HomeAmfetamine7.2.3 Gebruikspatronen

7.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: De meerderheid van de laatste-jaar-gebruikers van amfetamine gebruikte in 2022 niet meer dan een paar keer per jaar.

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van amfetamine afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A)  (zie bijlage A2). In de LSM-A 2020 is gevraagd naar de mate van gebruik van amfetamine.

  • Minder dan de helft van de amfetaminegebruikers (40,5%) heeft in het laatste jaar ‘een paar keer, maar minder dan maandelijks’ amfetamine gebruikt en een derde (36,2%) één keer (zie figuur hieronder). Ongeveer een kwart van de gebruikers (23,3%) rapporteert maandelijks (of vaker) gebruikt te hebben.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.