HomeEcstasy (MDMA)6.2.3 Gebruikspatronen

6.2.3 Gebruikspatronen

In de LSM-A 2020 is gevraagd naar de mate van gebruik van ecstasy (XTC), het blijkt dat de meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers van ecstasy incidenteel ecstasy gebruikt.

  • Ongeveer een derde (36,0%) heeft in het laatste jaar één keer ecstasy gebruikt en meer dan de helft (57,2%) een paar keer, maar minder dan maandelijks (zie figuur hieronder). Ongeveer één op de dertig gebruikers (3,3%) rapporteert maandelijks gebruik en 3,5% rapporteert meerdere keren per maand ecstasy te gebruiken.
  • Negen op de tien laatste-jaar-ecstasygebruikers (91,7%) gebruiken meestal alleen in het weekend. Het overige deel van ecstasygebruikers gebruikt soms ook op doordeweekse dagen.
  • Ongeveer vier op de tien (38,3%) ecstasygebruikers, die meestal pillen nemen en geen MDMA-poeder, neemt minder dan 1 pil per gelegenheid. Een op drie (32,0%) gebruikt 1 pil, een op de vier (27,9%) gebruikt tussen 1 en 2 pillen en een op de vijftig (1,9%) gebruikt meer dan 2 pillen. Gemiddeld komt dat neer op 1,1 pil per keer.
  • Een op de twintig (6,0%) van de ecstasy gebruikers gebruikt ecstasy alleen in de vorm van poeder of kristal.

Figuur 6.2.3 Gebruiksfrequentie van ecstasy onder laatste-jaar-gebruikers van ecstasy. 

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.