HomeLachgas13.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

13.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Het lachgasgebruik ligt onder uitgaanders hoger dan in de algemene bevolking. In 2023 is het lachgasgebruik onder uitgaanders verder gedaald. Van de uitgaanders die nog wel lachgas gebruiken valt op dat het aantal ballonnen dat zij gebruiken op een avond dat zij niet uitgaan is gestegen.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van lachgas in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

 • In 2023 had 51,2% van de uitgaanders ooit lachgas gebruikt en 15,0% in het laatste jaar.
 • Het laatste-jaar-gebruik van lachgas is in 2023 (15,0%) lager dan in 2020 (35,2%). Deze trendgegevens moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd (zie Gegevensbronnen).
 • Het laatste-jaar-gebruik van lachgas is onder de uitgaanders duidelijk hoger dan onder leeftijdsgenoten (15-34 jaar) in de algemene bevolking (4,0%).
 • Meer mannen (dan vrouwen) en laag (dan middelbaar en hoog) opgeleide uitgaanders hebben in het laatste jaar lachgas gebruikt. Er zijn ook regionale verschillen. In de regio Noord is het gebruik van lachgas hoog vergeleken met de andere regio’s. Er zijn geen leeftijdsverschillen.
 • De meeste laatste-jaar-gebruikers gebruikten incidenteel: 36,0% had éénmaal lachgas gebruikt in het afgelopen jaar en 56,7% minder dan maandelijks. Lachgas werd door 4,5% maandelijks gebruikt en 2,9% gebruikte vaker dan één keer per maand.
 • Op een gebruiksdag gebruiken de laatste-jaar-gebruikers gemiddeld 4,9 ballonnen op een uitgaansdag. Op een niet-uitgaansdag is het aantal ballonnen hoger (10,3). Vrouwen gebruiken gemiddeld meer ballonnen dan mannen (13,6 versus 8,6 ballonnen op een niet-uitgaansdag; 5,3 versus 4,6 ballonnen op een uitgaansdag). Vergeleken met 2020 valt het op dat het aantal ballonnen dat wordt gebruikt op een niet-uitgaansdag is gestegen (toen gemiddeld 5 ballonnen).

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.