NPS
HomeNPS8.0 Laatste feiten en trends

8.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over NPS in dit hoofdstuk zijn:

 • Over het algemeen komt het gebruik van NPS in de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder maar weinig voor. In 2021 lag het ooitgebruik van bijvoorbeeld 4-FA op 1,7% (§ 8.2).  
 • Het gebruik van 4-FA was tussen 2018 en 2020 gedaald in de algemene bevolking (§ 8.2). Gezondheidsincidenten (§ 8.6) en marktindicatoren (§ 8.8) wezen al eerder op een daling in 4-FA gebruik na waarschuwingen voor de risico’s eind 2016 en plaatsing op lijst I van de Opiumwet op 25 mei 2017. Het gebruik van 4-FA in het laatste jaar lijkt in 2021 echter weer te zijn gestegen (§ 8.2).
 • In lijn met de dalende trend tussen 2018 en 2020 in de algemene volwassen bevolking, daalde het gebruik van 4-FA ook onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen en onder studenten van het MBO en HBO. Voor 2C-B was een toename te zien onder uitgaanders (tussen 2016 en 2020); onder MBO-HBO-studenten bleef het gebruik stabiel tussen 2017 en 2019.
 • In 2020 lag onder studenten op de universiteiten het NPS-gebruik hoger dan onder HBO-studenten (§ 8.3).
 • Onder studenten van het MBO en HBO lag in 2019 het percentage ooitgebruikers van 2C-B vier keer lager dan voor ecstasy maar ongeveer op hetzelfde niveau als voor amfetamine (§ 8.3). 
 • Verschillende indicatoren (vragenlijsten, incidenten, marktgegevens) wijzen op een toename in het gebruik van 3-MMC, althans in bepaalde (lokale) groepen in de bevolking in Nederland (§ 8.3, § 8.4, § 8.6 en § 8.8) en in Europa (§ 8.1, § 8.5).
 • Onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar was in 2019 het gebruik van NPS lager dan het Europees gemiddelde (§ 8.5).
 • Het aandeel bij de Monitor Drugsincidenten (MDI) gemelde incidenten met 3- of 4-MMC (3%) is in 2021 opnieuw sterk gestegen. Patiënten zijn relatief jong en combineren 3-/4-MMC vaak met andere drugs (§ 8.6).
 • In 2021 was de hallucinogene drug 2C-B na ecstasy de meest ingeleverde drug bij het DIMS (§ 8.8.2).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.