HomeCannabis3.3.5 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

3.3.5 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Hoewel cannabis geen typische uitgaansdrug is, wordt het wel vaak gebruikt door jongeren en jongvolwassenen die uitgaan.

Gegevensbronnen

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van cannabis in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

  • In 2023 had 76,4% van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen in het onderzoek ooit cannabis gebruikt en 46,9% deed dit in het afgelopen jaar.
  • Vergeleken met 2020 is het laatste-jaar-gebruik in 2023 iets lager (51,0% versus 46,9%). Deze trendgegevens moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd (zie Gegevensbronnen).
  • Het laatste-jaar-gebruik van cannabis is onder de uitgaanders hoger dan onder leeftijdsgenoten (15-34 jaar) in de algemene bevolking (18,2%).
  • Meer mannen dan vrouwen hebben in het laatste jaar cannabis gebruikt. Ook zijn er leeftijds- en opleidingsverschillen: onder 16-29-jarigen is het percentage gebruikers hoger dan in de oudere leeftijdsgroep (30-35 jaar) en onder laagopgeleiden is het percentage gebruikers hoger dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden. Ook zijn er regionale verschillen met het hoogste percentage laatste-jaar-gebruikers in de regio West.
  • Cannabis werd door ongeveer de helft van de laatste-jaar-gebruikers incidenteel gebruikt: 12,0% gebruikte één keer en 42,5% minder dan één keer per maand. Vergeleken met andere drugs heeft cannabis veel frequente gebruikers: 14,8% gebruikte wekelijks en 10,5% gebruikte (bijna) dagelijks.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.