NPS
HomeNPS8.0 Laatste feiten en trends

8.0 Laatste feiten en trends

Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) – soms ook aangeduid als ‘legal highs’, ‘research chemicals’, of ‘designer drugs’- zijn psychoactieve stoffen die qua werking vergelijkbaar zijn met de ‘traditionele’ illegale drugs en vaak worden geproduceerd om de drugswetgevingen te omzeilen. NPS vormen een heterogene groep van middelen die zeer verschillende effecten hebben. Lees meer…

Volwassenen

NPS-gebruik in het laatste jaar
4-FA (2021), 2C-B (2020)

0,3% 4-FA
0,6% 2C-B

0,1% 4-FA
0,4% 2C-B

0,4% 4-FA
0,7% 2C-B

 • In 2021 heeft 0,3% van de Nederlandse volwassenen in het laatste jaar 4-FA gebruikt, dat zijn 40.000 mensen. Lees meer…
 • In 2020 heeft 0,6% van de Nederlandse volwassenen in het laatste jaar 2C-B gebruikt, dat zijn 80.000 mensen. Het gebruik van andere NPS (4-MMC, synthetische cannabis, methoxetamine, 6-APB en andere NPS) lag met 0,0 tot 0,3% lager. Lees meer…
 • Het percentage volwassenen dat in het laatste jaar 4-FA lijkt, na een daling in 2020, in 2021 weer terug op het oude niveau van 2018 en 2019. Lees meer…
 • Het gebruik van 2C-B is in 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in 2018 (0,6%). 2C-B is in 2018 voor het eerst uitgevraagd in de LSM-A. Lees meer…
 • Verschillende indicatoren (vragenlijsten, incidenten, marktgegevens) wijzen op een toename in het gebruik van 3-MMC, althans in bepaalde (lokale) groepen in de bevolking in Nederland en in Europa.

Jongeren en jongvolwassenen

Voortgezet onderwijs
15-16 jaar
laatste jaar (2019)

1,1% enige NPS

Uitgaanders
16-35 jaar
laatste jaar (2020)

14,8% 2C-B
5,1% 4-FA
8,9% 3-MMC

 • Het laatste-jaar-gebruik van enige NPS is op hetzelfde niveau gebleven als in 2015. Lees meer…
 • In lijn met de dalende trend tussen 2018 en 2020 in de algemene volwassen bevolking, daalde het gebruik van 4-FA ook onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen en onder studenten van het MBO en HBO. Voor 2C-B was een toename te zien, zowel onder uitgaanders (tussen 2016 en 2020) als onder MBO-HBO-studenten (tussen 2017-2021). In 2021 lag onder studenten op de universiteiten het NPS-gebruik hoger dan onder HBO-studenten. Lees meer…
 • Het NPS-gebruik ligt onder uitgaanders hoger dan onder hun leeftijdgenoten in de algemene bevolking. Lees meer…

Internationale vergelijking

 • Onder Nederlandse scholieren van 15-16 jaar was in 2019 het gebruik van NPS lager dan het Europees gemiddelde. Lees meer…

Incidenten

 • Het aandeel bij de Monitor Drugsincidenten (MDI) gemelde incidenten met 3- of 4-MMC (3%) is in 2021 opnieuw sterk gestegen. Patiënten zijn relatief jong en combineren 3-/4-MMC vaak met andere drugs. Lees meer…
 • In 2021 ontving het NVIC 496 telefonische meldingen over NPS (32% van het totale aantal drugsmeldingen). Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020 (212 meldingen; 16% van het totaal). Deze stijging is met name te wijten aan de toename aan informatieverzoeken over synthetische cathinonen en designer en niet-geregistreerde benzodiazepines. Lees meer…

Aanbod en markt

 • In 2022 was de hallucinogene drug 2C-B (samen met cocaïne en speed) het tweede meest geteste middel bij het DIMS, na MDMA (in pil of kristalvorm). De meest voorkomende “actuele” NPS zijn 3-MMC en 4-MMC. Lees meer…
 • In 2022 bevatte 90,0%% van de als 2C-B verkochte monsters daadwerkelijk de stof 2C-B. De dosering 2C-B die in tabletten aanwezig is ligt al jaren rond de 11 milligram per tablet. Lees meer…
 • Een pil 2C-B kostte in 2022 gemiddeld 4,60. De gemiddelde prijs voor een pil 2C-B is al jaren stabiel. De gemiddelde prijs voor een gram 3-/4-MMC of een pil 4-FA is toegenomen, mogelijk komt dit door het verbod op deze middelen. Lees meer…

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.