HomeTabak12.3.3 Elektronische sigaret, heat-not-burn product, en waterpijp

12.3.3 Elektronische sigaret, heat-not-burn product, en waterpijp

Elektronische sigaret

Bij de elektronische sigaret gaat het om producten als de shisha-pen, e-hooka, e-smoker en flavor vape. Bij een heat-not-burn product gaat het om “een klein apparaat waarin tabak niet wordt verbrand, maar verhit”, zoals de IQOS en de heat stick ​[1]​. Daarnaast kan er ook nog worden gerookt via de waterpijp.

  • Meer jongeren hadden in 2019 ervaring met een e-sigaret dan met een gewone sigaret. In 2019 gaf 24,8% van de 12-16-jarige scholieren aan ooit in het leven een e-sigaret te hebben gebruikt. De gewone sigaret was door 17,0% van deze groep ooit gebruikt. Meer jongens (27,9%) dan meisjes (21,5%) hebben ooit de e-sigaret gebruikt (figuur 12.3.1 en tabel 12.3.1) ​[1]​.
  • Het experimenteren met de e-sigaret stijgt met de leeftijd. Van de 12-jarigen had 8,8% ooit de e-sigaret gebruikt, en bij de 16-jarigen lag dat percentage vier maal zo hoog op 35,6% (tabel 12.3.1) ​[1]​.

Tabel 12.3.1         Ooitgebruik van elektronische sigaretten door 12-16-jarige scholieren, naar geslacht en leeftijd. Peiljaar 2019

Percentage ooitgebruikers. Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut in samenwerking met het RIVM, 2019 ​[1]​.

Heat-not-burn producten

Heat-not-burn producten worden minder vaak gebruikt dan gewone sigaretten. In 2019 had van de 12-16-jarige scholieren 17,0% ooit een gewone sigaret gebruikt (figuur 12.3.1), en had 3,0% ooit een heat-not-burn product gebruikt (tabel 12.3.2) ​[1]​.

  • Het percentage scholieren dat ooit een heat-not-burn product had geprobeerd, lag bij de 16-jarigen (3,3%) bijna zes maal zo hoog als bij de 12-jarigen (0,6%). Dit percentage lag echter nog hoger bij de 14-jarigen (4,3%) en de 15-jarigen (4,5%) (tabel 12.3.2) ​[1]​.

Tabel 12.3.2         Ooitgebruik van heat-not-burn producten door 12-16-jarige scholieren, naar geslacht en leeftijd. Peiljaar 2019

Waterpijp

Ongeveer evenveel scholieren hebben ervaring met het roken van gewone sigaretten (17,0%, figuur 12.3.1) als met het roken van de waterpijp (16,7%, tabel 12.3.3) ​[1]​.

  • Het percentage ooitgebruikers van de waterpijp lag bij de 16-jarigen (25,4%) ongeveer vier maal zo hoog als bij de 12-jarigen (5,7%, tabel 12.3.3) ​[1]​.

Tabel 12.3.3         Ooitgebruik van de waterpijp door 12-16-jarige scholieren, naar geslacht en leeftijd.

                              Peiljaar 2019

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype