HomeNPS8.0 Laatste feiten en trends

8.0 Laatste feiten en trends

De belangrijkste feiten en trends over NPS in dit hoofdstuk zijn:

  • In 2020 kwam het gebruik van NPS weinig voor in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder, met uitzondering van 2C-B. Het laatste-jaar-gebruik van 2C-B lag ruim twee keer lager dan het cocaïne- en amfetaminegebruik (§ 8.2).  
  • Het gebruik van 4-FA is tussen 2018 en 2020 gedaald in de algemene bevolking (§ 8.2). Gezondheidsincidenten (§ 8.6) en marktindicatoren (§ 8.8) wezen al eerder op een daling in 4-FA gebruik na waarschuwingen voor de risico’s eind 2016 en plaatsing op lijst I van de Opiumwet op 25 mei 2017.
  • Ook onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen en onder studenten van het MBO en HBO daalde het gebruik van 4-FA. Voor 2C-B was een toename te zien onder uitgaanders (tussen 2016 en 2020); onder MBO-HBO-studenten bleef het gebruik stabiel tussen 2017 en 2019. In 2020 lag onder studenten op de universiteiten het NPS-gebruik hoger dan onder HBO-studenten (§ 8.3).
  • Onder studenten van het MBO en HBO lag in 2019 het percentage ooitgebruikers van 2C-B vier keer lager dan voor ecstasy maar ongeveer op hetzelfde niveau als voor amfetamine (§ 8.3). 
  • Verschillende indicatoren (vragenlijsten, incidenten, marktgegevens) wijzen op een toename in het gebruik van 3-MMC, althans in bepaalde (lokale) groepen in de bevolking in Nederland (§ 8.3, § 8.4, § 8.6 en § 8.8) en in Europa (§ 8.1, § 8.5).
  • Onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar was in 2019 het gebruik van NPS lager dan het Europees gemiddelde (§ 8.5).
  • De Monitor Drugsincidenten registreerde in 2020 weinig acute gezondheidsincidenten met NPS, vergeleken met ‘traditionele’ drugs. Het aandeel van 4-FA-incidenten nam de laatste jaren af. Het aantal incidenten met 2C-B is stabiel gebleven, en het aantal en aandeel incidenten met 3-MMC is tussen 2017 en 2020 gestegen (§ 8.6).
  • In 2021 was de hallucinogene drug 2C-B na ecstasy de meest ingeleverde drug bij het DIMS (§ 8.8.2).

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.