HomeIllegale handel, bezit en productie16.3.2 Ontmantelde productielocaties van synthetische drugs en drugsdumpingen

16.3.2 Ontmantelde productielocaties van synthetische drugs en drugsdumpingen

De afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de politie houdt meldingen bij over productielocaties, opslagplaatsen en dumplocaties van synthetische drugs. Dit doet deze afdeling in het kader van het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production sites (ERISSP). Het eerste volledig ingevulde jaar was 2014. Het betreft een verkort overzicht van de locaties, per provincie en per eenheid in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op cijfers van de Eenheden en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), een bevraging in het landelijke BVH-systeem (op code M0111) en op eigen bevindingen. Deze cijfers worden (ook) doorgegeven aan Europol en het EMCDDA. Ze zijn mogelijk incompleet omdat niet alles wordt gemeld bij de politie en de politie niet alles meldt aan landelijke instanties. De afdeling stelt met nadruk dat het cijfers zijn over “dat wat zij weet”, in het bijzonder geldt dat voor de dumpingen.

 • Het aantal ontmantelde productielocaties steeg vanaf 2013. Het aantal productielocaties is in 2019 opnieuw hoger dan in 2018. De meeste meldingen kwamen in 2019 uit de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland ​[1]​.
 • Het aantal aangetroffen opslagplaatsen steeg vanaf 2011 en deze stijgende lijn zette in 2019 door. In de provincie Noord-Brabant werden in 2019 de meeste opslagplaatsen geregistreerd, gevolgd door Gelderland en Limburg. In deze drie provincies samen is in 2019 ruim driekwart van de opslagplaatsen aangetroffen ​[1]​.
 • Het aantal aangetroffen dumplocaties steeg sterk tussen 2010 en 2018. In 2019 daalde het aantal afvaldumpingen. De meeste meldingen van afvaldumpingen in 2019 waren, net als meldingen over productielocaties en opslagplaatsen, afkomstig uit de provincie Noord-Brabant, daarna volgen Gelderland en Limburg. Ruim driekwart van de meldingen over dumplocaties is uit deze drie provincies afkomstig. Bij de cijfers moet aangetekend worden dat niet alle dumpingen bij de LFO gemeld worden ​[1]​.

De lichte stijging van het aantal geregistreerde productielocaties en opslaglocaties is een indicatie van een stabiele of zelfs toegenomen productie. Dit lijkt in strijd met de daling van het aantal geregistreerde dumplocaties.

Er waren echter indicaties dat, meer dan in eerdere jaren, grote hoeveelheden afval achterblijven op verlaten productielocaties en dat meer afval verdwijnt in de bodem en in oppervlaktewater. Daarnaast is de hoeveelheid afval per dumping groter. Hierdoor wijst de afname van het aantal afvaldumpingen niet noodzakelijkerwijs op een afname van de hoeveelheid geproduceerd afval ​[1]​.

Geruimde hennepkwekerijen

De cijfers over de aantallen geruimde hennepkwekerijen zijn afkomstig van de tien regionale politie-eenheden en van de Landelijke Eenheid ​[2]​.

 • In 2019 werden er 3.635 hennepkwekerijen opgerold. Dat waren er bijna 300 minder dan in 2018, toen 3.913 hennepkwekerijen werden opgerold. De afname van het totaal aantal opgerolde hennepkwekerijen in 2019 is een voorzetting van de dalende trend sinds 2014.
 • Een eenduidige verklaring voor de landelijke afname van het aantal geruimde hennepkwekerijen is niet beschikbaar. Een mogelijke verklaring is volgens de politie dat door lokale driehoeken (burgemeester, politie en OM) minder prioriteit gegeven is aan hennepteelt, vergeleken met andere jaren.
 • In de eenheden Noord-Holland, Rotterdam en Oost-Brabant werden in 2019 juist meer hennepkwekerijen opgerold dan in 2018 ​[3]​.
 • De meeste kwekerijen werden in 2019, net als in 2018, ontmanteld in de eenheden Oost-Nederland, Rotterdam en Limburg ​[3]​.
 • Het aantal meldingen over hennepplantages bij Meld Misdaad Anoniem daalde tussen 2017 en 2018 met 21% naar 4.529 meldingen ​[4]​.

Figuur 16.3.3       Aantal geruimde hennepkwekerijen naar politie-eenheid, 2014-2019​.

 • Het overgrote deel van de opgerolde hennepkwekerijen betrof in 2019 binnenkwekerijen (90%). Een kleiner deel bestond uit buitenteelt (10%). Dit beeld is vergelijkbaar met 2018.
 • Buitenkwekerijen werden in 2019 vooral door de eenheid Rotterdam (85) gerapporteerd, gevolgd door Limburg (73), Noord-Holland (67) en Den Haag (61).
 • Het aantal in beslag genomen planten daalde tussen 2017 en 2018 van bijna 723 duizend naar ruim 516 duizend planten. In 2019 is het aantal inbeslaggenomen planten gestegen naar 556.802 planten.
 • Het OM en de Nationale Politie rapporteren dat het aantal grammen per plant in voorgaande jaren behoorlijk is gestegen, doordat de toppen van de planten vele malen groter werden dan voorheen ​[5]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Politie. ERISSP Landelijk overzicht Synthetische Drugs 2019. Den Haag: Cluster Synthethische Drugs Intel & Expertise; 2020.
 2. 2.
  Politie. Hennepkwekerijen 2019. Driebergen: Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Operationele Samenwerking, Kennis- en Leercentrum (KLC), Drugs, Platform Drugs; 2020.
 3. 3.
  Politie.nl. Politie ontmantelt minder hennepkwekerijen [Internet]. 2020. Available from: https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/19/00-politie-ontmantelt-minder-hennepkwekerijen.html.
 4. 4.
  Politie.nl. Minder hennepkwekerijen ontmanteld [Internet]. 2019. Available from: https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/8/minder-hennepkwekerijen-ontmanteld.html.
 5. 5.
  OM-Politie. Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2015. Den Haag: Openbaar Ministerie; 2016.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype