HomeAlcohol11.3.6 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

11.3.6 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Vrijwel alle uitgaande jongeren en jongvolwassenen drinken alcohol. De hoeveelheid alcohol die tijdens het uitgaan wordt gebruikt is fors. Daarentegen wordt gesignaleerd dat veel uitgaanders (ook) kiezen voor alcoholvrije (0%) drankjes.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van alcohol in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

 • In 2023 had 99,4% van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen in het onderzoek ooit alcohol gedronken en 98,2% deed dit in het afgelopen jaar. Dit is onveranderd vergeleken met 2020.  
 • Het laatste-jaar-gebruik van alcohol is onder de uitgaanders hoger dan onder leeftijdsgenoten (15-34 jaar) in de algemene bevolking (76,5%).
 • Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben in het laatste jaar alcohol gedronken. Ook zijn er geen verschillen tussen leeftijdsgroepen en regio’s. Er zijn wel opleidingsverschillen: onder laagopgeleiden is het percentage laatste-jaar-gebruikers iets lager dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden.
 • Van degenen die in het afgelopen jaar alcohol hadden gedronken deed 77,1% dat wekelijks en 4,7% (bijna) dagelijks.
 • De hoeveelheid alcohol die tijdens het uitgaan werd gebruikt is fors: gemiddeld dronken mannen 7,2 glazen en vrouwen 5,0 glazen. Vóór het uitgaan werd nog ingedronken: mannen vooraf 5,9 glazen en vrouwen 4,2 glazen.
 • Op een niet-uitgaansdag werd er aanmerkelijk minder gedronken: mannen dronken dan gemiddeld 3,5 glazen en vrouwen 2,6 glazen.
 • Alcoholvrije dranken werden door 82,0% van de uitgaanders ooit gedronken en door 62,1% in het afgelopen jaar.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.