HomeTabak12.3.3 Elektronische sigaret, verhitte tabak, en waterpijp

12.3.3 Elektronische sigaret, verhitte tabak, en waterpijp

Snel naar:

Elektronische sigaret

Bij de elektronische sigaret (e-sigaret) gaat het om producten als de shisha-pen, e-hooka, e-smoker en flavor vape. Er bestaan e-sigaretten mét en zonder nicotine ​[1]​. Bij verhitte tabak gaat het om “een klein apparaat waarin tabak niet wordt verbrand, maar verhit” zoals de IQOS en de heat stick ​[2]​. Daarnaast kan er ook nog worden gerookt via de waterpijp.

 • In 2021 had 14,1% van de 12- tot 16-jarige scholieren ooit een elektronische sigaret gebruikt ​[1]​. Het ging daarbij om elektronische sigaretten mét en zonder nicotine (zie onderstaande tabel). Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden tussen jongens (15,3%) en meisjes (12,9%).  
 • Het experimenteren met de e-sigaret stijgt met de leeftijd. Van de 12-jarigen had 4,8% ooit een elektronische sigaret gebruikt, en bij de 16-jarigen lag dit percentage op 25,0% (zie onderstaande tabel) ​[1]​.
 • Het ooitgebruik van de e-sigaret daalde van 34,3% in 2015 naar 27,5% in 2017, 24,8% in 2019, en daalde verder naar 14,1% in 2021 ​[1]​. In 2021 werd echter voor het eerst gevraagd naar het gebruik van e-sigaretten mét en zonder nicotine. Het is daarbij onbekend in hoeverre deze verandering van de vraagstelling het percentage heeft beïnvloed.

Verhitte tabak

Gegevens over verhitte tabak zijn beschikbaar tot en met 2019. Verhitte tabak wordt minder vaak gebruikt dan gewone sigaretten. In 2019 had van de 12-16-jarige scholieren 17,0% ooit een gewone sigaret gebruikt, en had 3,0% ooit verhitte tabak gebruikt (zie onderstaande tabel) ​[2]​.

 • Het percentage scholieren dat ooit verhitte tabak had geprobeerd, lag bij de 16-jarigen (3,3%) bijna zes maal zo hoog als bij de 12-jarigen (0,6%). Dit percentage lag echter nog hoger bij de 14-jarigen (4,3%) en de 15-jarigen (4,5%) (zie onderstaande tabel) ​[2]​.

Tabel 12.3.2         Ooitgebruik van verhitte tabak or 12-16-jarige scholieren, naar geslacht en leeftijd. Peiljaar 2019

Waterpijp

Ongeveer evenveel scholieren hadden in 2019 ervaring met het roken van gewone sigaretten (17,0%) als met het roken van de waterpijp (16,7%, zie onderstaande tabel) ​[2]​.

 • Het percentage ooitgebruikers van de waterpijp lag in 2019 bij de 16-jarigen (25,4%) ongeveer vier maal zo hoog als bij de 12-jarigen (5,7%, zie onderstaande tabel) ​[2]​.

                            

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Boer M, Van Dorsselaer S, De Looze M, De Roos S, Brons H, Van den Eijnden R, et al. HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2022.
 2. 2.
  Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.