HomePsychedelica18.7.2 Sterfte

18.7.2 Sterfte

Deze paragraaf beschrijft uiteenlopende nationale en internationale studies naar het effect van psychedelica op de gezondheid, evenals het risico op overlijden.

De toxiciteit van psychedelica lijkt gering.

 • Bij te hoge doseringen (overdosering) van psychedelica kunnen er ongewenste effecten optreden (zoals beschreven op deze pagina), in de meeste gevallen zijn deze echter niet levensbedreigend. Er is wel een aantal sterfgevallen bekend van overdosering met 251-NBOMe (een nieuwe psychoactieve stof met vergelijkbare effecten als LSD). Ook overdoseringen met PCP kunnen leiden tot epileptische aanvallen, coma en overlijden ​[1]​.
 • Een gevaar bij de meeste psychedelica is de verandering in perceptie en gemoedstoestand, waardoor een gebruiker mogelijk dingen doet die hij of zij gewoonlijk niet zou doen. Er zijn gevallen bekend waarbij personen onder invloed van psychedelica zijn overleden nadat zij uit een gebouw zijn gesprongen ​[2]​.
 • Het aantal sterfgevallen door het gebruik van psychedelica in Nederland is niet bekend. 

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hallucinogens DrugFacts [Internet]. National Institute on Drug Abuse; 2019. Available from: https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/hallucinogens
 2. 2.
  Johnson M, Richards W, Griffiths R. Human hallucinogen research: guidelines for safety. Vol. 22, Journal of psychopharmacology (Oxford, England). 2008. p. 603–620.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.