HomeLachgas13.3.3 Studenten

13.3.3 Studenten

Studenten van het MBO en HBO

In 2015, 2017 en 2019 is het gebruik van lachgas ook gemeten in landelijke onderzoeken onder studenten tussen 16 en 18 jaar van het MBO en het HBO ​[1–3]​ (tabel 13.3.3).

 • In 2019 heeft bijna een op de drie (30,0%) MBO en HBO studenten ooit lachgas gebruikt en 8,1% deed dit in de afgelopen maand.
 • In vergelijking met de peiling uit 2015 was het gebruik van lachgas ooit in het leven in 2017 flink gestegen. In 2019 lagen de percentages iets hoger, maar verschillen met 2017 waren niet statistisch significant. Deze trend komt overeen met de bevindingen onder jongere scholieren van 12-16 jaar, waarbij een recente stabilisering werd gevonden.
 • Het gebruik in de laatste maand nam echter wel opnieuw toe tussen 2017 en 2019, van 6,4% naar 8,1%.
 • Er is geen verschil tussen jongens en meisjes in het percentage dat ervaring heeft met lachgas (31,0% voor jongens versus 28,9% voor meisjes). Het gebruik in de laatste maand was wel (statistisch significant) hoger onder jongens (9,6%) dan meisjes (6,6%).
 • Zestienjarige studenten van het MBO hebben vaker ervaring met lachgas dan leeftijdgenoten van het voortgezet onderwijs (22,8% versus 16,9%). Verder zijn er geen verschillen tussen schooltypes (VO, MBO, HBO).

Gebruik in Amsterdam onder studenten van het MBO

Uit een lokale studie onder 1.972 Amsterdamse MBO-studenten in 2016 bleek dat het lachgasgebruik in deze groep op ongeveer hetzelfde niveau lag als de MBO en HBO studenten landelijk in 2017 (tabel 13.3.3) ​[4]​. Bij de interpretatie hiervan is het belangrijk om rekening te houden met verschillen in meetmethoden, waardoor een directe vergelijking met de kerncijfers niet mogelijk is.

 • 27,4% van de ondervraagde MBO-studenten in Amsterdam had ooit lachgas gebruikt, 21% gebruikte in het afgelopen jaar en 9,4% in de afgelopen maand. De gemiddelde startleeftijd was 17,2 jaar.
 • Het gebruikt ligt voor jongens en meisjes op hetzelfde niveau.
 • Lachgas wordt door MBO-studenten met diverse achtergrondkenmerken gebruikt.
 • De frequentie van lachgasgebruik loopt uiteen: hoewel de grootste groep een of twee keer lachgas heeft gebruikt in het afgelopen jaar (44,7%), deed ook nog ongeveer 1 op de 6 (15,8%) dit meer dan 10 keer.

Tabel 13.3.4 Percentage lachgasgebruikers onder studenten

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Tuithof M, Van Dorsselaer S, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017. Utrecht: Trimbos-instituut; 2018.
 2. 2.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 3. 3.
  Verdurmen JE, Van Dorsselaer S, Monshouwer K. Factsheet: Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 4. 4.
  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype