HomeDrugscriminaliteit16.5.5. Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

16.5.5. Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

  • Van de 8.067 personen die op 30 september 2022 gedetineerd waren, was 20% gedetineerd vanwege een Opiumwetdelict. Dit is vergelijkbaar met de jaren 2018-2021 ​[1]​.
  • Het absolute aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict, was in 2022 ongeveer 1.630. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2021, toen ruim 1670 personen gedetineerd waren vanwege een Opiumwetdelict ​[1]​.

AandeelI Opiumwetdelinquenten onder populatie in het gevangeniswezen (in %) vergeleken met zes andere delictgroepen, peildatum 30 september, 2013–2022 [Figuur 16.4.13]

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Meijer RF, Moolenaar DEG, Choenni R, Braak SW. Criminaliteit en rechtshandhaving 2021: Ontwikkelingen en samenhangen. ; 2022 p.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.