HomeIllegale handel, bezit en productie16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

  • Van de 8.250 personen die op 30 september 2019 gedetineerd waren, was 20% gedetineerd vanwege een Opiumwetdelict. Dit was in 2018 eveneens 20%. In 2017 was dit 18%. Vanaf 2011 tot en met 2017 schommelde dit aandeel rond de 17%. In 2010 bedroeg het percentage 20%, net als in 2018 en 2019.
  • Het absolute aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict, daalde aanzienlijk van 2.100 in 2010 tot 1.300 in 2016. In 2019 steeg het aantal voor het derde jaar op een rij: naar ruim 1.600. In 2018 betrof het 1.550 personen (niet in figuur) ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Meijer RF, Van den Braak SW, Choenni R. Criminaliteit en rechtshandhaving 2019: Ontwikkelingen en samenhangen: Cahier 2020-16. Den Haag: WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype