HomeIllegale handel, bezit en productie16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

16.4.7 Opiumwetdelinquenten in de Nederlandse gevangenissen

  • Van de 7.776 personen die op 30 september 2020 gedetineerd waren, was 20% gedetineerd vanwege een Opiumwetdelict. Dit was in 2018 en 2019 eveneens 20%. Vanaf 2011 tot en met 2017 schommelde dit aandeel rond de 17% ​[1]​.
  • Het absolute aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict daalde door de jaren heen aanzienlijk, van ruim 1.800 in 2011 tot krap 1.300 in 2016. In de periode 2017-2019 steeg het aantal personen dat gedetineerd was vanwege een Opiumwetdelict weer naar ruim 1.600. In 2020 betrof het 1.555 personen (niet in figuur) ​[1]​.

AandeelI Opiumwetdelinquenten onder populatie in het gevangeniswezen (in %) vergeleken met zes andere delictgroepen, peildatum 30 september, 2011–2020 [Figuur 16.4.13]

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Meijer RF, Moolenaar DEG, Choenni R, Van den Braak SW. Criminaliteit en rechtshandhaving 2020. Cahier 2021-22. Den Haag: WODC, CBS, Politie, OM, Raad voor de rechtspraak; 2021 p. 1–190.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.