coffeeshop to kopen. Dit is opvallend aangezien de leeftijdsgrens voor toegang tot een coffeeshop 18 jaar is. Jongens rapporteren vaker dan meisjes en 16-jarigen vaker dan jongere scholieren dat ze wiet of hasj (weleens) in een coffeeshop kopen.
 • Het aandeel dat zegt zijn cannabis in de coffeeshop te kopen is dalende. In 2015 gaf 15% van de laatste-maand-gebruikers aan cannabis (ook) in de coffeeshop te kopen.

Tabel 3.3.5     Wijze van verkrijgen van cannabis door scholieren van 12-16 jaar die de afgelopen maand cannabis hebben gebruikt, naar leeftijdsgroep, geslacht en totaal. Peiljaar 2019

Blowen onder schooltijd

In het Peilstationsonderzoek 2019 is gevraagd of jongeren wel eens blowen onder schooltijd.

 • Van alle scholieren die in de laatste maand cannabis hebben gebruikt, antwoordt bijna de helft (44%) dat zij dit in de afgelopen maand wel eens onder schooltijd (tijdens tussenuren of in de pauze) hebben gedaan.
 • Berekend als percentage van alle scholieren gaat het om 2,3% van alle leerlingen ​[1]​. In 2011 was dit 3,0% van alle scholieren; 31% van de laatste-maand-gebruikers ​[2]​.

Opvattingen van ouders over gebruik van cannabis

In de oudermodule van het Peilstationsonderzoek 2019 zijn ook de opvattingen en het opvoedgedrag van de ouders zelf met betrekking tot risicogedrag van jongeren onderzocht ​[3]​.

 • Acht op de tien ouders (78%) denken dat maatregelen die zij nemen of zouden nemen om ervoor te zorgen dat hun kind geen cannabis gaat gebruiken, zin hebben. Dit is iets lager dan in 2015 (82%).
 • Ouders hebben vaker het vertrouwen dat zij cannabisgebruik door hun kind kunnen voorkomen (78%) dan voor alcohol (66%) of tabak (63%).
 • Acht op de tien ouders (83%) geven aan dat hun kind zeker geen trekje van een joint mag nemen. Dit is licht gedaald vergeleken met 2011 (88%).
 • Ouders die cannabis hebben gebruikt hanteren minder vaak strenge regels dan ouders die nooit cannabis hebben gebruikt.
 • Het percentage ouders dat denkt dat het schadelijk is voor jongeren onder de 18 jaar om af en toe cannabis te roken is vergeleken met 2015 (79%) in 2019 gestegen naar 91%.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Verdurmen JE, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Vermeulen-Smit E, Lokman S, Vollebergh WAM. Jeugd en riskant gedrag 2011. Utrecht: Trimbos-instituut; 2012.
 3. 3.
  Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Rombouts M. Peilstationsonderzoek Ouders 2019. Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.