HomeEcstasy6.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

6.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over ecstasygebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

De cijfers over het gebruik van ecstasy (XTC) kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid.

Geslacht

Meer mannen (12,0%) dan vrouwen (7,4%) gebruiken ecstasy in 2020. Dit is onveranderd sinds 2015. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het gebruik ooit in het leven geleidelijk toeneemt met de jaren (zie figuur 6.2.1). Dit geldt niet voor het gebruik in het laatste jaar: voor mannen schommelt dit gebruik tussen 3,4% en 3,8% (met uitzondering van een hoger percentage in 2019). Voor vrouwen geldt, dat het laatste jaar gebruik sinds 2015 gestaag stijgt, van 1,9% naar 2,6%.

Tabel 6.2.2 Gebruik van ecstasy in de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2020

Leeftijd

Ecstasygebruik komt het meest voor onder twintigers (zie figuur hieronder). Het gebruik ooit in het leven ligt in 2020 het hoogst onder de 25-29 jarigen, een op de vijf (21,9%) van hen heeft ervaring met het middel. Het laatste-jaar-gebruik is het hoogst onder de 20-24-jarigen. Een op de acht (12,1%) uit die leeftijdsgroep gebruikte in het jaar voorafgaand aan de vragenlijst, dat is vier maal hoger dan het laatste-jaar-gebruik van de gehele volwassen bevolking (3,1%).

In de LSM-A (bijlage A2) middelen werd aan ecstasygebruikers gevraagd op welke leeftijd zij dit ecstasy voor het eerst namen. De helft van de volwassen Nederlanders die in het afgelopen jaar ecstasy gebruikten, gebruikte dit middel tussen hun 18de en 24ste levensjaar voor het eerst. Een kwart van de ecstasygebruikers was jonger dan 18 jaar toen ze voor het eerst gebruikten, en een kwart was ouder dan 24 jaar. De gemiddelde startleeftijd van alle gebruikers is 21,9 jaar, dit is voor mannen (22,0 jaar) en vrouwen vrijwel gelijk (21,8 jaar).

Figuur 6.2.2         Ecstasygebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep. Peiljaar 2020

Opleidingsniveau

Hoogopgeleiden zijn vaker ecstasygebruiker dan laagopgeleiden (zie tabel hieronder). Dit is onveranderd sinds 2015. Hoogopgeleiden hebben in 2020 ongeveer drie keer (12,6%) zo vaak ooit ecstasy gebruikt als laagopgeleiden (4,6%).  Middelbaar opgeleiden zitten daar tussenin (10,4%). Bij het gebruik in het laatste jaar en in de laatste maand zijn nog grotere verschillen zichtbaar tussen de verschillende opleidingsniveaus.

Tabel 6.2.3           Gebruik van ecstasy in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau. Peiljaar 2019

Migratieachtergrond

Er zijn geen verschillen in het laatste-jaar-gebruik van ecstasy voor mensen met verschillende migratieachtergronden. Volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond (7,0%) hebben wel minder vaak ooit ecstasy gebruikt, in vergelijking met volwassenen met een Nederlandse (10,0%) of westerse (10,4%) migratieachtergrond.

Tabel 6.2.4           Gebruik van ecstasy in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrond. Peiljaar 2020

Stedelijkheid

Het gebruik van ecstasy ligt onder bewoners van zeer sterk stedelijke gebieden hoger dan in de matig stedelijke – en weinig/niet stedelijke gebieden (zie tabel hieronder).

 Tabel 6.2.5          Gebruik van ecstasy in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheid. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.