NPS
HomeNPS8.6 Hulpvraag en incidenten

8.6 Hulpvraag en incidenten

8.6.1 Verslavingszorg

Er is weinig bekend over chronische NPS-problematiek. Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS, zie bijlage B6) rapporteert het aantal cliënten in behandeling in de verslavingszorg. Hulpvraag bij NPS-verslaving valt onder de categorie ‘overige hulpvragen’. De verzamelcategorieën worden niet als specifiek middel aan de bron geregistreerd. Deze categorieën kunnen overlap hebben met middelen uit andere hoofdstukken, maar kunnen ook andere middelen zijn zoals NPS (bijv. 4-FA, 3-MMC, 2C-B). Hierdoor is het niet bekend hoeveel mensen in Nederland in behandeling zijn voor NPS-verslavingsproblematiek. Om meer inzicht te krijgen is een verbetering van de registratie van specifieke middelen noodzakelijk ​[1]​.

Er zijn geen landelijke gegevens over het aantal mensen dat vanwege het gebruik van NPS hulp zoekt bij de verslavingszorg. Wel zijn er signalen van verschillende (verslavingszorg) professionals, monitorstudies en de media dat gebruik en problematisch gebruik van NPS (met name 3-MMC) toenemen, lees daarover meer op deze pagina.

Er is ook weinig bekend over effectieve interventies en zorg met betrekking tot NPS.

 • Om de behandeling van NPS in de klinische praktijk (o.a. acute intoxicatie, afhankelijkheid) te verbeteren, is in 2015 in het Verenigd Koninkrijk de leidraad NEPTUNE (Novel Psychoactive Treatment: UK Network) ontwikkelt. De leidraad is bedoeld voor behandelaars die in verschillende settings werken, zoals de verslavingszorg, spoedeisende hulp, seksuele gezondheidszorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ​[2]​.
 • De klinische behandeling van NPS-problematiek, waaronder afhankelijkheid, ontwenning en acute toxiciteit, lijkt in grote lijnen vergelijkbaar met die voor de overeenkomstige stofgroepen van meer gevestigde (illegale) drugs (met uitzondering van synthetische cannabinoïden) ​[3]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Wisselink DJ, Kuijpers WGT, Kerssies JP, Van der Slink JB. LADIS: Kerncijfers Verslavingszorg 2017-2022. Stichting IVZ; 2024.
 2. 2.
  Bowden-Jones O, Abdulrahim D. Neptune clinical guidance: Guidance on the Clinical Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances. 2015.
 3. 3.
  EMCDDA. New psychoactive substances: health and social responses [Internet]. European Monitoring Centre for Drugs an Drug Addiction; 2021. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/new-psychoactive-substances-health-and-social-responses_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.