HomeEcstasy (MDMA)6.2.3 Gebruikspatronen

6.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: De meeste laatste-jaar-gebruikers van ecstasy (XTC) gebruiken enkele keren per jaar maar minder dan maandelijks ecstasy.

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van ecstasy (XTC) afkomstig uit de tweejaarlijkse Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen (LSM-A) (zie bijlage A2). In de LSM-A 2020 is gevraagd naar de mate van gebruik van ecstasy.

Mate van gebruik

  • Ongeveer een derde (35,9%) van de laatste-jaar-gebruikers van ecstasy heeft in 2022 één keer ecstasy gebruikt en meer dan de helft (56,5%) een paar keer, maar minder dan maandelijks. Ongeveer één op de 13 gebruikers (7,6%) rapporteert maandelijks gebruik.

Figuur 6.2.3 Gebruiksfrequentie van ecstasy onder laatste-jaar-gebruikers van ecstasy. 

  • Iets meer dan een derde van de ecstasygebruikers neemt minder dan 1 pil per gelegenheid. Minder dan een derde gebruikt 1 pil. Minder dan drie op de tien gebruikt tussen 1 en 2 pillen en een op de twintig gebruikt meer dan 2 pillen. Gemiddeld komt dat neer op 1,2 pil per keer.
  • Een op de twintig (4,7%) ecstasygebruikers gebruikt ecstasy alleen of meestal in de vorm van poeder of kristal.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.