HomeSlaap- en kalmeringsmiddelen10.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

10.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn, na ADHD-middelen, de meest gebruikte medicijnen zonder doktersrecept onder uitgaanders. Ook designer benzodiazepinen (zoals bromazolam, etizolam, pyrazolam) worden onder uitgaanders gebruikt.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

  • Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn, na ADHD-middelen, de meest gebruikte medicijnen zonder doktersrecept onder uitgaanders. In 2023 had 7,9% ooit benzodiazepinen (niet op recept) gebruikt, 4,1% gebruikte benzodiazepinen (niet op recept) in het laatste jaar.
  • Ook designer benzodiazepinen (zoals bromazolam, etizolam, pyrazolam) worden onder uitgaanders gebruikt. Lees meer over het gebruik van designer benzodiazepinen en andere NPS onder uitgaanders op deze pagina
  • Er is geen verschil in het laatste-jaar-gebruik van benzodiazepinen tussen mannen en vrouwen. In de jongste leeftijdscategorie (16 t/m 19 jaar) is het gebruik van benzodiazepinen relatief laag vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen, het gebruik neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Onder laagopgeleiden is het gebruik van benzodiazepinen relatief hoog, vergeleken met middelbaar- en hoogopgeleiden. Er zijn regionale verschillen in het laatste-jaar-gebruik van benzodiazepinen, maar deze verschillen zijn relatief klein (zie onderstaande figuur).

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.