HomeTabak12.3.4 Opvattingen en rol van ouders

12.3.4 Opvattingen en rol van ouders

Opvattingen van ouders over gebruik van tabak en e-sigaret

De laatste gegevens over de opvattingen en het opvoedgedrag van ouders over het risicogedrag van jongeren zijn afkomstig uit de oudermodule van het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek ​[1]​.

 • In 2021 vindt 97% van de ouders dat zij makkelijk met hun kind kunnen praten over roken, vindt 95% dat hun kind zich daarbij begrepen voelt, en vindt 90% van de ouders dat zij en hun kind hetzelfde denken over roken. Tussen 2015 en 2021 zijn deze percentages nauwelijks veranderd ​[1]​.
 • Van de ouders denkt 65% in 2021 dat zij effectieve maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat hun kind gaat roken, denkt 84% dat hun kind hun (eventuele) advies om niet te roken over zal nemen, en denkt 49% dat zij hun kind ervan kunnen weerhouden een sigaret te gaan roken. Deze percentages waren gestegen tussen 2007 en 2015, maar zijn daarna gelijk gebleven ​[1]​.
 • In 2021 is 65% van de ouders van mening dat hun kind zeker géén trekje van een sigaret mag nemen, vindt 81% het niet goed dat hun kind af en toe rookt, en vindt 79% van de ouders dat hun kind niet voor het achttiende jaar mag roken. In de afgelopen jaren zijn ouders hierin minder streng geworden ​[1]​. Wat betreft de e-sigaret vindt 71% van de ouders dat hun kind zeker geen trekje mag nemen van een e-sigaret ​[1]​.
 • Het percentage ouders waarvan binnenshuis niet mag worden gerookt, steeg van 76% in 2011 naar 97% in 2019, maar bleef ongeveer gelijk in 2021 (98%). Het percentage ouders dat rookt in het bijzijn van kinderen daalde van 28% in 2011 naar 14% in 2019, en bleef in 2021 gelijk (14%). Het percentage ouders dat tabak heeft liggen in het zicht van het kind daalde van 22% in 2011 naar 17% in 2019, maar bleef ongeveer gelijk in 2021 (16%) ​[1]​.
 • Het percentage ouders dat vindt dat af en toe roken schadelijk is voor jongeren onder de 18 jaar, steeg van 65% in 2007 naar 94% in 2019, maar steeg niet verder in 2021 (93%). Het percentage dat vindt dat meeroken schadelijk is voor jongeren onder de 18 jaar, steeg van 85% in 2015 naar 91% in 2021 ​[1]​. Het percentage ouders dat vindt dat af en toe een e-sigaret roken schadelijk is voor jongeren onder de 18 jaar, daalde van 90% in 2019 naar 87% in 2021 ​[1]​.
 • Bij een NIX18-afspraak maken ouders met hun kind de afspraak om én niet te roken én geen alcohol te drinken onder de 18 jaar. Het percentage ouders dat een NIX18-afspraak had gemaakt, daalde van 35% in 2019 naar 31% in 2021 ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Rombouts M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S. Ouders over middelengebruik, sociale mediagebruik en gamen door jongeren: Cijfers uit het HBSC-onderzoek 2021 onder ouders. Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.