HomeNPS8.6 Hulpvraag en incidenten

8.6 Hulpvraag en incidenten

Gegevensbronnen

In deze paragraaf zijn gegevens opgenomen over acute gezondheidsincidenten in relatie tot NPS gebruik. De eerste bron hiervoor is de Monitor Drugsincidenten (MDI, zie ook bijlage B3 en bijlage D onder ‘Incidenten’). Deze monitor beschrijft de aard en omvang van acute drugsgerelateerde gezondheidsincidenten bij patiënten die worden behandeld op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis, door de ambulance, door politieartsen, of op de EHBO van een grootschalig evenement. De tweede bron betreft informatieverzoeken van artsen en andere medisch professionals bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Incidenten geregistreerd door het MDI en NVIC worden niet analytisch/toxicologisch geverifieerd, maar beide monitoren geven een beeld van de door NPS veroorzaakte gezondheidsincidenten. Ten slotte worden nog andere uiteenlopende onderzoeken naar NPS-gerelateerde incidenten beschreven.

De situatie is in 2020 door de coronacrisis mogelijk veranderd. De omvang van incidenten zal waarschijnlijk anders zijn, aangezien er in 2020 geen festivals in Nederland waren en ook clubs gesloten waren. Aan de andere kant worden NPS ook in andere settings gebruikt dan alleen uitgaansgelegenheden De impact van de coronamaatregelen is nog moeilijk in te schatten.  

8.6.1 Verslavingszorg

Er zijn geen gegevens over het aantal mensen dat vanwege het gebruik van NPS hulp zoekt bij de verslavingszorg of wordt opgenomen in algemene ziekenhuizen.

Er is ook weinig bekend over effectieve interventies en zorg met betrekking tot NPS.

  • In 2016 waren NPS-specifieke gezondheidsmaatregelen beschikbaar in slechts 7 van 17 landen in Europa, waaronder Nederland. Ze waren meestal te vinden in uitgaansgelegenheden, laagdrempelige services voor drugsgebruikers, gespecialiseerde behandelcentra en web-gebaseerde platforms. Bij een gebrek aan NPS-specifieke interventies, vertrouwen professionals op hun verworven expertise met ‘traditionele’ illegale drugs bij het aanpakken van NPS-gerelateerde problemen. Gegevens suggereren dat generieke interventies aangepast kunnen worden aan NPS, afhankelijk van sociaal-culturele kenmerken van NPS-gebruikers. De evidentie voor de effectiviteit in deze groepen is echter beperkt ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Pirona A, Bo A, Hedrich D, Ferri M, van Gelder N, Giraudon I, et al. New psychoactive substances: Current health-related practices and challenges in responding to use and harms in Europe [Internet]. Vol. 40, International Journal of Drug Policy. Elsevier B.V.; 2017. p. 84–92. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.10.004

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype