HomeNPS8.0 Laatste feiten en trends

8.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over NPS in dit hoofdstuk zijn:

 • In 2020 kwam het gebruik van NPS weinig voor in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder, met uitzondering van 2C-B. Het laatste-jaar-gebruik van 2C-B lag op vergelijkbaar niveau als dat van amfetamine, maar lager dan dat van cocaïne en ecstasy (§ 8.2).  
 • Het gebruik van 4-FA is tussen 2018 en 2020 gedaald in de algemene bevolking (§ 8.2). Gezondheidsincidenten (§ 8.6) en marktindicatoren (§ 8.8) wezen al eerder op een daling in 4-FA gebruik na waarschuwingen voor de risico’s eind 2016 en plaatsing op lijst I van de Opiumwet op 25 mei 2017.
 • Onderzoek onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen en onder studenten van het MBO en HBO toont een soortgelijk beeld. Het gebruik van 2C-B is in 2019/2020 stabiel gebleven of licht gestegen ten opzichte van 2016/2017 en het gebruik van 4-FA is sterk gedaald (§ 8.3).
 • Onder studenten van het MBO en HBO lag in 2019 het percentage ooitgebruikers van 2C-B vier keer lager dan voor ecstasy maar ongeveer op hetzelfde niveau als voor amfetamine (§ 8.3). 
 • Verschillende indicatoren (vragenlijsten, incidenten, marktgegevens) wijzen op een toename in het gebruik van 3-MMC, althans in bepaalde (lokale) groepen in de bevolking (§ 8.3, § 8.4, § 8.6 en § 8.8).
 • Het percentage laatste-jaar-gebruikers van NPS in Nederland lag in 2020 onder volwassenen (15-64 jaar) en jongvolwassenen (15-34 jaar) twee keer zo hoog als het gemiddelde van de Europese Unie (§ 8.5).
 • Onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar was in 2019 het gebruik van NPS lager dan het Europees gemiddelde (§ 8.5).
 • De Monitor Drugsincidenten registreerde in 2019 weinig acute gezondheidsincidenten met NPS, vergeleken met ’traditionele’ drugs. Het aandeel van 4-FA-incidenten nam de laatste jaren af. Het aantal incidenten met 2C-B is stabiel gebleven, en het aantal incidenten met 3-MMC is tussen 2017 en 2019 gestegen (§ 8.6).
 • In 2019 steeg het aantal door consumenten bij het DIMS ingeleverde drugsmonsters met NPS, onder andere door een toename van 2C-B monsters. In 2020 was er weer een duidelijke toename in het aandeel 2C-B monsters; van het totaal aantal aangeleverde monsters betrof 9,8% 2C-B. 2C-B is daarmee het derde meest geteste middel bij het DIMS na ecstasytabletten en cocaïne (§ 8.8).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype