HomeIllegale handel, bezit en productie16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

  • Van de 8.123 personen die op 30 september 2021 gedetineerd waren, was 21% gedetineerd vanwege een Opiumwetdelict. Dit was in 2018-2020 20%. Vanaf 2011 tot en met 2017 schommelde dit aandeel rond de 17% ​[1]​.
  • Het absolute aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict, was in 2021 ruim 1.650. In de periode 2012-2016 daalde het aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict van bijna 1.700 naar ruim 1.300, om vervolgens weer toe te nemen tot ruim 1.650 in 2019. In 2020 betrof het 1.555 personen ​[1]​.

AandeelI Opiumwetdelinquenten onder populatie in het gevangeniswezen (in %) vergeleken met zes andere delictgroepen, peildatum 30 september, 2012–2021 [Figuur 16.4.13]

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Meijer RF, Moolenaar DEG, Choenni R, Braak SW. Criminaliteit en rechtshandhaving 2021: Ontwikkelingen en samenhangen. ; 2022 p.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.